Gå direkt till innehållet

Kartläggningar med skolbiblioteksfokus

Publicerat: Skribent: Maria Schedvin

Under hösten finns två nya personer på plats på Utvecklingsavdelningen som ska göra kartläggningar inom skolbiblioteksområdet. Dessa kartläggningar kommer att resultera i varsin rapport som kommer ligga till grund för nästa läsårs arbete. Kartläggningarna är möjliga att genomföra inom ramen för statsbidraget för likvärdighet. Lina Svanbrink (som också arbetar som skolbibliotekarie på Kulladalskolan i Malmö)…

Skolbibliotek Malmö - inte bara böcker

Publicerat: Skribent: Maria Schedvin

Nu har skolorna kört igång på allvar. Som ett stöd och samling av resurser finns skolbibliotekskatalogen, Skolbibliotek Malmö. Alla elever och personal har ett konto (lånekort) i skolbibliotekskatalogen. Utöver att söka efter böcker finns en mängd resurser och tjänster tillgängliga. Känner du till alla? Hantera lån Du hittar Skolbibliotek Malmö i Bokmärkesfältet när du är inloggad…

Att läsa är att resa - sommarlovet är här!

Publicerat: Skribent: Maria Schedvin

Snart är det dags för det efterlängtade sommarlovet! Så underbart skönt att varva ner, ta dagarna i ett annat tempo och ladda batterierna. Här kommer några tips för att peppa eleverna och deras resor i fantasin under sommarlovet så att de är väl rustade för sin fortsatta skolresa i höst. Sommarboken  Sommarboken är Biblioteken i…

Vi fortsätter leta efter den röda tråden

Publicerat: Skribent: Maria Schedvin

I februari träffades vi för första gången, ett gäng skolbibliotekarier från grundskola, gymnasieskola och universitet som var intresserade av att samarbeta mellan skolformerna och MIK. Vi började prata om MIK i en röd tråd. Hur kan vi på skolbiblioteken rusta eleverna bäst när det rör MIK? Förra veckan fortsatte våra diskussioner. Denna gång med utgångspunkt…

Skolbiblioteksnätverk med nationellt fokus

Publicerat: Skribent: Maria Schedvin

Två gånger om året träffas de som arbetar i en skolbiblioteksövergripande funktion i ett nationellt nätverk. I veckan var det Ystads och Malmös tur att bjuda in. För de som ville fanns möjlighet att starta dagen med ett studiebesök. Jag följde med ett gäng till Hyllievångsskolan där skolbibliotekarie Åsa Gyllin tog emot och berättade om…

Skolbibliotek i världsklass - tio i Malmö stad!

Publicerat: Skribent: Maria Schedvin

Det finns många fina priser och utmärkelser i skolans värld. När det handlar om skolbibliotek är en av de finaste den utmärkelse som fackförbundet DIK utnämner årligen Skolbibliotek i världsklass. För varje år som utmärkelsen har delats ut har fler och fler skolbiblioteket lyckats bli i världsklass. I år var det sjunde året som utmärkelsen…

Att försöka hitta den Röda tråden

Publicerat: Skribent: Maria Schedvin

Samarbete grundskole- och gymnasiebibliotekarier Under de dryga tio år som jag arbetat som skolbibliotekarie på grundskolor i Malmö stad hade det aldrig funnits ett naturligt nätverk för skolbibliotekarier från grundskola och gymnasium att mötas och diskutera hur vi arbetar med moment i våra arbeten som rör MIK (Medie- och informationskunnighet). Flertalet gånger har jag och…

Studiebesök på skolbibliotek i Toronto, Kanada

Publicerat: Skribent: Maria Schedvin

2-9 maj 2018 besökte skolbibliotekarierna Lisa Hamfors (Tingdammskolan) och Maria Schedvin (Oxievångsskolan) Toronto, Kanada. Vi hade fått fackförbundet DIK:s stipendie CREO för att besöka fem skolbibliotek i Toronto för att få nya idéer, tankar och arbetssätt samt se hur skolbibliotekarierna arbetar med likvärdighet. Är du intresserad av att veta mer om vad vi fick vara…

En läsande skola?

Publicerat: Skribent: Maria Schedvin

Sedan februari har jag varit anställd som skolbibliotekarie på Oxievångsskolan, som inte haft någon skolbibliotekarie sedan tidigare. För mig har därför fokus legat på att lära känna elever och personal och lyfta läsning och litteratur på många sätt för att stärka skolans läskultur. Min läsvision En av de viktigaste delarna i detta är att skapa…

Skolbibliotekarien som skolutvecklare

Publicerat: Skribent: Maria Schedvin

Rollerna i vårt DigiMik-team Under höstterminen har jag och digitaliseringspedagogen på Oxievångsskolan funderat mycket kring våra uppdrag och vilka gemensamma roller vi intar på skolan. Inte minst för att vi båda är relativt nya i våra (dessutom helt nya) tjänster på skolan. För att tydliggöra vår kompetens fick vi en eftermiddag i början av terminen…

Att sätta igång ett utvecklingsarbete

Publicerat: Skribent: Maria Schedvin

För några veckor sedan öppnade vi äntligen Mediateket på Oxievångsskolan för elever och pedagoger igen. Målet var att hinna träffa alla elever före sportlovet för att introducera mig själv och mediatekets funktion samt bokprata och skapa lässug. Och så fantastiskt det är att få jobba med elever igen! Att känna (på riktigt) hur ens kompetens…