Gå direkt till innehållet
Avatar photo

Redaktör Pedagog Malmö

Antal inlägg: 79

Zoner och aktiviteter ska skapa pedagogik utomhus

Publicerat: Skribent: Matilda Lundahl

Genom olika aktivitetszoner på gården med tydlig koppling till läroplanen vill man på Sofielunds förskola bli mer aktiva pedagoger tillsammans med barnen utomhus. – När vi har haft barnråd och frågar barnen vad vi vuxna gör utomhus svarar de ’pratar med varandra’. Vi behöver strukturera oss för att säkerställa att vi erbjuder barnen det de…

Hon vill få eleverna att förstå demokrati - på riktigt

Publicerat: Skribent: Matilda Lundahl

Händelser som ligger långt ifrån elevens egen verklighet kan vara svårt att skapa engagemang för. Därför försöker Heléne Nyrén, lärare på Oxievångsskolan, ofta koppla dåtidens händelser till nutidens skeenden. – Det är fantastiskt att vara SO-lärare, att gå ut och in ur historien. Allt jag gör i undervisningen kan jag koppla till aktuella händelser. Den…

Tar ett helhetsgrepp om traditionsarbetet

Publicerat: Skribent: Matilda Lundahl

Vilka högtider lyfts fram, vilka lyfts inte fram och varför? Det var frågor som ledde till att Bastionens förskola tog ett helhetsgrepp på sitt traditionsarbete. För att tydliggöra för dem själva men också för att bättre förankra arbetet i läroplanen. Det har gett effekter inte bara i undervisningen utan också bland personalen. – Plötsligt blev…