Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Zoner och aktiviteter ska skapa pedagogik utomhus

Genom olika aktivitetszoner på gården med tydlig koppling till läroplanen vill man på Sofielunds förskola bli mer aktiva pedagoger tillsammans med barnen utomhus. – När vi har haft barnråd och frågar barnen vad vi vuxna gör utomhus svarar de ’pratar med varandra’. Vi behöver strukturera oss för att säkerställa att vi erbjuder barnen det de…

Publicerat:

Hon vill få eleverna att förstå demokrati - på riktigt

Händelser som ligger långt ifrån elevens egen verklighet kan vara svårt att skapa engagemang för. Därför försöker Heléne Nyrén, lärare på Oxievångsskolan, ofta koppla dåtidens händelser till nutidens skeenden. – Det är fantastiskt att vara SO-lärare, att gå ut och in ur historien. Allt jag gör i undervisningen kan jag koppla till aktuella händelser. Den…

Publicerat:

Tar ett helhetsgrepp om traditionsarbetet

Vilka högtider lyfts fram, vilka lyfts inte fram och varför? Det var frågor som ledde till att Bastionens förskola tog ett helhetsgrepp på sitt traditionsarbete. För att tydliggöra för dem själva men också för att bättre förankra arbetet i läroplanen. Det har gett effekter inte bara i undervisningen utan också bland personalen. – Plötsligt blev…

Publicerat:

Ett år sedan omställningen till distans

Det är fredag och dags att titta igenom veckans nyheter och händelser inom förskole- och skolvärlden. – Gymnasieskolan ställde om på ett närmast explosionsartat sätt. Till en början handlade mycket om de tekniska lösningarna. Med tiden kom de pedagogiska frågorna kring undervisning i ett digitalt klassrum att stå mer i fokus. Det säger Ola Holmström,…

Publicerat:

Det stora kalaset – som uteblev

Året då inget blev som någon hade tänkt sig. Festligheter och arrangemang ställdes in. Som ett sätt att bearbeta alla känslor under detta märkliga år drog fritidshemmet på Geijerskolan igång bildprojektet ”Det stora kalaset”. – Vi kunde behandla en nutida företeelse och samtidigt arbeta med värdegrund som vi alltid har fokus på, säger Rebecka Ryberg…

Publicerat:

Fokus på social närvaro trots distans

När pandemin slog till våren 2020 var det många lärare som från en dag till en annan fick övergå till distans- eller hybridundervisning. Med hjälp av fortbildning ska lärarna på Heleneholms gymnasium nu vässa sin undervisning som sker på distans. – Den sociala närvaron är jätteviktig. Eleverna blir uttråkade när de sitter framför en skärm…

Publicerat:

Krille krokodil hjälper barnen reflektera

Genom krokodilen Krille och hans vänner tar pedagogerna och barnen på Lillstjärnans förskola sig an sina utvecklingsområden och läroplanens olika mål. Det är också Krille som hjälper barnen genom reflektionsarbetet. – Vi skapar reflektionsmiljöer där barnen gärna vistas och leker, säger Jill Ekman, förskollärare. Krille krokodil läser barnen på Lillstjärnans förskola om i boken ”Vad…