Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Inskolning blir ute-skolning

Att skola in på förskola innebär många känslor och intryck för både barn och vårdnadshavare. Att dessutom göra det under en pandemi innebär om möjligt ännu fler tankar. På Gröna dockans förskola har man anpassat inskolningsrutinerna på grund av den rådande situationen. – Vi möter en hel del frågor och oro kring hur vi jobbar…

Publicerat:

Fler detaljer när förskolebarn reflekterar digitalt

För att barnen bättre ska se sitt lärande använder sig Diamantens förskola av digitala verktyg vid reflektionstimmarna. Bland annat skriver de en blogg tillsammans med barnen som blivit väldigt uppskattad. – Vi ser att barnen utvecklar sin digitala kompetens och att de språkar mer med varandra. Det har blivit mer samtal mellan barnen än att…

Publicerat:

ÄDK ger fokus på det bästa lärandet

Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) skapar en medvetenhet och utveckling av pedagogernas undervisning och deras roll som lärare. – Detta är inget projekt eller lyft – det är ett förhållningssätt, säger Katarina Håkansson, förstelärare i svenska och SO på Ribersborgsskolan. För fyra år sedan startade Ribersborgsskolan och Mellanhedsskolan ett samarbete genom ÄDK. Det är inspirerat av Learning…

Publicerat:

IKT-ambassadörer bistår klasskamrater och lärare

På Videdalsskolan utbildas elever till IKT-ambassadörer för att vara behjälpliga klasskamrater och lärare i lättare tekniska frågor. Initiativet har lett till att elever känner stolthet och ansvar och att IKT-pedagog Johan Magnusson får hjälp att lösa mindre IT- och datorproblem. – Att eleverna känner att de kan hjälpa till tror jag höjer motivationen. På så…