Gå direkt till innehållet

Jag arbetar som pedagogisk Utvecklare på Förskoleförvaltningen i utbildningsområde C. Min utbildningsbakgrund är förskollärare och Pedagogista. Jag har även master i pedagogik. I teamet arbetar jag framför allt med olika fortbildningar för personal och handledning av arbetslag.

Antal inlägg: 3

Titel:PEDAGOGISK UTVECKLARE

Placering:UTBILDNINGSOMRÅDE C FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN

Utomhuspedagogik som bygger på barns delaktighet och inflytande

Publicerat: Skribenter: Tove Axelsson, Maysam Abbas

Enligt förskolans läroplan ska den demokratiska värdegrunden prägla hela utbildningen och utomhuspedagogik är en viktig och stor del av förskolans utbildning. Att barnen ska vara utomhus delar av dagen är en självklarhet, men vad gör vi egentligen när vi är ute? Demokrati som begrepp används ofta i utbildningen. Begreppet passar i allt vi gör tillsammans…

Yngre barns utforskande och reflektion i förskolan

Publicerat: Skribent: Maysam Abbas

Du kan säkert känna igen dig i att ibland som pedagog i förskolan kan det vara svårt att veta hur lärandet ska fortsätta. Vilka nyfikna frågor ska du ställa för att på bästa möjliga sätt utveckla barnens lärande på deras villkor och utifrån deras erfarenheter? I våra uppdrag som pedagoger i förskolan ska vi främja…

Verben tar barnen mot utforskandet

Publicerat: Skribent: Maysam Abbas

Barns tankar och funderingar kring naturvetenskapligt utforskande i förskolan kan ses som ett sätt för dem att uttrycka sina erfarenheter och sitt intresse av innehållet. Det finns många vardagliga situationer, aktiviteter och lekar i förskolemiljön som möjliggör ett lustfyllt utforskande, både inom- och utomhus, där barnen kan få uppleva, urskilja och utforska begreppet naturvetenskap med…