Gå direkt till innehållet

Elever intar aktiv roll i skoltidning

Publicerat: Skribent: Mette Mjöberg Tegnander

Varje vecka släpps ett nytt nummer av Rönnenbladet på Rönnenskolan. Tidningen är ett sätt att höja kompetensen kring medie- och informationskunnighet på skolan. Men den tränar även elever i att inta en aktiv roll som producenter och lämna den mer passiva konsumentrollen. IKT-pedagogen Nanna Munthe har en bakgrund som journalist och har i samarbete med…

Sexualitet, samtycke och relationer på schemat

Publicerat: Skribent: Mette Mjöberg Tegnander

Elever vill prata om sexualitet, relationer och identitet både oftare och tidigare. Pedagoger behöver i sin tur få mer tid att tillsammans förbereda sig för att öka undervisningens kvalitet, visar en rapport från Skolinspektionens (2018). På Pedagogisk inspiration arbetar Arbetsgrupp 6 med att stötta pedagoger och utveckla undervisningen i sex och samlevnad bland annat genom…

Språk och natur i symbios bäddar för grundskola

Publicerat: Skribent: Mette Mjöberg Tegnander

NTA-lådorna landade på Dammfri förskola i början av hösten. Där har man kombinerat undervisning i natur- och teknikämnet med Läslyftet och arbetat med fokusverb, vilket skapat en röd tråd genom hela terminen. Barn och pedagoger har blandat, rullat och filtrerat tillsammans. Under 2021 fick fyra förskolor i Malmö testa att arbeta med NTA-lådorna för att…