Gå direkt till innehållet
Nina Svensson och Ulrika Wirgin.

Publicerat:

Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 7)

När höstlöven som bäst virvlar för vinden gör lovet sin entré vilket innebär ett något lägre tempo i vår arbetsvardag och tid för ytterligare ett inlägg där vi tänker backa bandet lite och sätta in vårt språkutvecklande arbete i ett större sammanhang. Vi kommer därför att berätta mer om Rörsjöskolan-Zeniths gemensamma pedagogiska inriktning som från…

Ulrika Wirgin och Nina Svensson.

Publicerat:

Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 4)

När vi nu har hållit dig på sträckbänken ett inlägg extra känner vi att det är dags att återkoppla till det utlovade återbesöket av Skolinspektionen, hur vi arbetade fram en gemensam plan för både lärande och stödstrukturer samt hur vi lyfter och kommer att lyfta fram de olika delarna i denna plan i ett systematiskt…

Ulrika Wirgin och Nina Svensson.

Publicerat:

Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 2)

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr -11, kap. 1) Under läsåret 16/17 fick vi anledning att genomlysa flera delar av verksamheten grundligt då vi i september, fem veckor…

Ulrika Wirgin och Nina Svensson.

Publicerat:

Vad SKA vi göra? Språkutveckla!

Det finns många bloggar om språkutvecklingsarbete i grundskolan, så varför ska du läsa ytterligare en? Det som skiljer vår blogg från många andra är att du kommer att få följa med på hela vår resa mot en än mer språkutvecklande undervisning i alla klassrum på Rörsjöskolan-Zenith. Vi kommer samtidigt att berätta om hur vi arbetar…