Gå direkt till innehållet

Möjligheter och hinder i arbetet med reella utmaningar i skolan

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

I denna session från InnoCarnival 2022 får vi ta del av pågående fördjupningsarbeten om digitalisering i Malmös grundskolor och fundera över vad som driver, motiverar och utmanar elever och lärare i pedagogiska arbetet. Vi får även genom skådespelaren Sissela Kyle möta filosofen Jonna Bornemarks tankar om vad som kännetecknar vår tids samhälle samt resonera om…

Att involvera barn i riktiga utmaningar

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

”Hur involverar vi barn och unga i reella utmaningar?” var frågan i en av sessionerna på InnoCarnival, där barn och unga från hela Malmö ställde ut sina innovationer som ska bidra till de globala målen och Agenda 2030. Ta del av konkreta exempel och erfarenheter från förskolors och lärarstudenters arbete med barns involvering i stadsutveckling….

Se hela sändningen från InnoCarnival

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Se hela direktsändningen från Education Lounge på InnoCarnival 2022 här! 0.00–54.50: Session 1: Hur involverar vi barn och unga i reella utmaningar? I första sessionen får vi träffa Per-Anders Hillgren, professor i design för social innovation, och ta del av konkreta exempel och erfarenheter från förskolors och lärarstudenters arbete med barns involvering i stadsutveckling i Malmö….

Flickor får högre betyg än pojkar – vad innebär det?

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

I större delen av västvärlden har kvinnornas utbildningsnivå passerat männens. Skiftet påverkar oss på alla samhällsnivåer, men vad innebär det egentligen? (Detta är ett föreläsningstips från Pedagog Malmö Live 2022.) Flickor får bättre betyg än pojkar, fler kvinnor än män läser vid universitet. Hur påverkar detta undervisningen? Vad innebär det när unga män saknar den…

Jenni Donohoo: Collective Teacher efficacy och kraften i den kollektiva förmågan

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Jenni Donohoo: Collective Teacher efficacy och kraften i den kollektiva förmågan – vad händer när lärare har en tilltro till den gemensamma förmågan att nå uppsatta mål? Jenni Donohoo är fil. dr i pedagogik och har varit verksam som lärare i både grundskola och gymnasieskola. Jenni har publicerat flera artiklar och böcker, varav fem är bästsäljare. En av dessa finns översatt till svenska (Kollektiv lärareffektivitet), och ytterligare en svensk översättning ges ut nu i mars (Kraften i den kollektiva förmågan). Föreläsningen hålls på engelska.

Hur skapar vi en likvärdig skola i en ojämlik värld?

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Panelsamtal med utgångspunkt i barns och elevers frågor och upplevelser. Med Emma Leijnse, författare och journalist, Sydsvenskan, Patrick Konde, sakkunnig, Friends, Annika Andersson, forskare, Linnéuniversitetet, Sara Nilsson Mohammadi, skolpsykolog, Centrala elevhälsan, Grf, Mariana Melo, lärare, Stenkulaskolan 7-9.

Hallå där Anna Singhateh, projektledare för Pedagog Malmö live 16 mars!

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Anna, berätta för oss, vad är Pedagog Malmö live? – Det är en gemensam halvdag för alla Malmös pedagoger och skolpersonal som syftar till att skapa en samhörighet och röd tråd i utbildning, lärande och undervisning från förskola till vuxenutbildning. Syftet är också att inspirera och dela goda exempel från våra verksamheter och bidra till…

Metod upptäcker raskt sfi-elever med lässvårigheter

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Att sfi-eleverna i Malmö fått återvända till klassrummet är en lättnad och fördel på många plan. Med elever på plats kan ett arbetssätt som bygger på RTI (Response To Intervention) nu genomföras som fokuserar på utvecklingskurva snarare än momentant resultat. Anna-Maria Enberg är specialpedagog och har jobbat på Komvux Malmö sfi sedan 2019. Knappt hann…

Intensivsvenska ger struktur och skapar likvärdighet

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Genom att arbeta med modellen intensivsvenska har undervisningen blivit mer likvärdig på språkintroduktionen på Heleneholms gymnasium. Samtidigt som undervisningen kvalitetssäkras har det lett till en ökad samverkan mellan lärarna. Nyckeln stavas struktur. – Med modellen behöver man inte uppfinna hjulet varje gång. Det finns en grundstruktur att förhålla sig till, säger Magnus Bengtsson, förstelärare i…