Gå direkt till innehållet

I am an education consultant, based in Malmö, Sweden, interested in quality teaching and school improvement that leads to higher levels of learning for students and teachers.

Antal inlägg: 14

Olika vägar till samma mål

Publicerat: Föreläsare: Peter Hayes

Arbetet med att säkerställa att alla elever verkligen utvecklas i sitt lärande är inte lätt, men det är möjligt genom att anpassa både tid och stöd för att matcha varje elevs behov. Den här föreläsningen fokuserar på hur du kan följa elevers lärande och anpassa din undervisning för alla elevers skolframgång. Föreläsningen hålls på engelska.

Peter Hayes har en lång erfarenhet inom skolans värld och har jobbat med skolutveckling i Australien tidigare. Nu arbetar han som kapacitetsstödjare på grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning.

Strukturerade samtal som fokuserar på elevernas lärande - ensam är inte stark

Publicerat: Skribent: Peter Hayes

Structured conversations that focus on student learning are both urgent and essential. (English Text follows Swedish text) På senare år har våra elevers inlärningsbehov blivit allt mer mångsidiga och behovet av att anpassa och utveckla undervisningen för att möta dessa behov ökar, för även om vi tar med oss vår bästa undervisning varje morgon kan…

Assessment: The key to effective and efficient teaching and learning

Publicerat: Skribent: Peter Hayes

Back in 2019, I started a series of posts that describe my view of what quality teaching looks like, outlining the steps involved to deliver a learning program where all students learn. Since then, I have had many conversations about the model and worked with many teachers to implement it. These conversations usually focus on…

Hur engagerar jag mina medarbetare?

Publicerat: Skribent: Peter Hayes

Letar du efter ett organiserat och strukturerat sätt att engagera dina medarbetare, i grupper, för att bygga ägande, kunskap och hitta lösningar på utmaningar som du har identifierat i din organisation? (English version follows Swedish version) Då behöver du inte leta mer. Strukturer för lärande hjälper till att bygga en kultur där arbete i grupp…

Fem frågor för att göra ert lagprestanda awesome!

Publicerat: Skribent: Peter Hayes

INTRODUCTION For many years, I have been inspired by the work of Richard and Rebecca DuFour, Professional Learning Community architects and associates at Solution Tree.  Their work has assisted me to help many teams around the world build performance capacity to make a positive difference to student outcomes in their schools and systems. The basis…

Rules of engagement for quality learning conversations.

Publicerat: Skribent: Peter Hayes

High performing teams rely on shared commitments and quality conversations to take the team, and the school, forward.  Trouble can come when the team doesn’t speak with one voice, or certain team members opt out, or take over the conversation.   So, what can we put in place to ensure the conversation maintains a high…

Are you ready to make this year awesome?

Publicerat: Skribent: Peter Hayes

They say preparation is everything, so here are my top 4 tips for getting ready to make the school year awesome for you, and your students.   BE CLEAR ON WHAT YOUR STUDENTS MUST LEARN! Get familiar, once again, with the curriculum documents for your year level.  Focus particularly on what the students must LEARN…

Formativ bedömning- fönster till lärandeprocessen

Publicerat: Skribent: Peter Hayes

Lärare får insyn i elevers lärande genom att engagera elever i formativa bedömningsaktiviteter. Information från formativa bedömningar gör det möjligt för lärare att justera undervisningsstrategier, tid och aktiviteter för att säkerställa att alla elever lär. Efter hand som elever behärskar delar av framgångskriterierna utvidgas deras lärande medan andra elever erbjuds ytterligare stöttning. Målet är att…

Förtestet- att erbjuda möjlighet för eleven att visa sina nuvarande kunskaper och förmågor

Publicerat: Skribent: Peter Hayes

Utrustade med lärandemål, en “rik” (bred och djup) summativ bedömningsuppgift och tydliga och konkreta framgångskriterier så engagerar lärarna eleverna i ett förtest där eleverna får möjlighet att visa sina nuvarande kunskaper och förmågor. Datan från förtestet är viktig då den hjälper lärare att justera aktiviteter och tidsramar för arbetsområdet samt att få reda vilket innehåll…

Framgångskriterier- alla som lär kan lyckas

Publicerat: Skribent: Peter Hayes

Framgångskriterier sätter ord på den kunskap och de förmågor som elever behöver för att framgångsrikt kunna genomföra och lyckas med den summativa bedömningsaktiviteten. Framgångskriterierna visar oss vägen till framgång. Vi uppmuntrar lärare till att arbeta tillsammans för att fundera kring och lista de kunskaper och förmågor som eleverna behöver för att lyckas med den summativa…

Kvalitativa summativa bedömningar - att börja med målbilden och hur vi kommer att mäta framgång.

Publicerat: Skribent: Peter Hayes

Blog 3 (of 6) English version follows Swedish version Om vi fortsätter med GPS-liknelsen gällande en planeringsprocess som håller hög kvalitet så skulle vi uppmuntra lärare att inte enbart “börja med målbilden i tankarna” utan även bestämma hur lärandet som skett ska synliggöras och mätas. I planeringen behöver lärarlag både ha med lärandemålet och hur…