Gå direkt till innehållet
Avatar photo

SvA- lärare och specialpedagog med erfarenhet av nyanlända elever. Arbetar för närvarande på Språkcentralens "Vägledning och stöd" med mottagandet av nyanlända elever i organisation och undervisning i Malmö Stad. Har tidigare arbetat på Mosaikskolan med kartläggning och rekommendation av insatser för nyanlända elever och i elevhälsoteam med inriktning mot nyanlända elever.

Antal inlägg: 2

Mottagandet av nyanlända elever på Malmös skolor

Publicerat: Skribent: Petra Marti Tanaka

Under det gångna läsåret har omkring 400 nyanlända elever registrerats, vilket innebär att de flesta skolor i Malmö Stad tagit har emot nyanlända elever. Några skolor är sedan länge vana vid att ta emot nyanlända elever och hade redan innan ändringen i skollagen den 1 januari 2016 fungerande rutiner för mottagandet. Men många skolor i…

En presentation av oss som skriver

Publicerat: Skribent: Petra Marti Tanaka

Vi arbetar på Språkcentralen med att stödja Malmö stads grundskolor i mottagandet av nyanlända elever. Vår verksamhet bygger på att vi erbjuder stödinsatser till skolor som tagit emot nyanlända elever i Malmö. Vi samverkar med PI, studiehandledare och modersmålslärare samt verkar för att skapa kontaktnät på och mellan skolor i Malmö. Vi bidrar till att…