Publicerat:

Uppdrag lässtimulans genom Bokjuryn

Nu är alla sex klasserna igång; eleverna läser, funderar och utbyter tankar så det står härliga till. Det är eleverna i årskurs 3 och 6 på Augustenborgsskolan som arbetar med Bokjuryn genom ett KUR-projekt för lässtimulans. De läser under tio veckor; enskilt och tillsammans, skriver läslogg, resonerar både med klasskamrater och träffar elever från andra skolor… Läs mer