Gå direkt till innehållet
profilbild på pontus källström

Arbetar som förskollärare i Malmö stad sedan 2019. Frågor som ligger mig närmast hjärtat är jämlikhet och mångfald. På min blogg kommer ni kunna läsa om mina tankar kring normkreativitet och värdegrundsfrågor i förskolan.

Antal inlägg: 31

Titel:Förskollärare

Placering:Tröskans förskola

Barnen berättar om staden genom knäckebrödsverk

Publicerat: Skribent: Pontus Källström

I området där jag arbetar har vi fokusområdet ”Barns berättelser om staden” vilket  kommer kulminera i ett vernissage för vårdnadshavare. Mitt arbetslag har valt att tolka detta på vårt egna sätt tillsammans med barnen. Jag har haft ansvar över femårsgruppen och för mig har det varit viktigt att barnen ska få möta hela Malmö och…

Ögonblicksforskning bidrar till livslångt lärande

Publicerat: Skribent: Pontus Källström

Efter fortbildningskursen, Inkludering på riktigt, har jag blivit processtödjare och nu har jag fått möjlighet att gå den nya påbyggnadskursen i normkritik. I påbyggnadskursen har vi fördjupa oss i Relationell Pedagogik, Barnkonventionen, mikroagressioner och framförallt arbetat med ögonblicksforskning. En viktig del i ögonblicksforskningen är att vända uppmärksamheten till sig själv och sitt handlande. Det innebär…

Tips på hur ni kan skapa er egna mångfaldskalender

Publicerat: Skribent: Pontus Källström

En sak som är viktig på förskolan är att det ska vara en inkluderande miljö där mångfalden ska synas. En del i det inkluderande arbetet är att uppmärksamma och fria olika traditioner och högtider som speglar barngruppen på ett representativt sätt. Ibland kan det kännas svårt att komma igång och det finns också en rädsla…

Den magiska skogen

Publicerat: Skribent: Pontus Källström

Det var en gång en ensam liten dunge på förskolans gård som kändes tom och ödslig. En dag kom en pedagog på idén att ta utklädningskläder till dungen för att se vad som hände. Blickarna riktades direkt mot dungen. ”Vad gör Pontus med utklädningskläderna?” utbrast några barn förvånat. Barnen började klä ut sig och leka…

Sagolandet tillhör alla

Publicerat: Skribent: Pontus Källström

I sagans värld ska allt vara möjligt. Det ska vara en öppen plats som alla kan känna sig välkomna i. Dessvärre ser vi allt för ofta censur av barnlitteratur. Ett sådant exempel är barnboken ”Sagolandet tillhör alla” som gavs ut i Ungern för några år sedan. Där blev boken föremål för en hatisk debatt från…

Kubbspel som ett verktyg i värdegrundsarbetet

Publicerat: Skribent: Pontus Källström

Sällskapsspelet Kubb är en återkommande tradition under vår- och sommarperioderna i Sverige. Men kubb kan också bli ett verktyg för att arbeta med värdegrund i förskolan. På Tröskans förskola har barnen både fått lära sig spela kubb och öva på att vara goda medmänniskor. Min relation till kubb sträcker sig tillbaka till barndomen, särskilt på…

Queert filmskapande i förskola

Publicerat: Skribent: Pontus Källström

Samkönad kärlek, pruttar och en hungrig zombie är tre saker som ryms i det sagoäventyr som en grupp äldre barn varit med och skapat tillsammans. Följ med på ett äventyr där en ritsaga kom att bli ett queert filmskapande. Allt började på en samling där jag hade tänkt göra en ritsaga tillsammans med barngruppen. I…

Samtal om heder på internationella kvinnodagen

Publicerat: Skribent: Pontus Källström

Mod och motstånd är två saker som är viktiga när vi ska bryta skadliga normer i vårt samhälle. En person som verkligen vet vad det innebär är Raniah. Hon arbetar som barnskötare på Tröskans förskola. Under internationella kvinnodagen pratade hon öppenhjärtigt om det hedersförtryck som hon utsattes för som ung. På internationella kvinnodagen den 8…

Att leda en normkritisk process - om hederskultur

Publicerat: Skribent: Pontus Källström

Nytt år innebär ett utvecklat fokus på normkritik på Tröskans förskola. Efter att ha fördjupat oss i normer kring kön och genus är det nu dags att rikta fokus på hederskultur. Tillsammans med ledningsgruppen på Tröskans förskola och handledning av utvecklingssekreterare Elizabeth Florez leder jag mina kollegor i en normkritisk process med fokus heder. Det…

Att leda en normkritisk process - del 3

Publicerat: Skribent: Pontus Källström

Januari månad innebär ett nytt kapitel i arbetet med den normkritiska processen på Tröskans förskola. Under hösten har nämligen förskolan arbetat med könsnormer, ett tema som nu kommer gå över i att handla om hederskultur. I september förra året påbörjade jag tillsammans med ledningen på Tröskans förskola en process för att utveckla medarbetares kompetens inom…

Att leda en normkritisk process - del 2

Publicerat: Skribent: Pontus Källström

Den normkritiska processen fortgår på Tröskans förskola. Temat är som bekant kön och normer kopplat till kön. I november månad har arbetslagen både fått i läxa att inte köna barnen samt att läsa boken ”Stjärnfamiljer” för sina barngrupper. Dessutom har vi hunnit ha en tredje träff där vi quizat om jämställdhetsfrågor. Efter att ha diskuterat…

Att leda en normkritisk process - del 1

Publicerat: Skribent: Pontus Källström

Som  jag skrivit om tidigare i bloggen så leder jag just nu en process i normkritik på min förskola. I skrivande stund har jag haft två träffar med mina kollegor där vi diskuterat både vad kön egentligen är och dessutom tittat på tvåkönsnormen. Däremellan har det delats ut normkritiska läxor till arbetslagen. I September hade…