Publicerat:

Kan jag utveckla mig och vår förskola genom att delta i referensgruppen?

I augusti började jag på Stångbönans förskola och där fick jag möjligheten att ingå i referensgruppen ”Gullviksborg”, tillsammans med en kollega ifrån Stångbönan, vår handledare Elizabeth Florez från ”Pedagogisk Inspiration Malmö” ingår också i gruppen. Jag var nyfiken på vad det var för grupp och hoppades att det skulle bli intressant, utmanande och lärorikt. Jag… Läs mer

Publicerat:

Att modellera med lera våra reflektioner!

Det kan kännas enkelt att sitta inför en grupp och berätta om sina tankar kring ett kapitel av en bok och hur tankarna kan kopplas till förskolans verksamhet. Men ibland är det svårt. Det krävs mod, trygghet, självrespekt för sina egna beprövade erfarenheter och inte minst jämlika relationer mellan deltagare i gruppen. Allt det tränar vi… Läs mer

Publicerat:

Fjärilar i magen och många ballonger i luften

Nu var det tid igen att ses en andra gång för en uppföljning av vårt arbete som referensgrupp på våra respektive förskolor. Vi började dagen med fjärilar i magen, stora förväntningar och en oerhörd spänning… Elizabeth hälsade oss alla välkomna, och hade placerat ut oss i grupper. Hon hade lagt ut vackra stenar på de… Läs mer

Publicerat:

Erfarenhetsutbyte - en viktig dag för allas progression i förskolan

Då var det dags att möta allas tankar och reflektioner i Malmö den 21 maj. Vi på Sommarbäckens förskola sammanfattade en kort presentation av allt vi gjorde under terminens gång. Lärande samtal var i fokus. Hur leder jag ett lärande samtal? Vilka frågor ska jag tänka på? Vad är vardagssamtal i förskolan? När är det… Läs mer

Publicerat:

Att rita våra reflektioner

Idag funderar jag på den glädje och lekfullhet som jag har mött hos referensgruppens pedagoger när vi arbetat med att införa reflektion på det pedagogiska fältet. Många års erfarenhet av att använda övningar tillsammans med pedagoger som ett verktyg och en ingång till reflektionsarbete har gett mig möjlighet att se nya nyanser kring lärandeprocessen. Det… Läs mer

Publicerat:

Hur kan vi få skolan att värdesätta dokumentationen från förskolan?

Jag heter Ulrika och arbetar på Glimmingehus förskola och är med i referensgruppen där vi samtalar om  med boken Vad Berättas om mig? av Bente Svenning.  Min kollega Johan Lennerwalds tankar inspirerade mig med sitt blogginlägg ”Varför dokumentation”? Till skillnad från Johan jobbar jag på en småbarnsavdelning, men har också arbetat med äldre förskolebarn. Så till min… Läs mer

Publicerat:

Vikten av att alltid göra kopplingen Pedagog– Verksamhet – Teori

Så var det nu dags för andra träffen i vår bokcirkel kring boken ”Vad berättas om mig” här på Korrebäcken. Första mötet var jag ganska nöjd med och fick bara positiv respons från mina cirkeldeltagare. Den här gången kändes det annorlunda. JAG VAR NERVÖS. Vi i referensgruppen träffades på morgonen för att tillsammans gå igenom… Läs mer