placeholder bild

Publicerat:

Läslyftet i modersmålet på Språkcentralen i Malmö

              Under föra läsåret var det 50 modersmålslärare på Språkcentralen som deltog i Läslyftets fortbildningsmodell. Vi arbetade med modulen ”Samtal om text”. Det var mycket givande och intressant inte bara för lärarna utan också för våra elever. Som handledare för de 50 lärarna tyckte jag att det fungerade väldigt… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Digitala nätverk för samverkan

                    Samverkan kring studiehandledare i en och samma språkgrupp har stor betydelse för en framgångsrik studiehandledning. Det gynnar eleverna som är i behov av studiehandledning och sparar tid för lärare.   Vi är fyra lärare i makedonska språkgruppen som samverkar med hjälp av olika digitala nätverk… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Samarbete – en viktig faktor för en effektiv studiehandledning

    Det är en utmaning och viktig uppgift att skapa goda förutsättningar för en effektiv studiehandledning som kan förbättra elevernas resultat mot måluppfyllelse. Studiehandledningen kan planeras och genomföras på olika sätt för olika elever. Det som är gemensamt för en lyckad studiehandledning är samplanering, uppföljning och utvärdering mellan ämneslärare och studiehandledare. Det är svårt… Läs mer