Gå direkt till innehållet

Antal inlägg: 1

Känn igen och motverka subtil rasism i skolan

Publicerat: Föreläsare: Sara Nilsson Mohammadi

Trots ambitioner hos lärare och i skolans styrdokument att motverka rasism så visar omfattande forskning att skolan reproducerar rasistiska maktordningar. Det rör sig både om rasistiska handlingar gentemot enskilda elever och olika former av strukturell och institutionell rasism.  Denna föreläsning tar utgångspunkt från en stor enkätundersökning med fokus på grundskolelärares attityder och erfarenheter kopplade till rasism i skolan. Föreläsningen kommer att avslutas med några konkreta förslag på vad var och en kan göra för att motverka rasism.

Sara Nilsson Mohammadi arbetar som skolpsykolog och befinner sig i slutet av sin specialistutbildning inom pedagogisk psykologi. Hon har i över 20 år på olika sätt arbetat med frågor som rör antirasism.