Publicerat:

Språkstrategin hjälper skolorna att nå målen

Att efter knappt tre år ha fått till stånd ett kollegialt lärande på alla skolor och som dessutom är riktat mot språkstrategins mål är något vi på gymnasieskolorna och Komvux i Malmö ska vara stolta över!   Arbetet har lett till att lärarna har fått en ökad samsyn och utvecklat ett gemensamt professionellt språk kring språkutvecklande… Läs mer

Publicerat:

Textsamtal i Sverige och Norge utmanar inte eleverna

Det hjälper inte hur många intressanta artiklar och litteraturprojekt vi serverar våra elever om de inte kan förstå eller analysera texterna på ett djupare plan. Det hjälper heller inte att vi genomför textsamtal med eleverna om vi inte ger dem verktyg för att tänka tillsammans och tolka texterna. Det är några av slutsatserna från en… Läs mer

Publicerat:

Läsglädje och motivation väcks i textsamtalen

  Läsglädje och motivation väcks hos eleverna när de får samtala om litteratur utifrån etiska och moraliska värderingar. Det menar Mary Ingemansson, lektor på Kristianstad högskola, som föreläste den 23 mars för svensklärare och bibliotekarier under temat ”Att göra sig själv till läsare”. Ska läsningen leda till fördjupad förståelse hos eleverna behöver de läsa om texten… Läs mer

Publicerat:

ICSEI: Förmågorna som fördjupar lärandet hos eleverna

  Sex nyckelförmågor – som alla börjar på C – hjälper eleverna att fördjupa sitt lärande.  Syftet är att eleverna ska utmanas genom ”verkliga” uppgifter utanför klassrummet och använda sig av digitala hjälpmedel samt kreativa presentationsformer.  Arkitekten bakom ”deep learning tasks”  är Michael Fullan, forskare från Canada. När eleverna får vara med och utforma målen för uppgifterna och dela med sig… Läs mer

Publicerat:

ICSEI: Expertstöd i klassrummet – något för oss?

  Har ni själva skapat er språkstrategi? Är det inte högt uppsatta tjänstemän och politiker som har bestämt innehållet? Deltagare från Canada och USA  blev nog både förvånade och imponerade under vår Round Table presentation på ICSEI-konferensen i Ottawa.  Där beskrev jag tillsammans med Marie Sjöblom och Jens Ideland  hur språkutvecklingsnätverket på gymnasiet och Komvux arbetat… Läs mer

Publicerat:

Språkstrategin tar steget ut i världen

Varför behövs det en språkstrategi på gymnasiet och Komux? Hur arbetar vi med implementeringen? Vad har gått bra och vilka utmaningar ser vi? Den 4:e januari reser jag tillsammans med Marie Sjöblom och Jens Ideland, lektorer på AGVF, samt Edward Jensinger, områdeschef, till Kanada och Ottawa för att presentera och diskutera vår strategi. Det ska bli spännande att… Läs mer

Publicerat:

Handledare rustade inför för höstens läslyft

Drygt 30 förstelärare har utbildats under våren och tillsammans prövat på konceptet i Läslyftet för att handleda sina kollegor på gymnasiet och Komvux.  Förstelärarna har i utbildningen läst och diskuterat läslyftsmaterial, planerat en övning, genomfört den i klassrummet och reflekterat tillsammans över hur eleverna tog emot övningen. Men framförallt har förstelärarna fått redskap för att genomföra strukturerade samtal som utmanar kollegornas… Läs mer

Publicerat:

Lässtrategier i fokus på Södervärn Komvux

  Att dela med sig av goda exempel från undervisningen är en framgångsrik strategi när SVA-lärarna och samhällskunskapslärarna på Södervärn Komvux arbetar med kollegialt lärande. Med start i november har lärarna redan hunnit att diskutera och pröva metoder i klassrummet och på så sätt fördjupat både elevernas och sitt eget lärande.     Två grupper… Läs mer