Gå direkt till innehållet

Från Sfi till grundläggande SVA

Publicerat: Skribent: Susan Englund

Kunskapslucka mellan komvuxenheterna Sfi och grundläggande SVA kallas emellanåt för Glappet. Som ett led i att minimera detta presenterade Helena Jeppsson, förstelärare inom grundläggande vuxenutbildning på Komvux Malmö Kungsgatan 44, grundkurserna för Sfi-lärare på Spårvägsgatan 9. Malmö stad har nu nationella delkurser inom grundläggande SVA – istället för de tidigare lokala. Delkurser är fyra, A-D,…

Tarabband på SFI Rönnen 

Publicerat: Skribent: Susan Englund

Från vänster: Filip Runesson, Nadin Al Khalidi och Gabriel Hermansson. Tarabband består av musiker från Sveriges folk- och världsmusikscen och leds av Nadin Al Khalidi. Gruppen släppte sitt debutalbum Ya Sidi 2013. Sångerna och musiken hämtas från världens alla hörn och blandas med bandets egna unika kompositioner. 15 november höll tre av Tarabbands medlemmar konsert…

Mässa för Yrkes-SFI på Södervärn

Publicerat: Skribent: Susan Englund

Vill du veta mer om hur du kan studera till ett yrke och SFI samtidigt? Den frågan ställer Anna Lundvall gärna. Yrkes-SFI är en passion sedan tiden som samverkanskoordinator på Hermods. Numera är Anna Lundvall arbetsmarknadssekreterare på SFI-sektionen på Arbetsmarknadsavdelningen. I augusti fick Anna en idé om en mässa för Yrkes-SFI, som skulle bestå av…

Migrationsministern på SFI-besök

Publicerat: Skribent: Susan Englund

Heléne Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister, besökte i augusti Komvux Malmö Södervärn tillsammans med kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh. SFI-rektor Johanna Nordström samt lärarna Maria Gagnesjö, Annika Hansen och Malin Hoff tog emot i sina SFI-grupper, där eleverna fick chans att ställa frågor till politikerna. Efter studiebesöken i klassrummen samlades delegationen och personal för samtal om…

Nationell framgång för hejsvenska.se

Publicerat: Skribent: Susan Englund

hejsvenska.se är ett interaktivt stöd för svenskinlärning och språkträning för lågutbildade. Webbplatsen och apparna har blivit mycket framgångsrika nationellt. – Ja, hejsvenska används över hela Sverige och får stor plats på Informationsverige som vänder sig till nyanlända som enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Länsstyrelserna gör också mycket reklam för vårt…

Regionkonferens för Lärvuxpedagoger

Publicerat: Skribent: Susan Englund

Den 14-15 maj hölls regionkonferens för lärvuxpedagoger på Lärvux Heleneholmskolan i Malmö, där rektor Maria Sjögren Öhrn hälsade deltagarna välkomna. På programmet stod bland annat en föreläsning av Maria Nilsson Nordfors: ”Om hur vi kan konkretisera förmågorna för eleverna, genom ett medvetet förhållningssätt göra eleverna delaktiga och medvetna om vad som ska läras in och…

Representanter för olika utbildningar och stödverksamheter mötte elever på Komvux Heleneholm

Publicerat: Skribent: Susan Englund

Under två dagar i mitten på maj fick elever inom Komvux Heleneholm möjlighet att träffa representanter från olika utbildningar och stödverksamheter vid olika psykosociala problem i Malmö. De hade bjudits in av skolans kurator Pia Andersson och av studie- och yrkesvägledarna Carina Mauritzson och Staffan Hansson. Elevkaféet på Heleneholmskolan fylldes snabbt med elever, som passade…

Öppet hus på Avanti

Publicerat: Skribent: Susan Englund

Namnen har varierat under åren; IntroRehab, Exigo, PTSD-center – och nu Avanti. Men mottot är detsamma: Vägen till hälsa och arbete! I mars var det öppet hus på Lantmannagatan 41 A och F, där personal och elever visade sina nya lokaler och berättade om verksamheten.  Avanti är en arbetsmarknadsinsats som riktar sig till personer som…

Från textsamtal till läsförståelse

Publicerat: Skribent: Susan Englund

Det ställs höga krav på läsförståelse i skolan, men undersökningar visar dåliga resultat. För att öka läsförståelsen och främja elevernas förmåga till kritisk läsning, måste de inte bara läsa mer – utan framförallt samtala om texterna, menar Gita Chireh, lärare på Komvux Malmö Södervärn-Heleneholmsskolan. Hennes kandidatuppsats är en studie om textsamtal inom svenska som andraspråk…

Succé för intestning av elever på Heleneholmskolan

Publicerat: Skribent: Susan Englund

På Komvux Malmö Södervärn-Heleneholmskolan testas numera sökande till grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 1 och 2 för att hamna på rätt nivå. – Det har gett jättefina resultat. Betygsstatistiken talar sitt tydliga språk, det är många fler godkända betyg nu. Dessutom har vi färre avhopp, säger lärarna Alexandra Pettersson och Jennie Rosenskog. Rutinen med intestningen…

Mary Ingemansson: Läsglädje från grunden – lässtrategier för livet

Publicerat: Skribent: Susan Englund

I september fick Komvux Malmö Södervärn – Heleneholmskolan besök av Mary Ingemansson, lektor i svenska med inriktning litteraturvetenskap vid Kristianstad Högskola. Temat för dagen var Läsglädje från grunden – lässtrategier för livet och handlade om vikten av djupläsning och textsamtal. – Vi kan få alla elever att börja läsa – det gäller bara att hitta…

Sfi-lärare skapar lust för läsande

Publicerat: Skribent: Susan Englund

Med inspiration från grundskolans ”Hela skolan läser”, har sfi-lärare på Komvux Södervärn under våren uppmuntrat eleverna till mera läsning. – Vi ville skapa en gemensam läsupplevelse för våra elever i Sfi 2C. Det gemensamma textsamtalet är oerhört viktigt, säger forskningen, och vårt mål är att stimulera eleverna till att läsa skönlitteratur och använda biblioteken. Vi…