Publicerat:

Mässa för Yrkes-SFI på Södervärn

Vill du veta mer om hur du kan studera till ett yrke och SFI samtidigt? Den frågan ställer Anna Lundvall gärna. Yrkes-SFI är en passion sedan tiden som samverkanskoordinator på Hermods. Numera är Anna Lundvall arbetsmarknadssekreterare på SFI-sektionen på Arbetsmarknadsavdelningen. I augusti fick Anna en idé om en mässa för Yrkes-SFI, som skulle bestå av… Läs mer

Publicerat:

Migrationsministern på SFI-besök

  Heléne Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister, besökte i augusti Komvux Malmö Södervärn tillsammans med kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh. SFI-rektor Johanna Nordström samt lärarna Maria Gagnesjö, Annika Hansen och Malin Hoff tog emot i sina SFI-grupper, där eleverna fick chans att ställa frågor till politikerna. Efter studiebesöken i klassrummen samlades delegationen och personal för samtal… Läs mer

Publicerat:

Nationell framgång för hejsvenska.se

hejsvenska.se är ett interaktivt stöd för svenskinlärning och språkträning för lågutbildade. Webbplatsen och apparna har blivit mycket framgångsrika nationellt. – Ja, hejsvenska används över hela Sverige och får stor plats på Informationsverige som vänder sig till nyanlända som enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Länsstyrelserna gör också mycket reklam för vårt… Läs mer

Publicerat:

Regionkonferens för Lärvuxpedagoger

Den 14-15 maj hölls regionkonferens för lärvuxpedagoger på Lärvux Heleneholmskolan i Malmö, där rektor Maria Sjögren Öhrn hälsade deltagarna välkomna. På programmet stod bland annat en föreläsning av Maria Nilsson Nordfors: ”Om hur vi kan konkretisera förmågorna för eleverna, genom ett medvetet förhållningssätt göra eleverna delaktiga och medvetna om vad som ska läras in och… Läs mer

Publicerat:

Representanter för olika utbildningar och stödverksamheter mötte elever på Komvux Heleneholm

Under två dagar i mitten på maj fick elever inom Komvux Heleneholm möjlighet att träffa representanter från olika utbildningar och stödverksamheter vid olika psykosociala problem i Malmö. De hade bjudits in av skolans kurator Pia Andersson och av studie- och yrkesvägledarna Carina Mauritzson och Staffan Hansson. Elevkaféet på Heleneholmskolan fylldes snabbt med elever, som passade… Läs mer

Publicerat:

Öppet hus på Avanti

Namnen har varierat under åren; IntroRehab, Exigo, PTSD-center – och nu Avanti. Men mottot är detsamma: Vägen till hälsa och arbete! I mars var det öppet hus på Lantmannagatan 41 A och F, där personal och elever visade sina nya lokaler och berättade om verksamheten.  Avanti är en arbetsmarknadsinsats som riktar sig till personer som… Läs mer

Publicerat:

Från textsamtal till läsförståelse

Det ställs höga krav på läsförståelse i skolan, men undersökningar visar dåliga resultat. För att öka läsförståelsen och främja elevernas förmåga till kritisk läsning, måste de inte bara läsa mer – utan framförallt samtala om texterna, menar Gita Chireh, lärare på Komvux Malmö Södervärn-Heleneholmsskolan. Hennes kandidatuppsats är en studie om textsamtal inom svenska som andraspråk… Läs mer

Publicerat:

Succé för intestning av elever på Heleneholmskolan

På Komvux Malmö Södervärn-Heleneholmskolan testas numera sökande till grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 1 och 2 för att hamna på rätt nivå. – Det har gett jättefina resultat. Betygsstatistiken talar sitt tydliga språk, det är många fler godkända betyg nu. Dessutom har vi färre avhopp, säger lärarna Alexandra Pettersson och Jennie Rosenskog. Rutinen med intestningen… Läs mer