Gå direkt till innehållet
Annika Hansen och Malin Hoff på sitt kontor.

Publicerat:

Nationell framgång för hejsvenska.se

hejsvenska.se är ett interaktivt stöd för svenskinlärning och språkträning för lågutbildade. Webbplatsen och apparna har blivit mycket framgångsrika nationellt. – Ja, hejsvenska används över hela Sverige och får stor plats på Informationsverige som vänder sig till nyanlända som enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Länsstyrelserna gör också mycket reklam för vårt…

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

Publicerat:

Regionkonferens för Lärvuxpedagoger

Den 14-15 maj hölls regionkonferens för lärvuxpedagoger på Lärvux Heleneholmskolan i Malmö, där rektor Maria Sjögren Öhrn hälsade deltagarna välkomna. På programmet stod bland annat en föreläsning av Maria Nilsson Nordfors: ”Om hur vi kan konkretisera förmågorna för eleverna, genom ett medvetet förhållningssätt göra eleverna delaktiga och medvetna om vad som ska läras in och…

Man bakom utställarbord pratar med kvinna.

Publicerat:

Representanter för olika utbildningar och stödverksamheter mötte elever på Komvux Heleneholm

Under två dagar i mitten på maj fick elever inom Komvux Heleneholm möjlighet att träffa representanter från olika utbildningar och stödverksamheter vid olika psykosociala problem i Malmö. De hade bjudits in av skolans kurator Pia Andersson och av studie- och yrkesvägledarna Carina Mauritzson och Staffan Hansson. Elevkaféet på Heleneholmskolan fylldes snabbt med elever, som passade…

Man i rullstol klipper invigningsband.

Publicerat:

Öppet hus på Avanti

Namnen har varierat under åren; IntroRehab, Exigo, PTSD-center – och nu Avanti. Men mottot är detsamma: Vägen till hälsa och arbete! I mars var det öppet hus på Lantmannagatan 41 A och F, där personal och elever visade sina nya lokaler och berättade om verksamheten.  Avanti är en arbetsmarknadsinsats som riktar sig till personer som…

Människor sitter i ring och samtalar.

Publicerat:

Från textsamtal till läsförståelse

Det ställs höga krav på läsförståelse i skolan, men undersökningar visar dåliga resultat. För att öka läsförståelsen och främja elevernas förmåga till kritisk läsning, måste de inte bara läsa mer – utan framförallt samtala om texterna, menar Gita Chireh, lärare på Komvux Malmö Södervärn-Heleneholmsskolan. Hennes kandidatuppsats är en studie om textsamtal inom svenska som andraspråk…

Två kvinnor vid bord med kompendium på.

Publicerat:

Succé för intestning av elever på Heleneholmskolan

På Komvux Malmö Södervärn-Heleneholmskolan testas numera sökande till grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 1 och 2 för att hamna på rätt nivå. – Det har gett jättefina resultat. Betygsstatistiken talar sitt tydliga språk, det är många fler godkända betyg nu. Dessutom har vi färre avhopp, säger lärarna Alexandra Pettersson och Jennie Rosenskog. Rutinen med intestningen…

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

Publicerat:

Mary Ingemansson: Läsglädje från grunden – lässtrategier för livet

I september fick Komvux Malmö Södervärn – Heleneholmskolan besök av Mary Ingemansson, lektor i svenska med inriktning litteraturvetenskap vid Kristianstad Högskola. Temat för dagen var Läsglädje från grunden – lässtrategier för livet och handlade om vikten av djupläsning och textsamtal. – Vi kan få alla elever att börja läsa – det gäller bara att hitta…

Fyra personer sitter runt bord som är fyllt med olika böcker.

Publicerat:

Sfi-lärare skapar lust för läsande

Med inspiration från grundskolans ”Hela skolan läser”, har sfi-lärare på Komvux Södervärn under våren uppmuntrat eleverna till mera läsning. – Vi ville skapa en gemensam läsupplevelse för våra elever i Sfi 2C. Det gemensamma textsamtalet är oerhört viktigt, säger forskningen, och vårt mål är att stimulera eleverna till att läsa skönlitteratur och använda biblioteken. Vi…