Gå direkt till innehållet

Jag arbetar som pedagogisk Utvecklare på Förskoleförvaltningen i utbildningsområde C. Min utbildningsbakgrund är bild och medialärare med undervisningsbehörighet från F-klass till Gymnasiet. Jag har även en påbyggnadsutbildning till specialpedagog. I teamet arbetar jag framför allt med olika fortbildningar för personal och handledning av arbetslag. De estetiska lärprocesserna har jag oftast i fokus.

Antal inlägg: 2

Titel:Pedagogisk utvecklare

Placering:Utbildningsområde C Förskoleförvaltningen

Inspirationsdagar med berättandet i fokus

Publicerat: Skribent: Susanna Maier

Den 15:e och 22:a oktober 2021 hölls den återkommande inspirationsdagen för kulturombuden på Förskoleförvaltningen. Även språkombuden blev inbjudna denna gång. För att inte samla alldeles för många på samma plats samtidigt gavs dagen vid två tillfällen. Programmet för dagen utformades som vanligt i ett samarbete mellan Kulturförvaltningen och Förskoleförvaltningen. Fokus var berättande och språkutveckling i…

Jättesprång i avståndens tid

Publicerat: Skribent: Susanna Maier

Ibland när man plockar fram litteratur på nytt ser man saker i ett annat ljus för att så mycket vatten har hunnit forsa under bron. Just detta slog mig när jag nu läste om delar ur Digitalt meningsskapande i förskolan av Erika Kyrk Seger. Första gången jag läste boken var den nyutkommen, i början av…