Gå direkt till innehållet

Hej! Jag heter Susanna Sjöstrand och arbetar som förstelärare på Örtagårdsskolan där jag ansvarar för språkutveckling i So-ämnena. Jag älskar drama i alla dess former och integrerar det på olika sätt i min undervisning. Jag kommer att blogga om våra teman identitet, Europa och Sverige. Jag hoppas på att kunna ge er inspiration att arbeta språkutvecklande med drama.

Antal inlägg: 7

Något är på gång på Örtagårdsskolan.....

Publicerat: Skribent: Susanna Sjöstrand

“Att man ska behöva göra allt själv, människor bara tar och tar och tar! Snart har jag väl knappt råd att äta något själv. Betjänt, ge mig lite druvor. Men snälla skynda på…” Kejsare Augustus spelad av bibliotekarie Katarina Hjärpe sätter sig ner på schäslongen bredvid kejsarinnan Livia, som lärare Lena Jammeh spelar. Det är…

Örtagårdsnytt

Publicerat: Skribent: Susanna Sjöstrand

“Eleverna ler mot kameran och berättar vad som hänt under den senaste månaden på Örtagårdsskolan”. Välkomna till ett sista Örtagårdsnytt för den här terminen. Genom Örtagårdsskolans digitala kanal har skolans ledning, personal och elever hittar ett konstruktivt och lyckosamt sätt att nå ut med information. Idén till Örtagårdsnytt kom från min kollega Nikola Petranovic för…

Vem bryr sig? Det är ju ändå jag som bestämmer över kyrkan!

Publicerat: Skribent: Susanna Sjöstrand

– Vem bryr sig? Det är ju ändå jag som bestämmer över kyrkan. Gustav Vasa svänger svärdet och fångar det. Under tre dagar i november förra året var UR på Örtagårdsskolan och följde hur Nikola Petranovic och jag arbetar språkutvecklande med drama. Eleverna på Örtagårdsskolan i klass 5a hade under en en längre period arbetat…

Den ofrivillige dramaläraren, eller?

Publicerat: Skribent: Susanna Sjöstrand

Örtagårdsskolan är en övningsskola så vi har förmånen att få träffa många studenter. Erik Lindgren läser till lärare på Malmö Högskola och är för närvarande på sin femte termin. Under det senaste året har jag haft Erik som VFU-student. Erik berättade tidigt om sina tankar kring dramapedagogik i de samtal vi hade med varandra. Det…

Rollspel om Malmö

Publicerat: Skribent: Susanna Sjöstrand

– MÄNN-I-SKOR! MÄNN-I-SKOR! Eleven repeterar, och jag upprepar. Om någon, som inte är svenska som andraspråkslärare, kommer innanför dörren till vårt Green Screen rum lär de höja på ögonen. Vi leker med språket, jag och eleverna, vi repeterar och skrattar tillsammans. Precis som det ska vara när vi skapar olika rollspel med film. I vårt…

Sverigetema med hjälp av drama, bild, film och spel

Publicerat: Skribent: Susanna Sjöstrand

Mitt namn är Susanna Sjöstrand och jag arbetar som förstelärare på Örtagårdskolan. Som en del i mitt uppdrag ansvarar jag för all språkutveckling i So-ämnena. I den här bloggen kommer jag att dela med av mitt arbete och ge er som läsare tips och konkreta metoder på hur man kan arbeta med film drama, bild…

Inspirationsträff om bedömningsstöd på PI

Publicerat: Skribent: Susanna Sjöstrand

Bedömningsstöd för åk 4-6 i SO och NO har kommit till på Skolverkets uppdrag. Bedömningsstöden ser till utformning ut som ett nationellt prov, men det finns några skillnader.  Bedömningsstöden görs inte i slutet av åk 6. Det är uppdelat i olika delar, det kan användas direkt efter ett avslutat område och kan med fördel användas…