Gå direkt till innehållet
Avatar photo

Therese heter jag . Arbetar i Malmö stad på Nicke Pings förskola som barnskötare. På förskolan är jag även språkombud och är med och utvecklar barnens språkliga undervisning. Jag är just nu med och deltar i ett projekt som heter Innocarneval där de allra yngsta barnen får ta del av undervisning inom hållbar utveckling och utveckla deras entreprenörskap. Jag vill med min blogg synliggöra och lyfta alla fantastiska berättelser, tankar, läroprocesser med mera som jag får ta del av i min vardag.

Antal inlägg: 3

Min rättighet att inte säga någonting

Publicerat: Skribent: Therese Svensson

En kort text kring mina tankar och funderingar på hur vi uppmärksammar barns skapande och deras alster. Barn behöver bekräftelse men är det så att vuxna oftast bekräftar barnen genom frågor? Jag har länge funderat kring betydelsen av barnens alster och deras skapande. Ute på gården har vi tagit fram flera stafflier, färg och musik….

InnoCarneval i förskolan

Publicerat: Skribent: Therese Svensson

InnoCarneval i förskolan med yngre barn. Ett projekterande språkligt arbetssätt som skapat stora lärprocesser och nya intresse. I augusti fick vi på förskolan möjlighet att gå med i ett projekt som heter InnoCarneval. Vi pedagoger försökte läsa på om vad projekt skulle handla om och vi började genast undersöka vilken process vi skulle börja arbeta…

Måltidspedagogik i förskolan

Publicerat: Skribent: Therese Svensson

Att använda sig kontinuerligt av måltidspedagogik skapar större förutsättningar för barnens språkutveckling och en nyfikenhet kring hälsa. Måltidspedagogik är ett lärande om mat och måltider. Genom att arbeta med läroplanen och de nationella målen för folkhälsa och miljö, kan barnen skapa ett utforskande lärande och en kunskap om hur man ökar intresset för mat. Vi…