Gå direkt till innehållet

Fredrik Thunberg

Redaktör, Pedagog Malmö

Antal inlägg: 174

Publicerat:

Skapar en lärande kultur tillsammans

Under tre år ledde Roza Risteska Språkcentralens fortbildning kring Läslyftet, där drygt 50 lärare medverkat varje läsår. Tanken bakom den kollegiala storsatsningen har varit att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla modersmålsundervisningen. – Vi förbättrar och förändrar undervisningen med aktuell forskning för att belysa olika delar av undervisningens kvalitet och för…

Publicerat:

Läsning för långsiktigt lärande 

Mellersta Förstadsskolans kollegiala fortbildningsinsats med läscoacher fortsätter – och nu ska vårdnadshavarna involveras än mer. – Vi lyfter att man ska låta sitt barn öva läsförståelse med hjälp av lässtrategier. Självklart för oss som jobbar med det, men inte för de som inte befinner sig i skolans värld, säger Ulrika Wirgin, biträdande rektor. Satsningen med…

Publicerat:

Strukturerat samarbete mot frånvaro

Ett strukturerat samarbete mellan elevhälsoteam, mentorer och skolledning – det är en av Kungshögsskolans styrkor i arbetet med elever med långvarig frånvaro, enligt mentorerna i årskurs sex. – Själva strukturen är en framgångsfaktor, hur vi arbetar med elevhälsoteamet, säger Rebecka Krassow, lärare i svenska och SO och också mentor i årskurs sex. Veckorna runt påsk…

Publicerat:

Med personalens språkbruk i fokus

Inom ramen för projektet “Bättre språkutveckling i förskolan” arbetar SVA-läraren Erika Ekman med språkutvecklande insatser inom kollegiet på tio förskolor i staden. På förskolor där det finns personal som lärt sig svenska som vuxna och där inte alla barn har svenska som förstaspråk hemma behöver man arbeta ännu mer systematiskt med språkutveckling, tror hon. Under…

Publicerat:

Treorna följde maten från jord till bord

Tredjeklassarna på Hyllievångsskolan fick odla morötter för att följa maten från jord till bord, som ett led i skolans NO-undervisning. – När barnen får komma ut i verkligheten får de ett helt annat driv. De var otroligt fokuserade, säger Alexandra Granlund, NO-lärare och mentor i årskurs tre. För något år sedan kontaktades skolan av stadsodlaren…

Publicerat:

Med utemiljön som lärmiljö

När atriumgården på Lindängeskolan rustas upp involveras olika ämnen, hittills både hemkunskap och slöjd. Till en början engageras eleverna i förberedelseklassen, men planen är att använda utemiljön som lärmiljö i många olika undervisningssituationer framöver. Lindängeskolans atriumgård är centralt belägen på skolan; elever och personal passerar den i princip varje dag. För ett par år sedan…

Publicerat:

Vill att eleverna ska äga sitt lärande

Genom frågebatteriet i google-presentation ”Jag i skolan”  vänjer sig eleverna på Djupadalsskolan från förskoleklass och framåt vid att styra utvecklingssamtalen. Lärarna som varit med och tagit fram materialet menar att det blir mer likvärdigt och rättvist för eleverna. Frågorna i “Jag i skolan” har använts länge på Djupadalsskolan, men för ett par år sedan gick…