Gå direkt till innehållet

Fredrik Thunberg

Huvudredaktör på Pedagog Malmö

Antal inlägg: 211

Publicerat:

Genrepedagogiska framsteg i ämnesövergripande arbetssätt

Genrepedagogik och ett framgångsrikt ämnesövergripande arbete kring massmedia och sociala medier på mellanstadiet Lindängeskolan bäddade för ökade resultat, men också för att eleverna förbereder sig för högstadiet. Alisa Fast, förstelärare i svenska och svenska som andraspråk och Martin Karlsson, SO-lärare, har arbetat ämnesövergripande inom flera områden. Ett exempel är sociala medier och massmedia, där de…

Publicerat:

Kuratorer hittar vägar till samarbete

Modellen STFL belyser och strukturerar kuratorernas arbete och roll i elevhälsoteamet – och påminner om hur viktigt det är med samarbete, på och utanför skolan. För att göra elevhälsoarbetet ännu mer samarbetsinriktat, strukturerat och effektivt pågår sedan några år tillbaka implementeringen av modellen STFL (Systematiskt tillsammans för lärande) i Malmö. Just nu ingår kuratorerna Anna…

Publicerat:

Struktur som lyfter elevers röster

På Johannesskolan följs utvecklingsarbetet med gemensamma handlingsmönster upp genom auskultationer, elevhearings och analys av den egna undervisningen. – I utvecklingsarbetet har all personal deltagit, såväl skolledning som personal. Vilket har varit en framgångsfaktor i det pedagogiska arbetet med gemensamma handlingsmönster, säger Pär Blondell, rektor. Johannesskolans ledningsgrupp arbetar sedan några år tillbaka med att tydliggöra både…

Publicerat:

"Få vara med och göra skillnad"

Marie Berge, utvecklingssekreterare på förskoleförvaltningen, svarar på “Skicka vidare”-frågorna från Annika Ingelström Paulsen. – Varför valde du ditt nuvarande yrke? – Att få vara med och göra skillnad för barnen, vår framtid, var grunden till mitt val av yrke som började med förskollärarutbildningen. Genom åren har jag sedan utbildat mig inom mina intresseområden i min…

Publicerat:

Att gå från ord till handling

Att gå från ord till handling, från samtal om vad man kan göra till att göra det genom att prova “hur:et” – det är ledord i den ledningsgruppsutveckling som pågått ett par år på Fågelbacksskolan. I samarbete med organisationspsykologen Elisabet Graci lär sig arbetslagsledarna och skolledningen mer om evidensbaserade möten, strukturerade samtal och om hur…