Gå direkt till innehållet

Huvudredaktör på Pedagog Malmö

Antal inlägg: 221

"Ge eleverna underlag för att göra ett underbyggt val"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Som samhällslärare på S:t Petri skola försöker Ludvig Torell göra politik begriplig och intressant för sina elever. Men hur kan man diskutera laddade och känsliga ämnen i skolan? I det här avsnittet av Podagog Malmö berättar samhällsläraren Ludvig Torell på S:t Petri skola om hur han undervisar om politik för sina elever. I inledningen av…

Ledarduon om samarbete och systematik

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Som rektor respektive biträdande rektor på Mellersta Förstadsskolan är det Nina Svensson och Ulrika Wirgin som står vid rodret när det gäller skolans systematiska kvalitetsarbete – ett arbete som uppmärksammats inte bara för sin systematik utan också transparens. Men hur får man med sig medarbetarna på SKA-tåget? Om detta och mycket annat berättar ledarduon i…

Hon lotsar till läsning

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

När Eva Berkström strax efter att hon gått i pension fick chansen att återvända till skolan tvekade hon inte. Som läsgruppsledare i Malmö stads satsning på seniora medarbetare ska hon medverka till att öka de yngre elevernas läsförmåga och läsförståelse. Tolv timmar i veckan stöttar Eva Berkström tredjeklassare med läsinlärning och läsförståelse. Undervisningen sker på…

Arbetslagets lösningsfokus räddning efter branden

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Tydlighet och struktur tillsammans med ett aldrig sinande lösningsfokus har gjort att lärarna på branddrabbade Rosengårdsskolan snabbt kommit igång med undervisningen igen i tillfälliga lokaler på gamla Segevångsskolan. För första gången sedan 2018 bedrivs det undervisning i de gamla klassrummen på Segevångsskolan. Det är förskoleklass- och lågstadieeleverna från Rosengårdsskolan som sedan drygt tre veckor bussas…

Fokus: friskfaktorer i förskolan

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Gezim Isufi är förskolerektorn som hittat ett praktiskt och strukturerat sätt att jobba för att öka medarbetarnas engagemang och arbetsglädje. En nyckel till den här positiva lösningsorienteringen är regelbundna friskronder. Fokus ligger på det som fungerar bra på de förskolor i utbildningsområde C, där han leder arbetet. – Ja, välkommen till podden Gezim Isufi. För…

"Känslan av ett vi viktig"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Björn Westerström har aldrig varit rädd för att testa nya vägar för att variera sin undervisning och för att nå eleverna på St Petri skola i Malmö. Nyligen tilldelades han Hédi Frids lärarstipendium för sitt engagemang, sina kunskaper och sitt sätt att engagera eleverna i undervisningen om frågor kring antisemitism. Lyssna på podden: Björn Westerström…

"Relationen till barnen det viktigaste"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

För förskolläraren Lina Karlström är den relationella pedagogiken central – och det var bland annat för sitt bemötande av barnen på uteförskolan Stock och sten i Pildammsparken som hon tilldelades Malmö pedagogpris. Hon utgår ifrån det som pedagogikprofessorn Sven Persson kallar de tre stöden; det emotionella, det kognitiva och det sociala stödet. Här kan du…

"Måste börja jobba med matematik på riktigt"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Podagog Malmö är tillbaka! Första gästen i Pedagog Malmös studio är Angelica Ioseinov, speciallärare i matematik på Munkhätteskolan, och vinnare av Malmö pedagogpris i kategori grundskola 2021. Hör henne berätta om sin resa, från att själv ha haft matteångest till att arbeta som matematiklärare. Här kan du lyssna på hela podden: Här följer en transkription…

Genrepedagogiska framsteg i ämnesövergripande arbetssätt

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Genrepedagogik och ett framgångsrikt ämnesövergripande arbete kring massmedia och sociala medier på mellanstadiet Lindängeskolan bäddade för ökade resultat, men också för att eleverna förbereder sig för högstadiet. Alisa Fast, förstelärare i svenska och svenska som andraspråk och Martin Karlsson, SO-lärare, har arbetat ämnesövergripande inom flera områden. Ett exempel är sociala medier och massmedia, där de…

Kuratorer hittar vägar till samarbete

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Modellen STFL belyser och strukturerar kuratorernas arbete och roll i elevhälsoteamet – och påminner om hur viktigt det är med samarbete, på och utanför skolan. För att göra elevhälsoarbetet ännu mer samarbetsinriktat, strukturerat och effektivt pågår sedan några år tillbaka implementeringen av modellen STFL (Systematiskt tillsammans för lärande) i Malmö. Just nu ingår kuratorerna Anna…