Gå direkt till innehållet
Avatar photo

Huvudredaktör på Pedagog Malmö

Antal inlägg: 230

Granskade lektionsstarter gav många insikter

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

TEMA: Ögonblicksforskning – del 2 (Del 1: Hennes medforskning gynnar de yngsta) Med hjälp av ögonblicksforskning under PI:s processtödjarutbildnings påbyggnadskurs riktade Mia Cronmalm,  speciallärare på Valdemarso gymnasiesärskola, strålkastarljuset på sitt agerande under de första tio minuterna på en hemkunskapslektion. – Jag upptäckte hur mycket jag styr och det måste jag reflektera över. ”Hur och till…

"Läraryrket är ett långdistanslopp"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

2022 års pedagogpris i gymnasiekategorin går till en relationell och strukturerad lärare som gärna bjuder på sig själv i klassrummet. Podagog Malmö fick en pratstund med Camilla Lindskoug på Pauliskolan och det blev ett samtal om relationer och ledarskap i klassrummet och balansen mellan det professionella och personliga. Lyssna på podden här, eller till exempel…

Framtidsförmågor i fokus genom kultur

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Vi intervjuade professor Anne Bamford när hon besökte Malmö och det blev en pratstund om vilken roll kultur kan spela i skolan och om hur det är ett bra sätt för eleverna att slipa på ”framtidsförmågor” som kommunikation och problemlösning. Professor Anne Bamford är internationellt erkänd för sin forskning om kreativitet, livslångt lärande och teknologi….

Skapa en trygg lärmiljö för elever med trauman

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

I sin föreläsning förklarar Nathalie Perera, psykolog på grundskoleförvaltningen, hur du som pedagog i förskola och skola kan möta elever som varit med om trauman och skapa en lugn och trygg lärmiljö för dem. Centralt för en traumamedveten skola är att skapa en KASAM, känsla av sammanhang. Genom att skapa ett tryggt och förutsägbart sammanhang…

Med språk i fokus

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Hur kan de tre skolförvaltningarna arbeta tillsammans med språket i fokus? Det var temat för dagen när Pedagogisk Inspiration anordnade eftermiddagskonferensen ”Fokus språk”. ”En eftermiddag om barns och elevers möjligheter till språkande i Malmö stad” var underrubriken till konferensen, som kan ses som ett steg på vägen till ett utökat samarbete mellan förvaltningarna. Hur kan…

Att utmana med respekt 

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Hur utmanar man sina elever på ett respektfullt sätt, ifrågasätter, problematiserar och vågar ta i det svåra? Att lära dem se saker utifrån olika perspektiv och nyansera? På Universitetsholmens gymnasium deltar samtliga lärare i ett fortbildningsprojekt kring konspirationsteorier och hur de kan bemötas. Det började med att bland andra Maria Brorsson, lärare i svenska, svenska…

Variation för att möta elevers olika behov

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Med ett systematiskt samarbete, varierade undervisningsmetoder och tillfälliga nivågrupperingar har Linda Roos, klasslärare F–3, och Maria Jönsson, lärare i fritidshem, försökt möta elevernas olika behov och kunskapsnivåer i matematik och svenska. – Alla lär ju sig på olika sätt och många elever föredrar det här praktiska, att få vara kreativ medan andra barn vill uttrycka…

"Biblioteket är skolans hjärta och hjärna"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

När priset Årets skolbibliotek utsågs fick Nydalaskolans bibliotek ett hedersomnämnande. Podagog Malmö träffade skolbibliotekarien Felix Sjögren för ett samtal om hur man får till bra samarbeten med skolans pedagoger och ledning. I detta avsnitt av Pedagog Malmös podd Podagog Malmö heter gästen Felix Sjögren. Sedan i februari 2022 är han skolbibliotekarie på Nydalaskolan. Här berättar…

Praktiska verktyg som lotsar eleverna i språket

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

I språkutvecklande undervisning är det viktigt att det inte bara är de ämnesspecifika begreppen som förklaras och reds ut, utan även mer vardagliga ord. Inte minst sådana med flera betydelser. Det är en av lärdomarna SO- och NO-lärarna på Söderkullaskolan tar med sig från bokcirkeln där de tillsammans fördjupade sig i språkutvecklande arbetssätt. Med utgångspunkt…

"Ge eleverna underlag för att göra ett underbyggt val"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Som samhällslärare på S:t Petri skola försöker Ludvig Torell göra politik begriplig och intressant för sina elever. Men hur kan man diskutera laddade och känsliga ämnen i skolan? I det här avsnittet av Podagog Malmö berättar samhällsläraren Ludvig Torell på S:t Petri skola om hur han undervisar om politik för sina elever. I inledningen av…