Publicerat:

Kooperativt på högstadiet

Att använda kooperativt lärande på högstadiet är ovanligt, men SO-läraren Emilia Nilsson ser stor potential för strukturerna i årskurs 7–9. Kooperativt lärande är ett av Oxievångsskolans utvecklingsområden det här läsåret. Emilia Nilsson, som undervisar sjundeklassarna, tror att de olika strukturerna i det kooperativa lärandet kan vara ett sätt att skapa trygghet och studiero i klassrummet.… Läs mer

Publicerat:

"Spel viktig del i pedagogiken"

Claes Ahlgren, förskolepedagog på Stensjöns förskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Christoffer Krämer. – Har din livslånga passion för spel, rollspel och hantverk hjälpt dig i din roll som pedagog? – Absolut, och den gemensamma nämnaren är tålamod och lugn. Vi spelar dagligen olika spel i den verksamhet jag befinner mig i och detta är… Läs mer

Publicerat:

Får alla delaktiga med projekt

Att göra förskolan tillgänglig för alla barn har länge varit en ledstjärna för Marie-Louise Lindblad. Ett projektbaserat arbetssätt underlättar att göra alla barn delaktiga på deras egna villkor. Nu prisas hon för sitt arbete. Som en av tre vinnare av Malmös pedagogpris lyfts hon fram som en god pedagogisk förebild och inspirationskälla. – Målet är… Läs mer

Publicerat:

Att lära av andra

Lucy Crehan, brittisk lärare och skolforskare, började fundera på orsaken till att vissa länder hade så stora framgångar i PISA-mätningarna. Skarpa strukturer och rutiner för det kollegiala lärandet är en av vägarna framåt för det svenska skolsystemet, tror hon. Frustrerat upptäckte hon hur mycket av hennes tid som lärare i London åts upp av administrativa… Läs mer

Publicerat:

Inhoppet som lärare gav mersmak

Christina Schwerin, lärare i årskurs 1-7 på Kulladalsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna på Annica Lindvall. – Vad var det som fick dig att välja att utbilda dig till lärare? –  Efter ett ganska långt arbetsliv som projektledare gjorde jag mer eller mindre av en slump ett inhopp som vikarie på en grundskola i Malmö. Det uppdraget… Läs mer

Publicerat:

Måltiden som pedagogisk resurs

Tröskeln till att testa nya smaker verkar bli lägre för barnen med hjälp av Sapere-metoden. Samtidigt blir måltiden och förberedelserna pedagogiska stunder med både matematik, språkutveckling och skapande verksamhet. – Håll händerna för öronen när ni tuggar. Hur låter det? Förskollärare Klara Hellström håller i dagens sapere-pass på Möllebackens förskola. Duken på bordet de sju… Läs mer

Publicerat:

Tycker om samtalen med eleverna

Annica Lindvall, fritidspedagog på Ribersborgsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Maria Jönsson. – Annica, du har också arbetat länge som fritidspedagog fast de flesta åren i Norrköping. Finns det några stora skillnader Norrköping-Malmö, i så fall, vad?– Skillnaderna mellan Norrköping och Malmö är inte så stora. Jag trodde att det skulle vara större skillnader med att… Läs mer

Publicerat:

Med blicken på det egna ledarskapet

Personalen på Stapelbäddsskolan reflekterar över sitt eget ledarskap – allt från värdegrund och inflytande till hur man använder blicken till kroppsspråk och röstläge står i fokus. Det började med att Sara Tobiaeson, förstelärare på Stapelbäddsskolan, och en kollega skulle göra klassrumsbesök hos varandra på den då nystartade skolan. När de i samma veva läste “Att… Läs mer