Publicerat:

“Lämna inte lärandet till ett verktyg”

För att de inte ska distansera sig från elevernas lärprocesser bör lärare inte sätta för ensidig tilltro till de digitala verktygen. Istället borde de fungera som hjälpmedel i en laboratorieverkstad, menar Ulrika Ryan, adjunkt i matematikdidaktik vid Malmö universitet och en av modulmakarna bakom Skolverkets matematiklyftsmodul. Ulrika Ryan, tidigare matematik- och NO-lärare, kom i ett… Läs mer

Publicerat:

Nya vägar in i leken

I förskolans utvecklingsprojekt “En väg in i leken” har leken varit det viktigaste verktyget i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Lekgrupper med lotsar och dragarbarn involverade “nybörjarlekarna” under strukturerade och återkommande träffar. För ett par år sedan såg förskoleförvaltningens specialpedagog- och psykologteam hur allt fler förskolor sökte stöd kring barn som hade… Läs mer

Publicerat:

Sagor som får barnen att röra sig

När Isabelle Åkerström tar sin sagoyoga till förskolan rymmer övningarna både kreativitet, lust, fysisk rörelse och värdegrundsfrågor. – Yogan kan hjälpa oss att bygga hållbara relationer till andra och till oss själva, säger Isabelle Åkerström, utvecklingspedagog i Pedagogiska utvecklingsteamet i område norr. I förskolans reviderade läroplan som träder i kraft 1 juli understryks vikten av… Läs mer

Publicerat:

Stöttar elever – och pedagoger

Elevkoordinatorerna på Hermodsdalsskolan har fått förstärkning – och med det blir det lättare för dem att fokusera. – Första tiden sprang jag på alla bollar, nu vet jag vad som är akut och kan prioritera, säger Rashid Resk, en av skolans elevkoordinatorer. Att bygga goda relationer är centralt i hans uppdrag som elevkoordinator, påpekar Rashid… Läs mer

Publicerat:

Vill göra EU-lärandet lustfyllt

Europeisk fördjupning på samhällsprogrammet, eget EU-val och certifiering som Europaparlamentets ambassadörsskola. Borgarskolan tar ett pedagogiskt helhetsgrepp om demokrati och Europafrågor. – Vi vill att eleverna blir medvetna, säger Sigrid Malmqvist, lärare i allmänna ämnen på Borgarskolan. Sedan några månader tillbaka är Borgarskolan certifierad som en av Europaparlamentets ambassadörsskolor. Det innebär att skolan på ett strukturerat… Läs mer

Publicerat:

Med utemiljön som lärmiljö

Naturen som lärmiljö inbjuder till ett utforskande arbetssätt, inte minst när det gäller förskolematematiken. Anette Barr, tidigare förskollärare och numera adjunkt på Malmö universitets förskollärarutbildning, brinner för utomhuspedagogikens möjligheter. Naturmatematik innebär att barnens lärande knyts till en upplevelse och en speciell plats. Det här, menar utomhuspedagogikens förespråkare, bidrar till barnen får lättare att minnas vad… Läs mer

Publicerat:

"Behöver förstå varandras uppdrag"

Jörgen Ekberg, utvecklingssamordnare för fritidshem på Pedagogisk Inspiration, svarar på “Skicka vidare”-frågorna från Dagny Sigurdardottir. – Vad innebär ditt jobb som utvecklingssamordnare för fritidshem? – Tillsammans med min kollega Magnus Jervill ansvarar jag för utvecklingen av Malmö stads fritidsverksamhet. Det handlar i stora drag om att gå från en aktivitetsstyrd verksamhet till en målstyrd undervisning.… Läs mer