Gå direkt till innehållet

Fredrik Thunberg

Redaktör, Pedagog Malmö

Antal inlägg: 163

Publicerat:

Tillsammans – för att nå fler elever

På Sofielundsskolan arbetar logoped och lärare tillsammans i klassrummet så att fler elever ska kunna tillgodogöra sig den språkliga träningen. Fördelarna med upplägget är många, menar Jenny Hilborn, logoped, och Petra Gunnarsson, grundskollärare. – Vi har fått fler elever som nått godkänd nivå än vad jag kanske vågat hoppas på, säger Petra Gunnarsson. De senaste…

Publicerat:

Leken styr i barnens samhälle

Varje onsdagseftermiddag fylls Risebergaskolans gård med busshållplatser, parkeringsvakter, poliser och sopbilar. I centrum finns barnen i skolans förskoleklasser, som tillsammans med pedagogerna hela tiden lägger till nya yrkeskategorier och funktioner i detta mikrosamhälle. I dag antar barnen olika roller och funktioner i samhället de skapat tillsammans med fritidspedagogerna, men det hela började med lek med…

Publicerat:

Flexibel möblering för samspel i klassrummet

Ett klassrum som snabbt kan möbleras om efter behov, där man skapar olika rum i rummet med bland annat smågrupper av bänkar eller en avskärmad ostörd plats. Det är lågstadieläraren Maria Simbotins recept för en miljö där eleverna kan samtala och stödja varandra. – Det ska finnas en variation, en flexibilitet och delaktighet och de…

Publicerat:

Medvetna pedagoger lyfter högläsningen

Att engagera barnen med rekvisita, vikten av förberedelse och en inbjudande läsmiljö: läslyftet involverar alla pedagoger i det område där Kullabäckens förskola ingår. – Vi talar hela tiden om hur viktig pedagogens närvaro är. Att verkligen vara det i lässtunden, säger Ebba Dieden, förste förskollärare på Kullabäckens förskola. All pedagogisk personal i förskoleområdet har sedan…

Publicerat:

Vill motivera i matematiken

Johanna Rexgård, specialpedagog på Sjukhusskolan, såg ett behov av verktyg och hjälpmedel för att motivera elever som har det svårt med matematiken. Med sajten Mattefixaren vill hon sänka tröskeln in till ämnet. – Det är ett sätt att nå de elever som säger “nej, kan inte”, säger Johanna Rexgård. I sitt arbete som specialpedagog har…