Publicerat:

"Viktigt kunna stötta på bästa sätt"

Lena Olin Lindblom, rektor på Backaskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Sara Thenfors Linderoth. Vad är en skolledares viktigaste uppdrag, enligt dig? – Att se till så att personalen mår bra och går till jobbet med glädje. Detta för att kunna stötta eleverna på bästa sätt. Om du hade ett trollspö – vad skulle du förbättra… Läs mer

Publicerat:

Att leka sig till kunskap

Ett träd har ryckt upp sig med rötterna och är på rymmen med ett viktigt budskap till barnen på Hyllievångsskolan – så var upptakten till skolans projektarbete kring miljöförstöring. Musiksalen var sig inte lik när eleverna i förskoleklassen kom till Hyllievångsskolan den där novembermorgonen – plast, skräp och löv i en enda röra. Inne i… Läs mer

Publicerat:

En brygga mellan elev, skola och familj

Elevkoordinatorn, en ny befattning på utvalda Malmöskolor, har en social, trygghetsskapande funktion och ska avlasta pedagogerna. På Hermodsdalsskolan var de två koordinatorernas första åtgärd att införa ett nytt system för att få full koll på elevernas frånvaro. – Varje dag är en viktig dag. Det som jag inte fick som liten kan jag ge nu… Läs mer

Publicerat:

Vill ge eleverna rötter och vingar

Lisa Naucler, lärare på Kastanjeskolan, svarar på Johanna Kratzers ”Skicka vidare”-frågor. 1. Vad tänker du är de viktigaste färdigheterna du vill ge dina elever när de går vidare i livet? – Rötter och vingar. Rötter så att de är grundade, har trygghet, en kunskapsbas. Vingar; tro på sig själva, att våga testa nya idéer. 2.… Läs mer

Publicerat:

Alla språk tillåtna på spanskan

På Tina Gunnarssons spanskalektioner är det inget problem att eleverna talar flera språk – tvärtom. Alla språk ses som värdefulla resurser i lärandet benämns ofta som translanguaging, eller transspråkande. – Jag hade ett stort antal flerspråkiga elever, vissa var till och med inne på sitt sjunde språk och de blev till slut svåra att hålla… Läs mer

Publicerat:

"Ser på olikheter som möjligheter"

Johanna Kratzer, förste förskollärare i område Norr 2, svarar på frågorna från Maricken Larsson i veckans ”Skicka vidare”. Vad tror du är den viktigaste nyckeln när vi jobbar med ”Alla barns rätt till stöd”? Det viktigaste i arbetet med förskoleförvaltningens kommunala utvecklingsmål: Alla barns rätt till stöd handlar om att som pedagog och ledare inta… Läs mer

Publicerat:

Pedagogik mer i fokus med elevledda samtal

När eleverna själva fick börja leda utvecklingssamtalen gav det ett större fokus på pedagogik, berättar försteläraren Eva Karlsson, Videdalsskolan. Eva Karlsson, förstelärare i matematik, såg utvecklingssamtalen som ett nödvändigt ont där hon inte riktigt fick med sig eleven. Det var mer ett avrapporteringsmöte där eleven var en passiv åhörare snarare än delaktig i dialogen mellan… Läs mer