Publicerat:

Vill ge eleverna rötter och vingar

Lisa Naucler, lärare på Kastanjeskolan, svarar på Johanna Kratzers ”Skicka vidare”-frågor. 1. Vad tänker du är de viktigaste färdigheterna du vill ge dina elever när de går vidare i livet? – Rötter och vingar. Rötter så att de är grundade, har trygghet, en kunskapsbas. Vingar; tro på sig själva, att våga testa nya idéer. 2.… Läs mer

Publicerat:

Alla språk tillåtna på spanskan

På Tina Gunnarssons spanskalektioner är det inget problem att eleverna talar flera språk – tvärtom. Alla språk ses som värdefulla resurser i lärandet benämns ofta som translanguaging, eller transspråkande. – Jag hade ett stort antal flerspråkiga elever, vissa var till och med inne på sitt sjunde språk och de blev till slut svåra att hålla… Läs mer

Publicerat:

"Ser på olikheter som möjligheter"

Johanna Kratzer, förste förskollärare i område Norr 2, svarar på frågorna från Maricken Larsson i veckans ”Skicka vidare”. Vad tror du är den viktigaste nyckeln när vi jobbar med ”Alla barns rätt till stöd”? Det viktigaste i arbetet med förskoleförvaltningens kommunala utvecklingsmål: Alla barns rätt till stöd handlar om att som pedagog och ledare inta… Läs mer

Publicerat:

Pedagogik mer i fokus med elevledda samtal

När eleverna själva fick börja leda utvecklingssamtalen gav det ett större fokus på pedagogik, berättar försteläraren Eva Karlsson, Videdalsskolan. Eva Karlsson, förstelärare i matematik, såg utvecklingssamtalen som ett nödvändigt ont där hon inte riktigt fick med sig eleven. Det var mer ett avrapporteringsmöte där eleven var en passiv åhörare snarare än delaktig i dialogen mellan… Läs mer

Publicerat:

Krävande arbete med stor potential

Det är ett förbättringsarbete och en process som ställer stora krav på skolledning och personal. Efter snart tre år med systematiskt kvalitetsarbete understryker S:t Petri-lärarna att ett effektivt förändringsarbete måste vara ständigt närvarande. Tanken på att systematisera kvalitetsarbetet på S:t Petri skola hade funnits där länge. – Det kändes som om vi startade om varje… Läs mer

Publicerat:

"Finns lärdom i alla möten"

Maria Friberg, Biträdande förskolechef på Gottorps förskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Catarina ”Tina” Pettersson. 1. Hur kan du som ledare stödja din verksamhet på bäst sätt? – Det finns en tydlig uppdragsbeskrivning för min roll som biträdande förskolechef precis som för alla övriga medarbetare i förvaltningen. Denna beskrivning ligger som grund så att vi alla ska förstå… Läs mer

Publicerat:

”Vi utvärderar för att inte stagnera”

Pauliskolans Mediatek har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass inte mindre än fem år i rad och 2010 utsågs det till Årets skolbibliotek. Bibliotekarien Eva Akenine menar att de upprepade framgångarna bland annat beror på det tydliga och medvetna stödet de länge haft från skolledningen – och att man kontinuerligt granskar sig själva och… Läs mer