Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Hoppas på "individualisering på riktigt"

Charlotte Kilic, förstelärare i digitalisering och lärare i engelska på Munkhätteskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Elif Florin. – Varför är lärare viktiga?  Vi jobbar hårt för att fostra goda samhällsmedborgare med en bra värdegrund samt på ett positivt sätt forma eleverna och deras framtid, och med det även samhällets framtid. Många unga växer upp…

Publicerat:

Här kodar de i förskoleklass

På Västra skolan introduceras barnen för programmering redan i förskoleklass – lärarna ser stora pedagogiska poänger i samarbete och kooperativt lärande. – Kan en Ipad prata? Jo, det kan den faktiskt. Förskolepedagogen Tina Forsberg får genast medhåll av barnen på Västra skolan. En gång i veckan står programmering, med utgångspunkt i materialet på code.org, på…

Publicerat:

"De bästa lärarna vill utvecklas"

Den här veckan svarar Elif Florin, grundskollärare 4–6 på Möllevångsskolan, på ”Skicka vidare”-frågorna från Madlen Öberg. – Varför valde du att utbilda dig till lärare? – Det var inte självklart att jag skulle bli lärare. Året efter studenten träffade jag två blivande lärare, som väckte min nyfikenhet och inspirerade mig att söka lärarprogrammet. Det är ett val jag aldrig har ångrat. Jag har arbetat som…

Publicerat:

Så ska elevhälsan bli mer tillgänglig

Elever upplevde elevhälsan som frånvarande – nu vill personalen på Rörsjöskolan-Zenith mötas på de digitala plattformarna. Elevhälsoteamet på Rörsjöskolan-Zenith är i sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete mycket ute i verksamheten och inte ofta på plats på sina rum. Därför vill personalen nu att eleverna ska kunna nå dem på flera olika sätt. Bland annat ska…

Publicerat:

”Alla vuxna har en viktig roll”

Madlen Öberg, lärare i förskoleklassen på Karlshögsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Annika Lindgren. – Varför valde du att utbilda dig till lärare? Vad fick dig att söka in på utbildningen från allra första början? – Jag gillade tanken på att få arbeta med barn och lära ut, därför sökte jag. Mitt uppdrag kom till att bli så mycket mer…

Publicerat:

Tekniklärare söker kunskapsutbyte

Tekniklärarna på Pauliskolan vill se mer samarbete och fortbildning kollegor emellan – bjöd in högstadiepedagoger i nytt initiativ. Hur mycket känner tekniklärarna på gymnasiet och högstadiet egentligen till om varandras arbete? Pedagogerna på Pauliskolan i Malmö bjöd in kollegorna från höstadieskolorna för att fördjupa dialogen, samarbetet och kunskapsutbytet. Christopher Olsén, tekniklärare på Strandskolan, efterlyser tydligare…

Publicerat:

Podagog Malmö – Att ta emot nyanlända elever

Vad är viktigt att tänka på när nyanlända elever ska lotsas in i skolsystemet? I det här avsnittet av Podagog Malmö träffar vi Johanna Söderlund, Lisa Lundkvist och Elma Radovac på Vägledning & Stöd på Språkcentralen i Malmö. Vägledning & Stöd försöker vara en brygga från mottagningsenheten Mosaik till en fungerande skolgång för nyanlända elever….