Publicerat:

"Ser på olikheter som möjligheter"

Johanna Kratzer, förste förskollärare i område Norr 2, svarar på frågorna från Maricken Larsson i veckans ”Skicka vidare”. Vad tror du är den viktigaste nyckeln när vi jobbar med ”Alla barns rätt till stöd”? Det viktigaste i arbetet med förskoleförvaltningens kommunala utvecklingsmål: Alla barns rätt till stöd handlar om att som pedagog och ledare inta… Läs mer

Publicerat:

Pedagogik mer i fokus med elevledda samtal

När eleverna själva fick börja leda utvecklingssamtalen gav det ett större fokus på pedagogik, berättar försteläraren Eva Karlsson, Videdalsskolan. Eva Karlsson, förstelärare i matematik, såg utvecklingssamtalen som ett nödvändigt ont där hon inte riktigt fick med sig eleven. Det var mer ett avrapporteringsmöte där eleven var en passiv åhörare snarare än delaktig i dialogen mellan… Läs mer

Publicerat:

Krävande arbete med stor potential

Det är ett förbättringsarbete och en process som ställer stora krav på skolledning och personal. Efter snart tre år med systematiskt kvalitetsarbete understryker S:t Petri-lärarna att ett effektivt förändringsarbete måste vara ständigt närvarande. Tanken på att systematisera kvalitetsarbetet på S:t Petri skola hade funnits där länge. – Det kändes som om vi startade om varje… Läs mer

Publicerat:

"Finns lärdom i alla möten"

Maria Friberg, Biträdande förskolechef på Gottorps förskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Catarina ”Tina” Pettersson. 1. Hur kan du som ledare stödja din verksamhet på bäst sätt? – Det finns en tydlig uppdragsbeskrivning för min roll som biträdande förskolechef precis som för alla övriga medarbetare i förvaltningen. Denna beskrivning ligger som grund så att vi alla ska förstå… Läs mer

Publicerat:

”Vi utvärderar för att inte stagnera”

Pauliskolans Mediatek har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass inte mindre än fem år i rad och 2010 utsågs det till Årets skolbibliotek. Bibliotekarien Eva Akenine menar att de upprepade framgångarna bland annat beror på det tydliga och medvetna stödet de länge haft från skolledningen – och att man kontinuerligt granskar sig själva och… Läs mer

Publicerat:

"Leken central i barns lärande"

Catarina ”Tina” Pettersson, barnskötare på Flodillerns förskola, svarar på Anna Lundquists ”Skicka vidare”-frågor. Vad är det bästa med ditt jobb? – Alla möten med barn och familjer där man har möjlighet att göra skillnad och ge stöd både för det enskilda barnet och för vårdnadshavarna. Att se barns upptäckarlust och se världen genom deras ögon och… Läs mer