Gå direkt till innehållet

"Ska träna oss i att göra rätt"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Sara Thenfors Linderoth, biträdande rektor på Slottsstadens skola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Lisa Naucler. Vad är det viktigaste att göra/sätta sig in i när man är ny som rektor? — Som ny rektor behöver man lära känna sin organisation och människorna som jobbar i den. Alla skolor arbetar för hög måluppfyllelse och hög trivsel…

En brygga mellan elev, skola och familj

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Elevkoordinatorn, en ny befattning på utvalda Malmöskolor, har en social, trygghetsskapande funktion och ska avlasta pedagogerna. På Hermodsdalsskolan var de två koordinatorernas första åtgärd att införa ett nytt system för att få full koll på elevernas frånvaro. – Varje dag är en viktig dag. Det som jag inte fick som liten kan jag ge nu…

Vill ge eleverna rötter och vingar

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Lisa Naucler, lärare på Kastanjeskolan, svarar på Johanna Kratzers ”Skicka vidare”-frågor. 1. Vad tänker du är de viktigaste färdigheterna du vill ge dina elever när de går vidare i livet? – Rötter och vingar. Rötter så att de är grundade, har trygghet, en kunskapsbas. Vingar; tro på sig själva, att våga testa nya idéer. 2….

Alla språk tillåtna på spanskan

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

På Tina Gunnarssons spanskalektioner är det inget problem att eleverna talar flera språk – tvärtom. Alla språk ses som värdefulla resurser i lärandet benämns ofta som translanguaging, eller transspråkande. – Jag hade ett stort antal flerspråkiga elever, vissa var till och med inne på sitt sjunde språk och de blev till slut svåra att hålla…

"Ser på olikheter som möjligheter"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Johanna Kratzer, förste förskollärare i område Norr 2, svarar på frågorna från Maricken Larsson i veckans ”Skicka vidare”. Vad tror du är den viktigaste nyckeln när vi jobbar med ”Alla barns rätt till stöd”? Det viktigaste i arbetet med förskoleförvaltningens kommunala utvecklingsmål: Alla barns rätt till stöd handlar om att som pedagog och ledare inta…

Pedagogik mer i fokus med elevledda samtal

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

När eleverna själva fick börja leda utvecklingssamtalen gav det ett större fokus på pedagogik, berättar försteläraren Eva Karlsson, Videdalsskolan. Eva Karlsson, förstelärare i matematik, såg utvecklingssamtalen som ett nödvändigt ont där hon inte riktigt fick med sig eleven. Det var mer ett avrapporteringsmöte där eleven var en passiv åhörare snarare än delaktig i dialogen mellan…

Krävande arbete med stor potential

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Det är ett förbättringsarbete och en process som ställer stora krav på skolledning och personal. Efter snart tre år med systematiskt kvalitetsarbete understryker S:t Petri-lärarna att ett effektivt förändringsarbete måste vara ständigt närvarande. Tanken på att systematisera kvalitetsarbetet på S:t Petri skola hade funnits där länge. – Det kändes som om vi startade om varje…

"Finns lärdom i alla möten"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Maria Friberg, Biträdande förskolechef på Gottorps förskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Catarina ”Tina” Pettersson. 1. Hur kan du som ledare stödja din verksamhet på bäst sätt? – Det finns en tydlig uppdragsbeskrivning för min roll som biträdande förskolechef precis som för alla övriga medarbetare i förvaltningen. Denna beskrivning ligger som grund så att vi alla ska förstå…

”Vi utvärderar för att inte stagnera”

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Pauliskolans Mediatek har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass inte mindre än fem år i rad och 2010 utsågs det till Årets skolbibliotek. Bibliotekarien Eva Akenine menar att de upprepade framgångarna bland annat beror på det tydliga och medvetna stödet de länge haft från skolledningen – och att man kontinuerligt granskar sig själva och…

"Leken central i barns lärande"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Catarina ”Tina” Pettersson, barnskötare på Flodillerns förskola, svarar på Anna Lundquists ”Skicka vidare”-frågor. Vad är det bästa med ditt jobb? – Alla möten med barn och familjer där man har möjlighet att göra skillnad och ge stöd både för det enskilda barnet och för vårdnadshavarna. Att se barns upptäckarlust och se världen genom deras ögon och…