Gå direkt till innehållet

Fokus: friskfaktorer i förskolan

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Gezim Isufi är förskolerektorn som hittat ett praktiskt och strukturerat sätt att jobba för att öka medarbetarnas engagemang och arbetsglädje. En nyckel till den här positiva lösningsorienteringen är regelbundna friskronder. Fokus ligger på det som fungerar bra på de förskolor i utbildningsområde C, där han leder arbetet. – Ja, välkommen till podden Gezim Isufi. För…

"Känslan av ett vi viktig"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Björn Westerström har aldrig varit rädd för att testa nya vägar för att variera sin undervisning och för att nå eleverna på St Petri skola i Malmö. Nyligen tilldelades han Hédi Frids lärarstipendium för sitt engagemang, sina kunskaper och sitt sätt att engagera eleverna i undervisningen om frågor kring antisemitism. Lyssna på podden: Björn Westerström…

"Relationen till barnen det viktigaste"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

För förskolläraren Lina Karlström är den relationella pedagogiken central – och det var bland annat för sitt bemötande av barnen på uteförskolan Stock och sten i Pildammsparken som hon tilldelades Malmö pedagogpris. Hon utgår ifrån det som pedagogikprofessorn Sven Persson kallar de tre stöden; det emotionella, det kognitiva och det sociala stödet. Här kan du…

"Måste börja jobba med matematik på riktigt"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Podagog Malmö är tillbaka! Första gästen i Pedagog Malmös studio är Angelica Ioseinov, speciallärare i matematik på Munkhätteskolan, och vinnare av Malmö pedagogpris i kategori grundskola 2021. Hör henne berätta om sin resa, från att själv ha haft matteångest till att arbeta som matematiklärare. Här kan du lyssna på hela podden: Här följer en transkription…

Genrepedagogiska framsteg i ämnesövergripande arbetssätt

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Genrepedagogik och ett framgångsrikt ämnesövergripande arbete kring massmedia och sociala medier på mellanstadiet Lindängeskolan bäddade för ökade resultat, men också för att eleverna förbereder sig för högstadiet. Alisa Fast, förstelärare i svenska och svenska som andraspråk och Martin Karlsson, SO-lärare, har arbetat ämnesövergripande inom flera områden. Ett exempel är sociala medier och massmedia, där de…

Kuratorer hittar vägar till samarbete

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Modellen STFL belyser och strukturerar kuratorernas arbete och roll i elevhälsoteamet – och påminner om hur viktigt det är med samarbete, på och utanför skolan. För att göra elevhälsoarbetet ännu mer samarbetsinriktat, strukturerat och effektivt pågår sedan några år tillbaka implementeringen av modellen STFL (Systematiskt tillsammans för lärande) i Malmö. Just nu ingår kuratorerna Anna…

Struktur som lyfter elevers röster

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

På Johannesskolan följs utvecklingsarbetet med gemensamma handlingsmönster upp genom auskultationer, elevhearings och analys av den egna undervisningen. – I utvecklingsarbetet har all personal deltagit, såväl skolledning som personal. Vilket har varit en framgångsfaktor i det pedagogiska arbetet med gemensamma handlingsmönster, säger Pär Blondell, rektor. Johannesskolans ledningsgrupp arbetar sedan några år tillbaka med att tydliggöra både…

"Få vara med och göra skillnad"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Marie Berge, utvecklingssekreterare på förskoleförvaltningen, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Annika Ingelström Paulsen. – Varför valde du ditt nuvarande yrke? – Att få vara med och göra skillnad för barnen, vår framtid, var grunden till mitt val av yrke som började med förskollärarutbildningen. Genom åren har jag sedan utbildat mig inom mina intresseområden i min…

Att gå från ord till handling

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Att gå från ord till handling, från samtal om vad man kan göra till att göra det genom att prova “hur:et” – det är ledord i den ledningsgruppsutveckling som pågått ett par år på Fågelbacksskolan. I samarbete med organisationspsykologen Elisabet Graci lär sig arbetslagsledarna och skolledningen mer om evidensbaserade möten, strukturerade samtal och om hur…