Gå direkt till innehållet

Tobias Svärd

Musiklärare & Förstelärare på Valdemarsro Gymnasium. Driver även Youtube-kanalen "Små Sånger För Stora Hjärtan".

Antal inlägg: 2

Bild på fågelholk.

Publicerat:

Feedback, Fågelholkar & Fortbildning

På Valdemarsro Gymnasium pågår ett kollegialt arbete i något vi valt att kalla ”SL-grupper”. SL är en förkortning på Synligt Lärande, vilket är det primära syftet för dessa lärgrupper. Att synliggöra lärandet både för våra elever men också för oss själva. Under läsåret 18/19 har fokus legat på nyckelstrategi 3 som enkelt uttryckt handlar om feedback. Var…

Trappa där varje trappsteg har en gubbe på sig som blir gladare och gladare ju högre upp den kommer.

Publicerat:

Strategi 4 i Formativt förhållningssätt - Den fjärde strategin betonar vilken roll kamratbedömning kan spela som stöd för elevernas lärande.

Att aktivera eleverna som lärarresurser för varandra. Om eleverna får hjälp med att tala med varandra om lärande och ge återkoppling på varandras arbete kan det bidra till att eleverna lär sig att reflektera över vad som är ett bra arbete och över vad de skall arbeta mer med får idéer från varandra och kan…