Publicerat:

Förskoleklassens år!

2018 verkar bli förskoleklassens år. Det är så mycket som är på gång! I höstas blev det klart att skolformen blir obligatorisk från och med januari 2018. Den ska tillämpas som utbildning från och med höstterminen 2018. Samtidigt presenteras två kartläggningsmaterial från Skolverket “Hitta språket” och “Hitta matematiken”. Dessa kartläggningsmaterial kommer att finnas tillgängliga 1… Läs mer

Publicerat:

Förskoleklass i en brytningstid

2016 reviderades läroplanen och en ny del för förskoleklass lades till. Nyligen presenterades ett lagförslag om att förskoleklassen blir ett obligatoriskt skolår. Men vad betyder detta för pedagoger i förskoleklass? Enligt Helen Ackesjö, universitetslektor, på Linneuniversitetet i Växjö, har förskoleklassen länge varit ett gränsland. Verksamheten tillhör varken förskola eller skola. Nu menar Ackesjö att en… Läs mer