Gå direkt till innehållet
Avatar photo

Hej! Jag heter Ulf Malmqvist och är språkutvecklare i det pedagogiska utvecklingsteamet i område C. Jag är författare till böckerna "Förskolebiblioteket flyttar in - om att främja språkutveckling och att stimulera till läsning" (2019) och "Förskolebiblioteket gör skillnad - Om barnbokens viktiga roll i förskolan" (2021) BTJ förlag. Jag vill beskriva mig som en ständigt läsande person, i ett spann som sträcker sig mellan Elsa Beskow och Marcel Proust. I bloggen skriver jag om barn och böcker, om (hög)läsning och jag hoppas även kunna leverera ett och annat boktips. Väl mött!

Antal inlägg: 21

Tindra! Kittla! Visa! En text om bokvanor

Publicerat: Skribent: Ulf Malmqvist

Ibland möter jag medarbetare på förskolor som berättar att barnen är ointresserade av att lyssna på högläsning, att vissa barn aldrig kommer och sätter sig när det plockas fram en bok och ännu mindre själva kommer med en bok som de ber att få läst. ”Vi kan ju inte tvinga dem” säger medarbetarna en smula…

Att ta den andres perspektiv

Publicerat: Skribent: Ulf Malmqvist

De allra flesta förskolebarn är bekanta med sagan om de tre bockarna Bruse. Den gamla folksagan är livskraftig i all sin enkelhet. I bokform finner berättelsen ständigt nya illustratörer som ger sin bild av den lilla, mellanstora och stora bockens vandring över bron mot den hägrande sätern. Sagan finns även som en visa, författad av…

Att nyfiket närläsa en bilderbok

Publicerat: Skribent: Ulf Malmqvist

  ”Världen växer och krymper i proportion till vårt mod.” Det här citatet av den fransk-amerikanska författaren Anais Nin återfinns på försättsbladet till Chris Haugthons bilderbok Var inte rädd lilla krabban. Det är lätt att bläddra förbi citatet eftersom det på försättsbladet bara återfinns tråkfakta om vilket förlag som gett ut boken, vem som är…

Internationella poesidagen den 21 mars

Publicerat: Skribent: Ulf Malmqvist

Brukar du regelbundet läsa poesi? Det är inte så många som brukar svara ja på den frågan. Tyvärr ligger det nära till hands att uppgivet konstatera att de hängivna poesiläsarna är ett utdöende släkte och har varit det under en längre tid i vårt nordliga land. Längre söderut och österut i Europa och världen är…

I en avsedd grupp med ett levande samtal

Publicerat: Skribent: Ulf Malmqvist

Högläsning i förskolans undervisning är en aktiv handling som kräver interaktion mellan deltagarna. Med barnbokens som ett kvalificerat redskap i den språkutvecklande undervisningen i förskolan förändras strukturen för högläsningen på många olika sätt. Högläsningen och i viss mån olika former av berättande kan historiskt sätt beskrivas i formerna av sändare-mottagare: någon läser eller berättar och…

Första tuggan!

Publicerat: Skribent: Ulf Malmqvist

Vi väljer med ögat, visst är det så. Bakelser till exempel – redan när vi ser Napoleonbakelsens olika skikt av grädde och rödglansiga ovandel, så känner vi smaken. Där någonstans, vid anblicken av bakverket, använder sig varseblivningen av lika delar erfarenhet och förväntan. Vi blickar bakåt och vi blickar framåt (mmm: första tuggan). Utan att…

Fira språket!

Publicerat: Skribent: Ulf Malmqvist

Alltför många gånger händer det att jag plötsligt vaknar upp en morgon och helt oförberedd inser att det är Internationella våtmarksdagen (2:a februari) eller går och lägger mig på kvällen utan vetskap om att jag just missat Trandagen (25:e mars). Eller kanske som poeten Stig Johansson uttrycker det: ”Alla dessa dagar som kom och gick,…

Ett möte med en nobelpristagare

Publicerat: Skribent: Ulf Malmqvist

Årets nobelpris i litteratur tilldelades Louise Glück ”för hennes omisskännliga poetiska röst, som med sträng skönhet gör den enskilda människans existens universell.” Louise Glück är en amerikansk poet som för närvarande finns representerad i tre översättningsvolymer på svenska. Det är inte så ofta som nobelpriset tilldelas poeter, men varje gång det sker så känns det…

Gör dig beredd!

Publicerat: Skribent: Ulf Malmqvist

Jag vågar påstå att vi aldrig tidigare har haft så många nyutkomna barnböcker i bokhyllorna på förskolorna, än vad vi har just nu. Först kom Bokgåvan, med böcker hämtade företrädesvis ur 2018 års utgivning och strax efter jul kom det ytterligare ett bokpaket – den här gången med böcker ur 2019 års utgivning. Sammantaget hamnar…

Ett av livets stora mirakel!

Publicerat: Skribent: Ulf Malmqvist

  Det är inte ovanligt att barn har knäckt läskoden redan innan de lämnar förskolan. Utan att överdriva är det ett av livets stora mirakel när läskoden knäcks: dörrar som tidigare varit slutna öppnar sig plötsligt. Redan metaforen ”läskoden” signalerar ett inträde till en annan värld: rätt kod och portarna slås upp! Ibland sker det…

Bellar vi fortfarande?

Publicerat: Skribent: Ulf Malmqvist

Hur förvaltar vi bäst arvet efter Lennart Hellsing i förskolan? Krakel Spektakel, Kusin Vitamin, Herr Gurka, Opsis Kalopsis, Petronella och alla de andra figurerna finns med i förskolans undervisning, både som självständiga verser och tonsatta sånger. Räkneramsor och nonsensverser har följt med från vår egen barndom, både från när och fjärran: ”Ole, dole, doff”, ”Esicke,…

Någon kanske kallar det för fantasi och så får det gärna vara!

Publicerat: Skribent: Ulf Malmqvist

Varför ska vi läsa skönlitteratur? Professor Judith A. Langer argumenterar väldigt övertygande i sin bok Litterära föreställningsvärldar. Hon skriver: ”Litteratur spelar en viktig roll i våra liv, ofta utan vår vetskap. Den ger oss förutsättningar att utforska både oss själva och andra, att definiera och omdefiniera vilka vi är, vilka vi skulle kunna bli och…