Gå direkt till innehållet
Flicka håller i bok.

Publicerat:

Att vara en läsande förebild

National Literacy Trust kunde 2011 fastslå att forskning visar på ett starkt samband mellan förmåga att läsa och intresse för läsning. Det kan tyckas som en ganska självklar koppling. Intresse, lust och meningsskapande är en bra drivkraft i utvecklandet av förmågor. Som ett led i detta har Förskoleförvaltningen i Malmö gjort en satsning på att…