Gå direkt till innehållet

Antal inlägg: 1

Hur arbetet med nya kursplaner kan leda till mer likvärdighet

Publicerat: Föreläsare: Yvette Johansson, Kerstin Frenning, Ulrika Johansson, Kristina Hallberg

Under ett års tid har lärare på komvux vårdutbildning arbetat med att skapa en struktur för hur deras classroom ska se ut och hur de lägger upp de nya kurserna som implementerades under 2021. Ämneslagen har skapat teman samt förslag på uppgifter och undervisningsmaterial i de nya kurserna. Arbetet har lett till ökat samarbete mellan lärare, kollegialt lärande samt en större likvärdighet i utbildningen.