Gå direkt till innehållet
Avatar photo

Förstelärare med uppdrag språkutvecklande arbetssätt på Rörsjöskolan-Zenith.

Antal inlägg: 11

TeachMeet Live 1.0 och coachning – systematiskt kvalitetsarbete på Mellersta Förstadsskolan (del 2)

Publicerat: Skribent: Ulrika Wirgin

Systematiskt kvalitetsarbete är ju inte ett begrepp som vanligtvis får mungiporna att vändas raskt uppåt och människor att hoppa glädjeskutt i sin association till nytt och spännande lärande. På Mellersta Förstadsskolan tänker vi att systematiskt kvalitetsarbete är allt det vi gör utifrån strategiskt fattade beslut, som utgår från elevernas och verksamhetens behov och som genererar…

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken – vi SKA göra det tillsammans! (del 3)

Publicerat: Skribent: Ulrika Wirgin

Den blomstertid nu kommer… Nu har vi precis avslutat läsåret 18/19, ett läsår som var det sista på Rörsjöskolan-Zenith som under sommaren avvecklas då vi inte kan växa mer i nuvarande lokaler. I detta avslutande vloggavsnitt berättar vi hur vi arbetat i våra utvecklingsprocesser, hur vi arbetat med uppföljning samt de spår av förändring vi…

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken- vi SKA göra det tillsammans!

Publicerat: Skribent: Ulrika Wirgin

Denna gång innehåller vår blogg- och vloggsida en film om vår verksamhet för att du som vill söka tjänst på nya Mellersta Förstadsskolan ska få en inblick i vilka vi är, vilka framtida kollegor du kan få, hur din blivande skolledning ser ut och lite av vad vi jobbar med på vår skola – som…

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken- vi SKA göra det tillsammans!

Publicerat: Skribent: Ulrika Wirgin

Välkomna tillbaka till vår blogg, som härmed kommer att byta format till en vlogg. Om man klickar på länken nedan kommer man till den. Som den uppmärksamme kanske också noterar, har vi även bytt namn i samband med formatbytet då vi framöver inte enbart kommer att fokusera på de språkutvecklande processerna utan på en rad…

Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 13)

Publicerat: Skribent: Ulrika Wirgin

Ljuva sommarvindar har dragit in och gör att vi får ny vind i seglen för att ro iland de sista skälvande veckorna av detta läsår. Luften genomsyras dock inte enbart av doften från rapsfälten och pollen, utan även av tankar och arbete kring translanguaging (TL), vilket detta inlägg kommer att handla om. Rörsjöskolan-Zeniths gemensamma arbete…

Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 11)

Publicerat: Skribent: Ulrika Wirgin

Samtidigt som regnet öser ner över ett grått Malmö i februari, pågår det lärande och skolutveckling i systematikens tecken bakom de röda tegelväggarna på Rörsjöskolan-Zenith. När vi kastade ankar inför juluppehållet hade vi precis avslutat och utvärderat vårt lässtrategiprojekt (LSP), som visade sig ha haft mycket goda resultat på elevernas läsförståelseförmåga och en rad andra…

Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 9)

Publicerat: Skribent: Ulrika Wirgin

Såhär i slutet av terminen kastar vi tillfälligt ankar för att summera delar av vårt arbete på Rörsjöskolan-Zenith. Vad är då ett bättre sätt än att använda sig av kollegialt lärande och anordna ett TeachMeet där pedagogerna ges möjlighet att presentera sitt språkutvecklande arbete i klassrummet? Såväl framgång som motgång lyssnar vi gärna till då…

Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 8)

Publicerat: Skribent: Ulrika Wirgin

“Vem kan segla förutan vind, vem kan ro utan åror…?” Med dessa välkända strofer hämtade från en folkvisa från Åland anknyter vi till detta inläggs huvudfrågor. Hur omvandlar man teori till praktik? Hur skapas ett behov som leder till efterfrågan inom de områden vi systematiskt utvecklar? Vilka tillvägagångssätt, verktyg och stöttning kan användas? Helen Timperleys…

Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 6)

Publicerat: Skribent: Ulrika Wirgin

“Det är hur du sätter seglet och inte hur vinden blåser som avgör din riktning.” /Randy Davis Utifrån detta citat seglar vi vidare i med- och motvind, men håller stadigt i vår kompass som är SKA-cirkeln och därmed har vi kommit fram till en första delutvärdering av vårt lässtrategiprojekt. Cirka tre veckor in i lässtrategiprojektet…

Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 5)

Publicerat: Skribent: Ulrika Wirgin

Vårens nationella provresultat i läsförståelse för åk 7 blev katalysatorn för den del av det systematiska kvalitetsarbete som nu genomförs i läsförståelse på Rörsjöskolan-Zenith. När hälften av våra elever inte når målen kopplade till läsförståelse måste vi tänka nytt. Många goda insatser har gjorts, men var det rätt saker? I tillräcklig utsträckning? Uppenbarligen inte, med…

Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 3)

Publicerat: Skribent: Ulrika Wirgin

Året var 1981 och jag skulle fylla åtta år och börja andra klass i den lilla, i alla fall på ytan, homogena byn ett par mil norr om Malmö. Vi var 24 svenska barn i klassen, men på uppropsdagen var vi plötsligt 25. Marcel hade tillkommit. Han var pojken med det brunlockiga håret, de snälla…