Publicerat:

Hur kan kollegialt lärande bidra till verksamhetsutveckling?

I Området Innerstaden 06 ser vi värde i kollegialt lärande och vi är väl medvetna om att den bästa fortbildningen sker i den egna verksamheten. I området finns fyra olika fokusgrupper där pedagoger från sex olika förskolor träffas och reflekterar tillsammans. Träffarna används för att fokusera på reflektion och att se hur dokumentation kan påverka… Läs mer