Publicerat:

Cykelavdelningen på förskolan Rolf

På förskolan Rolf finns en cykelavdelning som startade för lite mer än ett år sedan. Avdelningen heter Vintergatan och tolv barn tillsammans med två förskolelärare cyklar iväg varje dag ca klockan 9:00. Tillbaka till förskolan kommer de klockan 12:00 för att äta lunch. Eftermiddagar stannar de på förskolan eller leker på förskolans gård. För att… Läs mer

Publicerat:

Leken som utvecklingsområde

Varje år väljer ledningen och personalen som arbetar i förskolan nya utvecklingsområden som man ska arbeta med under året. När man väljer utvecklingsområden brukar man välja något som man inte har arbetat tillräckligt med eller någonting som man behöver utveckla och vara bättre. Nu har vi i Innerstaden 06 bestämt att vi kommer att ha… Läs mer

Publicerat:

Hur kan kollegialt lärande bidra till verksamhetsutveckling?

I Området Innerstaden 06 ser vi värde i kollegialt lärande och vi är väl medvetna om att den bästa fortbildningen sker i den egna verksamheten. I området finns fyra olika fokusgrupper där pedagoger från sex olika förskolor träffas och reflekterar tillsammans. Träffarna används för att fokusera på reflektion och att se hur dokumentation kan påverka… Läs mer