David Norgren

david.norgren@malmo.se

Systembibliotekarie på Pedagogisk Inspiration, Malmö stad. Arbetar främst med SELMA, skolornas gemensamma mediesystem.

Antal inlägg: 0