Gå direkt till innehållet

Skribenter

Ingela Svahn

Rektor på Värner Rydénsskolan

Antal inlägg: 6

Se alla inlägg

Carl Löthman

IKT-pedagog och pedagogisk huvudadministratör.

Antal inlägg: 6

Se alla inlägg

Ester Roxberg

Ester Roxberg, författare som också arbetar som Mediapedagog på Rönnenskolan i Malmö. Jag bloggar gärna om det jag vill arbeta mest för i skolan; läsning och skrivande.

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg

Anna Gullberg

Jag heter Anna Gullberg och arbetar som utvecklingssamordnare för Bedömning För Lärande och PRIO i Malmö Stad. Innan dess har jag arbetat som Ma/NO lärare år 1-7 under många år och undervisat på mellanstadiet. Det sista året arbetade jag som förstelärare i Ma/No med ett stort intresse för bedömning för lärande. Sedan 2007 arbetade jag även som matematikutvecklare och sedan 2011 som en del av min tjänst, 20%. Jag har sedan dess arbetat med matematikutveckling och handledning inom matematiklyftet i Lomma Kommun. Under dessa år gjorde jag en avstickare till Malmö Högskola där jag, parallellt med matematikutvecklaruppdraget, arbetade som universitetsadjunkt i matematikdidaktik under ca.2år. Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till kunskap och lärande där syftet är att främja elevernas lärande och kunskapsutveckling. Det handlar även om undervisningens effektivitet och kvalitet. Att tydliggöra mål och kunskapskrav och använda sig av en bedömning som både mäter och stödjer lärandet, är avgörande för planeringen av undervisningen i det formativa förhållningssättet. Viktigt är även att söka information om var eleven befinner sig i förhållande till målen och att ge en återkoppling som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet. Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande. Vi stödjer bland annat Malmös skolor med att synliggöra och processleda fram en önskvärd och gemensam bedömningskultur och därtill en tillhörande struktur och arbetsorganisation för att arbetet ska bli likvärdigt, systematiskt och hållbart. Tillsammans med skolledare och lärare utvecklas och stärks lärares bedömningskompetens. Detta stödjer och arbetar vi med genom till exempel kollegialt lärande, handledning av lärare och arbetslag, stöd ute på skolor av BFL-utvecklare från Pedagogisk Inspiration Malmö, workshops, föreläsningar, lektionsbesök och systematiskt erfarenhetsutbyte. Blev du nyfiken på att diskutera skolutveckling och lärande så hör gärna av dig! Anna.gullberg@malmo.se

Antal inlägg: 10

Se alla inlägg

Annika Josefsson

Annika Josefsson, rytmikpedagog på barnkulturenheten. Jag arbetar med att så många barn som möjligt i Malmö Stad ska få delta i kulturella upplevelser. Detta sker genom att jag driver förskolekörer, teaterprojekt, dramatiserade stadsvandringar, fortbildningar för pedagoger och en del annat smått och gott. Om detta vill jag gärna skriva om här.

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg

Eileen

Eileen uppfattar naturen som en stor källa till inspiration. Hon arbetar med olika tekniker som serieteckning, akvarell, grafik, installation, keramik och tovning. Under 2014 utforskade Eileen Ribersborg i Malmö genom ett studieprojekt med vuxna och barn. Hennes konstnärskap handlar ofta om platsbaserat lärande och platsspecifik konst.

Antal inlägg: 11

Se alla inlägg

Elisabet Niskakari

Ea Niskakari, bibliotekarie på Rosengårdsskolan.

Antal inlägg: 10

Se alla inlägg

Ulf Österlindh

Jag arbetar som ellärare och förstelärare på Universitetsholmensgymnasium i Malmö. Sitter med i ETG rådet i Sverige som arbetar med att utveckla elektriker utbildningen i vårt avlånga land

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg

Annelie van Lunteren

Rektor på Videdalsskolan, tidigare rektor på Rosengårdsskolan.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg

Anna Schylander

Hej och välkommen till bloggen "Genrepedagogik på Kroksbäcksskolan"! Jag heter Anna Schylander, och är tillsammans med två andra förstelärare ansvariga för fortbildning och det kollegiala lärandet i genrepedagogik, matematik och språkutvecklande arbete samt ASL på vår skola. Här kan du följa vårt implementeringsarbete för lärarna och arbetet ute i klasserna med våra elever!

Antal inlägg: 15

Se alla inlägg

Rafi Farouq

Arbetar med förebyggande och direkta insatser via Pedagogisk Inspiration med skolorna i Malmö i frågan om antidemokratiska beteenden, radikalisering och tendenser till våldsbejakande extremism.

Antal inlägg: 3

Se alla inlägg

Bent Nielsen

Mitt namn är Bent Nielsen och jag arbetar på Universitetsholmens Gymnasium som VVS-lärare och 1:e lärare.

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg

Eva Daun

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg

Helena Holmström

Jag jarbetar som NT-utvecklare på Pedagogisk inspiration Malmö.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg

Gosia Bojkowska

Jag som skriver det här heter Gosia Bojkowska och arbetar som bildlärare i de särskilda undervisningsgrupperna Sakura och Olympen för barn med autism. Jag är även utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och arbetar framförallt med skulptur. Att förena konst med pedagogik är spännande och att arbeta med elever inom autismspektrumet har varit och är en av de mest kreativa processerna jag tagit del av.

Antal inlägg: 6

Se alla inlägg

Magnus Jervill

Hej! Jag heter Magnus Jervill och arbetar som utvecklingssamordnare för fritidshemmen i Malmö stad. Jag har bakgrund som fritidspedagog och även arbetat som skoledare.

Antal inlägg: 3

Se alla inlägg

Birgitta Ryding

Hej, Jag heter Birgitta Ryding och arbetar på Komvux Malmö Södervärn som lärare i SVA en förstelärartjänst med IKT inriktning. Två saker jag tycker är roligt och inspirerande inom min tjänst är just hur man som pedagog med hjälp av digitala medel, kan arbeta för en gemensam struktur inom kollegiet, men även såklart hur eleverna kan använda sig av digitala hjälpmedel i sitt kunskapsinhämtande.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg

linda Sikström

Förstelärare på Kulladalsskolan, samordnare i Område Väster och driver projektet Lärare som ledare. Har arbetat i Malmö som lärare sedan 1997. Intresserad av pedagogiskt ledarskap, lärande och skolutveckling med stöd av forskning och beprövad erfarenhet.

Antal inlägg: 15

Se alla inlägg