Gå direkt till innehållet

Skribenter

Eva Daun

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg

Nils Nilsson

IT-pedagog på Grundskoleförvaltningen. Arbetar bl a med Malmö Apps och Skiftnyckelen.

Antal inlägg: 7

Se alla inlägg

Helena Holmström

Jag jarbetar som NT-utvecklare på Pedagogisk inspiration Malmö.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg

Gosia Bojkowska

Jag som skriver det här heter Gosia Bojkowska och arbetar som bildlärare i de särskilda undervisningsgrupperna Sakura och Olympen för barn med autism. Jag är även utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och arbetar framförallt med skulptur. Att förena konst med pedagogik är spännande och att arbeta med elever inom autismspektrumet har varit och är en av de mest kreativa processerna jag tagit del av.

Antal inlägg: 6

Se alla inlägg

Magnus Jervill

Hej! Jag heter Magnus Jervill och arbetar som utvecklingssamordnare för fritidshemmen i Malmö stad. Jag har bakgrund som fritidspedagog och även arbetat som skoledare.

Antal inlägg: 3

Se alla inlägg

Birgitta Ryding

Hej, Jag heter Birgitta Ryding och arbetar på Komvux Malmö Södervärn som lärare i SVA en förstelärartjänst med IKT inriktning. Två saker jag tycker är roligt och inspirerande inom min tjänst är just hur man som pedagog med hjälp av digitala medel, kan arbeta för en gemensam struktur inom kollegiet, men även såklart hur eleverna kan använda sig av digitala hjälpmedel i sitt kunskapsinhämtande.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg

linda Sikström

Förstelärare på Kulladalsskolan, samordnare i Område Väster och driver projektet Lärare som ledare. Har arbetat i Malmö som lärare sedan 1997. Intresserad av pedagogiskt ledarskap, lärande och skolutveckling med stöd av forskning och beprövad erfarenhet.

Antal inlägg: 15

Se alla inlägg