Gå direkt till innehållet

Skribenter

Felix Unogwu.

Felix Unogwu

Arbetar med förebyggande och direkta insatser via Pedagogisk Inspiration med skolorna i Malmö i frågan om antidemokratiska beteenden, radikalisering och tendenser till våldsbejakande extremism.

Antal inlägg: 9

Se alla inlägg

Fredrik Johansson

Lärare i svenska som andraspråk på Komvux Malmö Pauli. Förstelärare med inriktning språkutvecklande undervisning. Under en vecka i mars 2017 reste jag och mina tre kollegor Anna Engström, Kristina Lindsjö och Marie Thorsell till konferensen TESOL i Seattle, en av världens största konferenser för andraspråkslärare. Tillsammans kommer vi därför under en period att blogga om våra erfarenheter därifrån på den här bloggen.

Antal inlägg: 4

Se alla inlägg

Gästbloggare

Gästbloggare är olika personer som på något sätt arbetar med skola, förskola eller fritidshem i Malmö. I varje inlägg står det vem som har producerat inlägget.

Antal inlägg: 719

Se alla inlägg

Gunilla Ståål

Lärare i svenska som andraspråk och engelska på KomVux Malmö. Vikarierande förstelärare i Bedömning för lärande

Antal inlägg: 4

Titel:Lärare i svenska som andraspråk och engelska

Placering:KomVux Malmö

Se alla inlägg

Gustavo Nazar

Samordnare Normer och värden på Pedagogisk Inspiration Malmö. Utifrån vad jag gjort senaste tiden: har bl a arbetat med utbildningar, utvecklingsprocess, metodutveckling inom Interkulturalitet, Barnkonventionen, Antirasism och Diskrimineringslagen och Kunskapsallianser.

Antal inlägg: 21

Se alla inlägg

Helena Holmström

Jag jarbetar som NT-utvecklare på Pedagogisk inspiration Malmö.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg

Vildana Jugo

Jag heter Vildana Jugo och jag arbetar som förste förskollärare i området Innerstaden 06. Jag är legitimerad förskollärare och jag har vidareutbildat mig till ateljerista och pedagogista. För mig är det viktigt att barnen känner att de är delaktiga i verksamhetsutvecklingen och att de hela tiden befinner sig i meningsfulla sammanhang, där de blir bemötta av nyfikna och engagerade pedagoger som kan utmana dem.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg