Gå direkt till innehållet

Skribenter

Annika Nilsson

Förstelärare i svenska på gymnasiet med fokus på "Hjärnsmart lärande".

Antal inlägg: 44

Se alla inlägg

Red. Pedagog Malmö

Redaktionen för Pedagog Malmö. Vi finns på Utvecklingsavdelningen/Pedagogisk Inspiration, Malmö stad.

Antal inlägg: 1333

Se alla inlägg

Annie Bergh

Mitt namn är Annie Bergh och jag arbetar på Pedagogisk Inspiration Malmö. Där arbetar jag på IT-enheten. Jag är barnskötare, förskollärare, grundskollärare, dramapedagog och SVA-lärare i botten och har genom åren utvecklat ett stort intresse för IT. Jag har varit eTwinningambassadör sedan 2007, haft uppdraget som processtödjare, MaAppsambassadör och IT-pedagog på Kungshögskolan som var min senaste arbetsplats. I bloggen eTwinning informerar jag om eTwinning i stort och smått, mina pågående projekt och vad som är på gång just nu.

Antal inlägg: 107

Se alla inlägg

Annika Karlsson

Jag arbetar som vetenskaplig utvecklingsledare på PI i Malmö stad och som universitetslektor på institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle på Malmö universitet. Min forskning fokuserar undervisning och lärande i NO-klassrum där elevers flerspråkighet ses som en resurs för deras utveckling av ämneskunskaper och ämneslitteracitet. Forskningen belyser de möjligheter och utmaningar som transspråkande förhållningssätt och strategier skapar för inkludering av flerspråkiga elever i NO-undervisningen.

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg

Martina Soomro

Jag arbetar som utvecklingssekreterare med inriktning IKT-pedagogik på Digitaliseringsenheten. Jag omvärldsbevakar utifrån digitaliseringen i skolan. Jag stödjer professionsutveckling och det kollegiala lärandet. Jag samordnar våra områdesmöten för IKT-pedagoger, planerar och genomför olika aktiviteter för att främja inspiration och lärande. Jag samverkar och samarbetar med olika aktörer för att utveckla verksamheten. Min roll är också att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i verksamheten tillsammans med skolledare, pedagoger och andra yrkesgrupper inom grundskolan. I mitt uppdrag förenas kunskaper om digitala teknologier med kunskaper om och förutsättningar för lärande för olika ålders- och målgrupper. Jag förvaltar och utvecklar även stödmaterial samt programmering, enligt läroplanen. Sedan tidigare ger jag ett verksamhetsnära stöd och handledning till personal på våra grundskolor på det sätt verksamheterna önskar och har behov av. I detta ingår implementering av digitala verktyg, agera stöd i arbetet med G Suite for Education, leda och utveckla utbildningar/föreläsningar inom IKT samt ger viss teknisk support tillsammans med de verksamhetsnära IT-pedagogerna.

Antal inlägg: 30

Se alla inlägg

Caroline Söderholm

Jag är sektionschef för psykologenheten i Grundskoleförvaltningen. Psykologenheten är en del av centrala elevhälsan, med uppdrag att stärka det övergripande elevhälsoperspektivet i alla Malmös grundskolor. Mina tidiga bloggar är skrivna då jag var organisationspsykolog, med uppgift att ge stöd till skolledare och chefer i förvaltningen, i arbetet med att organisera för lärande.

Antal inlägg: 41

Se alla inlägg

Caroline Ulvsand

Kultursekreterare Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration. Arbetar tillsammans med skolor, kulturombud och kulturaktörer för att utveckla kultur i skolan. Ansvarar för Skapande skola.

Antal inlägg: 48

Se alla inlägg

Maria Schedvin

Jag är Utvecklingssekreterare på Utvecklingsavdelningen, grundskoleförvaltningen och driver processer för att öka likvärdigheten på skolbiblioteken på grundskolorna i Malmö stad. Med mitt bloggande vill jag sätt fokus på hur skolbiblioteksutveckling är en del av skolutveckling.

Antal inlägg: 43

Se alla inlägg

Gästbloggare

Gästbloggare är olika personer som på något sätt arbetar med skola, förskola eller fritidshem i Malmö. I varje inlägg står det vem som har producerat inlägget.

Antal inlägg: 714

Se alla inlägg

Linda Brundin

Mitt namn är Linda Brundin. Jag arbetar som biträdande rektor på Örtagårdsskolans grundsärskola i Malmö.

Antal inlägg: 62

Se alla inlägg

Susan Englund

Hej! Jag arbetar sedan 2010 med intern kommunikation på Komvux Malmö. Lärare i svenska och samhällskunskap på Komvux Malmö 1995-2010. Tidigare journalist. Akademisk examen i statsvetenskap, sociologi och journalistik.

Antal inlägg: 39

Se alla inlägg

Gustavo Nazar

Samordnare Normer och värden på Pedagogisk Inspiration Malmö. Utifrån vad jag gjort senaste tiden: har bl a arbetat med utbildningar, utvecklingsprocess, metodutveckling inom Interkulturalitet, Barnkonventionen, Antirasism och Diskrimineringslagen och Kunskapsallianser.

Antal inlägg: 20

Se alla inlägg

Per Dahlbeck

Jag är universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap vid Fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola och även anställd vid FoU Malmö-utbildning för att utveckla förskoleverksamhet i Malmö stad. Mina huvudsakliga intressen kretsar kring mediepedagogik, estetisk gestaltning, deltagarkultur och barns o ungas lärande om, och erövrande av, det okända.

Antal inlägg: 16

Se alla inlägg

Tove Axelsson

Jag arbetar som pedagogisk utvecklare i utbildningsområde C. Min utbildningsbakgrund är grundskollärare för de tidiga åren i kultur, medier, estetik och svenska. I teamet arbetar jag framför allt med olika insatser kring språkutveckling.

Antal inlägg: 1

Titel:Pedagogisk utvecklare

Placering:Förskoleförvaltningen

Se alla inlägg

Alexander Johansson

Studiecoach på Universitetsholmens gymnasium. Brinner för digitala hjälpmedel och motiverande design.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg

Karin Ollinen

Jag arbetar på PI som Vetenskaplig utvecklingsledare. Där jobbar jag med de olika skolformerna med skolutvecklingsfrågor. Mitt specialområde är skolans digitalisering.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg

Maysam Abbas

Jag arbetar som pedagogisk Utvecklare på Förskoleförvaltningen i utbildningsområde C. Min utbildningsbakgrund är förskollärare och Pedagogista. Jag har även master i pedagogik. I teamet arbetar jag framför allt med olika fortbildningar för personal och handledning av arbetslag.

Antal inlägg: 1

Titel:PEDAGOGISK UTVECKLARE

Placering:UTBILDNINGSOMRÅDE C FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN

Se alla inlägg