Gå direkt till innehållet

Skribenter

Avatar photo

Mirjam Katzin

Samordnare mot antisemitism, Pedagogisk inspiration, Malmö stad

Antal inlägg: 4

Se alla inlägg
Avatar photo

Nils Nilsson

IT-pedagog på Grundskoleförvaltningen. Arbetar bl a med Malmö Apps och Skiftnyckelen.

Antal inlägg: 7

Se alla inlägg

Nina Svensson

Rektor på Mellersta Förstadsskolan sedan juli 2019 då skolan nystartade. Var tidigare rektor på Rörsjöskolan-Zenith, juni 2016 - juni 2019.

Antal inlägg: 13

Se alla inlägg
Avatar photo

Nina Waldeborn

Jag har utbildning inom media och musik och projektledning. Har frilansat inom dessa områden innan jag började arbeta som mediepedagog i Helsingborg. Nu har jag fokus på digitala lärresurser och musik i ett av de pedagogiska utvecklingsteamen på Förskoleförvaltningen.

Antal inlägg: 3

Titel:Utvecklingspedagog

Placering:Förskoleförvaltningen

Se alla inlägg
Avatar photo

Ola Nilsson

Jobbar som IKT-pedagog på Lindeborgsskolan och tycker allt som kretsar kring MIK i skolan är viktigt och intressant.

Antal inlägg: 15

Se alla inlägg
Avatar photo

Marianne Bomgren

Jag arbetar med Skoletjenesten Öresund, som är ett samarbete mellan Skoletjenesten på Sjælland, Kulturförvaltningen i Malmö stad och Malmö Högskola. I mina uppgifter ingår att vara kontaktperson för Det utvidgade klassrummet, en kunskapsallians där olika förvaltningar i Malmö ingår, och dess pilotprojekt. Pilotprojektet handlar om språkutveckling, lärande och pedagogiska arenor samt samarbete över förvaltningsgränser - och det ska jag berätta mer om i vår blogg.

Antal inlägg: 30

Se alla inlägg
Maria Jarlsdotter på Malmö Latinskolas tak.

Maria Jarlsdotter

Rektor för Malmö Latin.

Antal inlägg: 20

Se alla inlägg
Logotype Pedagog Malmö.

Red. Pedagog Malmö

Redaktionen för Pedagog Malmö. Vi finns på Utvecklingsavdelningen/Pedagogisk Inspiration, Malmö stad.

Antal inlägg: 1353

Se alla inlägg
Maggi Ottarsdottir.

Maggi Óttarsdóttir

Kultursekreterare på Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration. Arbetar tillsammans med skolor, kulturombud och kulturaktörer för att utveckla kultur i skolan, bland annat genom skapande skola.

Antal inlägg: 36

Se alla inlägg
Avatar photo

Lisa Bolin

Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och mediekommunikation. Jag arbetar som projektledare och språk-, läs- och skrivutvecklare på Pedagogisk inspiration.

Antal inlägg: 9

Se alla inlägg
Avatar photo

Lisa Hamfors

Jag är skolbibliotekarie på Tingdammsskolan i Oxie. Genom att skriva på Pedagog Malmö vill jag visa hur vår skola bedriver skolbiblioteksverksamhet och hur jag som skolbibliotekarie kan stötta lärarna och eleverna i deras arbete. Det är ett fantastiskt roligt uppdrag!

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg

Lisbeth Ahlkvist

Specialpedagog i centrala elevhälsan.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg
Avatar photo

Lisa Lundkvist

Jag arbetar på Språkcentralens Vägledning och stöd med att bistå skolor i arbetet med mottagande, riktlinjer, organisering och undervisning av nyanlända elever. Här bloggar jag om mitt arbete samt nyheter, tankar & reflektioner kring nyanlända elevers förutsättningar för lärande.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg
Lo Söllgård.

Lo Söllgård

Efter ett antal år i bokbranschen undervisar jag nu på S:t Petri skola i svenska och historia. Jag är ämnesansvarig för svenska och koordinator för lärarstudenter. Historiebruk och historieskrivnigen om Förintelsens är två områden som intresserar mig mycket.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg
Avatar photo

Lotta Loven

Jag är rektor på Komvux Malmö Pauli. Tillsammans med några andra skolledare deltar jag i kollegialt lärande. Min grupp kommer att ha sin utgångspunkt i distribuerat ledarskap, något som jag och min kollega, Håkan Wegestål, använder, vill utveckla och förbättra. Jag kommer att dela med mig av mina reflektioner under resans gång här på bloggen.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg
Avatar photo

Louise Wadenhammar

Jag arbetar som en av två central NT-utvecklare på pedagogisk inspiration Malmö.

Antal inlägg: 8

Se alla inlägg
Avatar photo

Magnus Jervill

Hej! Jag heter Magnus Jervill och arbetar som utvecklingssamordnare för fritidshemmen i Malmö stad. Jag har bakgrund som fritidspedagog och även arbetat som skoledare.

Antal inlägg: 3

Se alla inlägg