Gå direkt till innehållet

Skribenter

Martina Soomro

Jag arbetar som utvecklingssekreterare med inriktning IKT-pedagogik på Digitaliseringsenheten. Jag omvärldsbevakar utifrån digitaliseringen i skolan. Jag stödjer professionsutveckling och det kollegiala lärandet. Jag samordnar våra områdesmöten för IKT-pedagoger, planerar och genomför olika aktiviteter för att främja inspiration och lärande. Jag samverkar och samarbetar med olika aktörer för att utveckla verksamheten. Min roll är också att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i verksamheten tillsammans med skolledare, pedagoger och andra yrkesgrupper inom grundskolan. I mitt uppdrag förenas kunskaper om digitala teknologier med kunskaper om och förutsättningar för lärande för olika ålders- och målgrupper. Jag förvaltar och utvecklar även stödmaterial samt programmering, enligt läroplanen. Sedan tidigare ger jag ett verksamhetsnära stöd och handledning till personal på våra grundskolor på det sätt verksamheterna önskar och har behov av. I detta ingår implementering av digitala verktyg, agera stöd i arbetet med G Suite for Education, leda och utveckla utbildningar/föreläsningar inom IKT samt ger viss teknisk support tillsammans med de verksamhetsnära IT-pedagogerna.

Antal inlägg: 41

Se alla inlägg

Maysam Abbas

Jag arbetar som pedagogisk Utvecklare på Förskoleförvaltningen i utbildningsområde C. Min utbildningsbakgrund är förskollärare och Pedagogista. Jag har även master i pedagogik. I teamet arbetar jag framför allt med olika fortbildningar för personal och handledning av arbetslag.

Antal inlägg: 2

Titel:PEDAGOGISK UTVECKLARE

Placering:UTBILDNINGSOMRÅDE C FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN

Se alla inlägg
Porträttbild på Mette Mjöberg Tegnander.

Mette Mjöberg Tegnander

Redaktör och utvecklingssekreterare på Pedagog Malmö sedan september 2021.

Antal inlägg: 28

Se alla inlägg

Mia Lorentz

Utvecklingssamordnare IKT med specialpedagogiskt perspektiv

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg

Mirjam Katzin

Samordnare mot antisemitism, Pedagogisk inspiration, Malmö stad

Antal inlägg: 4

Se alla inlägg

Nils Nilsson

IT-pedagog på Grundskoleförvaltningen. Arbetar bl a med Malmö Apps och Skiftnyckelen.

Antal inlägg: 7

Se alla inlägg

Nina Svensson

Rektor på Mellersta Förstadsskolan sedan juli 2019 då skolan nystartade. Var tidigare rektor på Rörsjöskolan-Zenith, juni 2016 - juni 2019.

Antal inlägg: 13

Se alla inlägg
Maria Schedvin.

Maria Schedvin

Jag är Utvecklingssekreterare på Utvecklingsavdelningen, grundskoleförvaltningen och driver processer för att öka likvärdigheten på skolbiblioteken på grundskolorna i Malmö stad. Med mitt bloggande vill jag sätt fokus på hur skolbiblioteksutveckling är en del av skolutveckling.

Antal inlägg: 43

Se alla inlägg

Ola Nilsson

Jobbar som IKT-pedagog på Lindeborgsskolan och tycker allt som kretsar kring MIK i skolan är viktigt och intressant.

Antal inlägg: 15

Se alla inlägg

Lisbeth Ahlkvist

Specialpedagog i centrala elevhälsan.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg
Porträtt av Lina Haskel

Lina Haskel

Vikarierar som redaktör och utvecklingssekreterare på Pedagog Malmö sedan januari 2022.

Antal inlägg: 11

Se alla inlägg

Linn Hörnfalk

Jag heter Linn Hörnfalk och jag är förstelärare på Mellanhedsskolan. Jag arbetar med värdegrundsfrågor och hur vi kan skapa undervisning som inkluderar och maximerar alla elevers lärande. Jag undervisar i svenska och NO i åk 5. Jag föreläser om differentierad undervisning.

Antal inlägg: 13

Se alla inlägg

Linn Johansson

Arbetar på Pedagogisk inspiration. Ger stöd åt skolledare och pedagoger i arbetet med BFL (bedömning för lärande) på skolnivå. Arbetet utgår från verksamhetens behov och kan exempelvis, förutom ett långsiktigt arbete med BFL, innefatta handledning i bedömning och betygssättning, pedagogiska planeringar samt workshops kring bedömning. Har en bakgrund som gymnasielärare i friskolans värld. Är en av deltagarna på utbildningen Skolledarskap i sikte.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg

Linda Persson

Jag arbetar med drama-, teater- och filmpedagogik samt som pedagogisk samordnare i pedagogteamet på barnkulturenheten, Kulturförvaltningen. Pedagogteamet arbetar bland annat med aktuella teman i förskolan och skolan i nära samarbete med pedagoger för att stärka lärprocessen. Pedagogteamet arrangerar även workshoppar samt fortbildningar för pedagoger.

Antal inlägg: 4

Se alla inlägg

Linus Schrab

Antal inlägg: 1

Titel:Utvecklingssekreterare

Placering:PI, Malmö

Se alla inlägg

Lisa Bolin

Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och mediekommunikation. Jag arbetar som projektledare och språk-, läs- och skrivutvecklare på Pedagogisk inspiration.

Antal inlägg: 8

Se alla inlägg

Lisa Hamfors

Jag är skolbibliotekarie på Tingdammsskolan i Oxie. Genom att skriva på Pedagog Malmö vill jag visa hur vår skola bedriver skolbiblioteksverksamhet och hur jag som skolbibliotekarie kan stötta lärarna och eleverna i deras arbete. Det är ett fantastiskt roligt uppdrag!

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg