Gå direkt till innehållet

Skribenter

Maria Schedvin.

Maria Schedvin

Jag är Utvecklingssekreterare på Utvecklingsavdelningen, grundskoleförvaltningen och driver processer för att öka likvärdigheten på skolbiblioteken på grundskolorna i Malmö stad. Med mitt bloggande vill jag sätt fokus på hur skolbiblioteksutveckling är en del av skolutveckling.

Antal inlägg: 43

Se alla inlägg

Ola Nilsson

Jobbar som IKT-pedagog på Lindeborgsskolan och tycker allt som kretsar kring MIK i skolan är viktigt och intressant.

Antal inlägg: 15

Se alla inlägg

Lisbeth Ahlkvist

Specialpedagog i centrala elevhälsan.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg
Porträtt av Lina Haskel

Lina Haskel

Vikarierar som redaktör och utvecklingssekreterare på Pedagog Malmö sedan januari 2022.

Antal inlägg: 11

Se alla inlägg

Linn Hörnfalk

Jag heter Linn Hörnfalk och jag är förstelärare på Mellanhedsskolan. Jag arbetar med värdegrundsfrågor och hur vi kan skapa undervisning som inkluderar och maximerar alla elevers lärande. Jag undervisar i svenska och NO i åk 5. Jag föreläser om differentierad undervisning.

Antal inlägg: 13

Se alla inlägg

Linn Johansson

Arbetar på Pedagogisk inspiration. Ger stöd åt skolledare och pedagoger i arbetet med BFL (bedömning för lärande) på skolnivå. Arbetet utgår från verksamhetens behov och kan exempelvis, förutom ett långsiktigt arbete med BFL, innefatta handledning i bedömning och betygssättning, pedagogiska planeringar samt workshops kring bedömning. Har en bakgrund som gymnasielärare i friskolans värld. Är en av deltagarna på utbildningen Skolledarskap i sikte.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg

Linda Persson

Jag arbetar med drama-, teater- och filmpedagogik samt som pedagogisk samordnare i pedagogteamet på barnkulturenheten, Kulturförvaltningen. Pedagogteamet arbetar bland annat med aktuella teman i förskolan och skolan i nära samarbete med pedagoger för att stärka lärprocessen. Pedagogteamet arrangerar även workshoppar samt fortbildningar för pedagoger.

Antal inlägg: 4

Se alla inlägg

Linus Schrab

Antal inlägg: 1

Titel:Utvecklingssekreterare

Placering:PI, Malmö

Se alla inlägg

Lisa Bolin

Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och mediekommunikation. Jag arbetar som projektledare och språk-, läs- och skrivutvecklare på Pedagogisk inspiration.

Antal inlägg: 8

Se alla inlägg

Lisa Hamfors

Jag är skolbibliotekarie på Tingdammsskolan i Oxie. Genom att skriva på Pedagog Malmö vill jag visa hur vår skola bedriver skolbiblioteksverksamhet och hur jag som skolbibliotekarie kan stötta lärarna och eleverna i deras arbete. Det är ett fantastiskt roligt uppdrag!

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg

Lisa Lundkvist

Jag arbetar på Språkcentralens Vägledning och stöd med att bistå skolor i arbetet med mottagande, riktlinjer, organisering och undervisning av nyanlända elever. Här bloggar jag om mitt arbete samt nyheter, tankar & reflektioner kring nyanlända elevers förutsättningar för lärande.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg

Maria Lindroth

Bibliotekarie på Pedagogisk Inspiration. Skolbiblioteksutveckling är mitt huvudsakliga arbetsområde.

Antal inlägg: 75

Se alla inlägg
Lo Söllgård.

Lo Söllgård

Efter ett antal år i bokbranschen undervisar jag nu på S:t Petri skola i svenska och historia. Jag är ämnesansvarig för svenska och koordinator för lärarstudenter. Historiebruk och historieskrivnigen om Förintelsens är två områden som intresserar mig mycket.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg

Lotta Loven

Jag är rektor på Komvux Malmö Pauli. Tillsammans med några andra skolledare deltar jag i kollegialt lärande. Min grupp kommer att ha sin utgångspunkt i distribuerat ledarskap, något som jag och min kollega, Håkan Wegestål, använder, vill utveckla och förbättra. Jag kommer att dela med mig av mina reflektioner under resans gång här på bloggen.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg

Louise Wadenhammar

Jag arbetar som en av två central NT-utvecklare på pedagogisk inspiration Malmö.

Antal inlägg: 8

Se alla inlägg
Maggi Ottarsdottir.

Maggi Óttarsdóttir

Kultursekreterare på Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration. Arbetar tillsammans med skolor, kulturombud och kulturaktörer för att utveckla kultur i skolan, bland annat genom skapande skola.

Antal inlägg: 35

Se alla inlägg

Magnus Jervill

Hej! Jag heter Magnus Jervill och arbetar som utvecklingssamordnare för fritidshemmen i Malmö stad. Jag har bakgrund som fritidspedagog och även arbetat som skoledare.

Antal inlägg: 3

Se alla inlägg

Maja Söderberg

Antal inlägg: 1

Titel:Utvecklingssekreterare

Placering:Språkcentralen

Se alla inlägg

Gosia Bojkowska

Jag som skriver det här heter Gosia Bojkowska och arbetar som bildlärare i de särskilda undervisningsgrupperna Sakura och Olympen för barn med autism. Jag är även utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och arbetar framförallt med skulptur. Att förena konst med pedagogik är spännande och att arbeta med elever inom autismspektrumet har varit och är en av de mest kreativa processerna jag tagit del av.

Antal inlägg: 6

Se alla inlägg

Malin Malmberg

Utvecklingssekreterare på Pedagogisk Inspiration Processledare inom PRIO.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg

Nina Waldeborn

Jag har utbildning inom media och musik och projektledning. Har frilansat inom dessa områden innan jag började arbeta som mediepedagog i Helsingborg. Nu har jag fokus på digitala lärresurser och musik i ett av de pedagogiska utvecklingsteamen på Förskoleförvaltningen.

Antal inlägg: 2

Titel:Utvecklingspedagog

Placering:Förskoleförvaltningen

Se alla inlägg
Linda Brundin.

Linda Brundin

Mitt namn är Linda Brundin. Jag arbetar som biträdande rektor på Örtagårdsskolans grundsärskola i Malmö.

Antal inlägg: 63

Se alla inlägg

Tobias Svärd

Musiklärare & Förstelärare på Valdemarsro Gymnasium. Driver även Youtube-kanalen "Små Sånger För Stora Hjärtan".

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg
Person med ansiktet bakom en ram.

Susanna Maier

Jag arbetar som pedagogisk Utvecklare på Förskoleförvaltningen i utbildningsområde C. Min utbildningsbakgrund är bild och medialärare med undervisningsbehörighet från F-klass till Gymnasiet. Jag har även en påbyggnadsutbildning till specialpedagog. I teamet arbetar jag framför allt med olika fortbildningar för personal och handledning av arbetslag. De estetiska lärprocesserna har jag oftast i fokus.

Antal inlägg: 2

Titel:Pedagogisk utvecklare

Placering:Utbildningsområde C Förskoleförvaltningen

Se alla inlägg

Susanna Sjöstrand

Hej! Jag heter Susanna Sjöstrand och arbetar som förstelärare på Örtagårdsskolan där jag ansvarar för språkutveckling i So-ämnena. Jag älskar drama i alla dess former och integrerar det på olika sätt i min undervisning. Jag kommer att blogga om våra teman identitet, Europa och Sverige. Jag hoppas på att kunna ge er inspiration att arbeta språkutvecklande med drama.

Antal inlägg: 7

Se alla inlägg

Tamara Sekulic

Samordnande logoped Malmö Stad Centrala elevhälsan Centrala Specialistteamet

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg

Therese Svensson

Therese heter jag . Arbetar i Malmö stad på Nicke Pings förskola som barnskötare. På förskolan är jag även språkombud och är med och utvecklar barnens språkliga undervisning. Jag är just nu med och deltar i ett projekt som heter Innocarneval där de allra yngsta barnen får ta del av undervisning inom hållbar utveckling och utveckla deras entreprenörskap. Jag vill med min blogg synliggöra och lyfta alla fantastiska berättelser, tankar, läroprocesser med mera som jag får ta del av i min vardag.

Antal inlägg: 3

Se alla inlägg

Fredrik Thunberg

Huvudredaktör på Pedagog Malmö

Antal inlägg: 222

Se alla inlägg