Gå direkt till innehållet

Skribenter

Maggi Óttarsdóttir

Kultursekreterare på Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration. Arbetar tillsammans med skolor, kulturombud och kulturaktörer för att utveckla kultur i skolan, bland annat genom skapande skola.

Antal inlägg: 32

Se alla inlägg
Maria Schedvin

Maria Schedvin

Jag är Utvecklingssekreterare på Utvecklingsavdelningen, grundskoleförvaltningen och driver processer för att öka likvärdigheten på skolbiblioteken på grundskolorna i Malmö stad. Med mitt bloggande vill jag sätt fokus på hur skolbiblioteksutveckling är en del av skolutveckling.

Antal inlägg: 35

Se alla inlägg
Alex Stenroos

Alex Stenroos

Förskollärare på Sjöhästens förskola.

Antal inlägg: 13

Se alla inlägg

Åse Ranemyr-Holmberg

Förstelärare i Formativ bedömning och Kollegialt lärande. Arbetar med vuxenutbildning på Komvux.

Antal inlägg: 4

Titel:Förstelärare

Se alla inlägg
Karin Ollinen

Karin Ollinen

Jag arbetar på PI som Vetenskaplig utvecklingsledare. Där jobbar jag med de olika skolformerna med skolutvecklingsfrågor. Mitt specialområde är skolans digitalisering.

Antal inlägg: 3

Se alla inlägg
Martina Soomro

Martina Soomro

Jag arbetar som utvecklingssekreterare med inriktning IKT-pedagogik på Digitaliseringsenheten. Jag omvärldsbevakar utifrån digitaliseringen i skolan. Jag stödjer professionsutveckling och det kollegiala lärandet. Jag samordnar våra områdesmöten för IKT-pedagoger, planerar och genomför olika aktiviteter för att främja inspiration och lärande. Jag samverkar och samarbetar med olika aktörer för att utveckla verksamheten. Min roll är också att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i verksamheten tillsammans med skolledare, pedagoger och andra yrkesgrupper inom grundskolan. I mitt uppdrag förenas kunskaper om digitala teknologier med kunskaper om och förutsättningar för lärande för olika ålders- och målgrupper. Jag förvaltar och utvecklar även stödmaterial samt programmering, enligt läroplanen. Sedan tidigare ger jag ett verksamhetsnära stöd och handledning till personal på våra grundskolor på det sätt verksamheterna önskar och har behov av. I detta ingår implementering av digitala verktyg, agera stöd i arbetet med G Suite for Education, leda och utveckla utbildningar/föreläsningar inom IKT samt ger viss teknisk support tillsammans med de verksamhetsnära IT-pedagogerna.

Antal inlägg: 18

Se alla inlägg

Camilla Landin

Redaktör Pedagog Malmö. Jag ansvarar för pedagogspåret på vår sajt och över våra sociala medier.

Antal inlägg: 43

Se alla inlägg
Katarina Fornell

Katarina Fornell

Förstelärare. Lärare i matematik, NO och teknik på Apelgårdsskolan, Rosengård sedan 1996. Arbetar gärna med externa kontakter för att få möjligheter att ta med eleverna ut i verkligheten.

Antal inlägg: 41

Se alla inlägg

Eva Henriksson Garatea

Jag arbetar som förstelärare på S:t Petri skola och undervisar framför allt historia men jag har också spanska och religion i min kombination. Just nu handleder jag kollegor i en Learning study undersökning kring historiebruk. Jag jobbar mycket med kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete samt har ett stort intresse för historiedidaktik. Jag arbetar också med att utveckla läromedel i historia.

Antal inlägg: 16

Se alla inlägg

Alexander Johansson

Studiecoach på Universitetsholmens gymnasium. Brinner för digitala hjälpmedel och motiverande design.

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg
Marika Johansson

Marika Johansson

Jag jobbar som processledare i normkritiska perspektiv på Pedagogisk Inspiration i Malmö.

Antal inlägg: 11

Se alla inlägg
Felix Unogwu

Felix Unogwu

Arbetar med förebyggande och direkta insatser via Pedagogisk Inspiration med skolorna i Malmö i frågan om antidemokratiska beteenden, radikalisering och tendenser till våldsbejakande extremism.

Antal inlägg: 9

Se alla inlägg

Annika Dellholm

Jag är psykolog och har en utvecklingstjänst i grundskoleförvaltningens centrala elevhälsa och psykologenhet. Brinner för elevhälsa, att utveckla ett smidigt och positivt samarbete mellan elever, pedagogisk personal, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Att sprida förståelse och kunskap kring elevhälsa, EHT utveckling och rätt förståelse av elever med särskilda behov. Jag bistår skolor som vill utveckla sitt lokala elevhälsoarbete och leder utvecklingsarbetet STfL (Systematiskt Tillsammans för Lärande) för Centrala Elevhälsans räkning, i linje med Varje Elevs Bästa Skola. *PESOK: Pedagogiskt och Socialt Klimat

Antal inlägg: 9

Se alla inlägg
Per Dahlbeck

Per Dahlbeck

Jag är universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap vid Fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola och även anställd vid FoU Malmö-utbildning för att utveckla förskoleverksamhet i Malmö stad. Mina huvudsakliga intressen kretsar kring mediepedagogik, estetisk gestaltning, deltagarkultur och barns o ungas lärande om, och erövrande av, det okända.

Antal inlägg: 14

Se alla inlägg
Jenny Hilborn

Jenny Hilborn

Arbetar som skollogoped på Sofielundsskolan.

Antal inlägg: 9

Se alla inlägg

Nina Svensson

Rektor på Rörsjöskolan-Zenith sedan juni 2016.

Antal inlägg: 12

Se alla inlägg
Peter Rosenqvist

Peter Rosenqvist

Verksamhetsnära IT-pedagog på digitaliseringsenheten Certifierad Google Trainer och Google Innovator Ger stöd till skolor att utvecklas inom det digitala området

Antal inlägg: 13

Titel:Verksamhetsnära IT-pedagog

Placering:Digitaliseringsenheten

Se alla inlägg
Lo Söllgård

Lo Söllgård

Efter ett antal år i bokbranschen undervisar jag nu på S:t Petri skola i svenska och historia. Jag är ämnesansvarig för svenska och koordinator för lärarstudenter. Historiebruk och historieskrivnigen om Förintelsens är två områden som intresserar mig mycket.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg
Gustavo Nazar

Gustavo Nazar

Samordnare Normer och värden på Pedagogisk Inspiration Malmö. Utifrån vad jag gjort senaste tiden: har bl a arbetat med utbildningar, utvecklingsprocess, metodutveckling inom Interkulturalitet, Barnkonventionen, Antirasism och Diskrimineringslagen och Kunskapsallianser.

Antal inlägg: 19

Se alla inlägg

Maja Söderberg

Antal inlägg: 1

Titel:Utvecklingssekreterare

Placering:Språkcentralen

Se alla inlägg
Caroline Ulvsand

Caroline Ulvsand

Kultursekreterare Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration. Arbetar tillsammans med skolor, kulturombud och kulturaktörer för att utveckla kultur i skolan. Ansvarar för Skapande skola.

Antal inlägg: 45

Se alla inlägg
Cristina Nordman

Cristina Nordman

Jag är språk-, läs- och skrivutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö. Jag bloggar om allt som rör språkutveckling på ett eller annat sätt.

Antal inlägg: 68

Se alla inlägg
Maria Simon

Maria Simon

Jag är förste förskollärare på Frövik och Maryhills förskolor i område Öster. I min blogg kommer jag bland annat att skriva om barnens möte med konsten och konstens möte med barnen.

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg
Elizabeth Florez

Elizabeth Florez

Förskollärare, drama- och genuspedagog med många års erfarenhet i arbete med värdegrundsfrågor och skolutveckling.

Antal inlägg: 26

Se alla inlägg

Birger Emanuelsson

Naturpedagog på Pedagogisk Inspiration. Utbildad biolog och grundskolelärare 4-9. Specialintressen: Fåglar,däggdjur,svampar och biodling

Antal inlägg: 6

Se alla inlägg
Jens Ideland

Jens Ideland

Vetenskaplig utvecklingsledare på Pedagogisk inspiration Malmö.

Antal inlägg: 4

Se alla inlägg
Ida Rosqvist

Ida Rosqvist

Jag heter Ida Rosqvist och arbetar som skollogoped på Rosengårdsskolan. Jag brinner för muntlig och skriftlig språk- och kommunikationsutveckling med koppling till Lgr 11. För tillfället är jag tjänstledig från mitt arbete på Rosengårdsskolan för doktorandtjänst vid Lunds Universitet där min forskning kommer att handla om skapandet av språk- och kommunikationsfrämjande lärmiljöer.

Antal inlägg: 30

Se alla inlägg