Gå direkt till innehållet

Skribenter

Gästbloggare

Gästbloggare är olika personer som på något sätt arbetar med skola, förskola eller fritidshem i Malmö. I varje inlägg står det vem som har producerat inlägget.

Antal inlägg: 714

Se alla inlägg

Linda Brundin

Mitt namn är Linda Brundin. Jag arbetar som biträdande rektor på Örtagårdsskolans grundsärskola i Malmö.

Antal inlägg: 62

Se alla inlägg

Susan Englund

Hej! Jag arbetar sedan 2010 med intern kommunikation på Komvux Malmö. Lärare i svenska och samhällskunskap på Komvux Malmö 1995-2010. Tidigare journalist. Akademisk examen i statsvetenskap, sociologi och journalistik.

Antal inlägg: 39

Se alla inlägg

Gustavo Nazar

Samordnare Normer och värden på Pedagogisk Inspiration Malmö. Utifrån vad jag gjort senaste tiden: har bl a arbetat med utbildningar, utvecklingsprocess, metodutveckling inom Interkulturalitet, Barnkonventionen, Antirasism och Diskrimineringslagen och Kunskapsallianser.

Antal inlägg: 20

Se alla inlägg

Per Dahlbeck

Jag är universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap vid Fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola och även anställd vid FoU Malmö-utbildning för att utveckla förskoleverksamhet i Malmö stad. Mina huvudsakliga intressen kretsar kring mediepedagogik, estetisk gestaltning, deltagarkultur och barns o ungas lärande om, och erövrande av, det okända.

Antal inlägg: 16

Se alla inlägg

Tove Axelsson

Jag arbetar som pedagogisk utvecklare i utbildningsområde C. Min utbildningsbakgrund är grundskollärare för de tidiga åren i kultur, medier, estetik och svenska. I teamet arbetar jag framför allt med olika insatser kring språkutveckling.

Antal inlägg: 1

Titel:Pedagogisk utvecklare

Placering:Förskoleförvaltningen

Se alla inlägg

Alexander Johansson

Studiecoach på Universitetsholmens gymnasium. Brinner för digitala hjälpmedel och motiverande design.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg

Karin Ollinen

Jag arbetar på PI som Vetenskaplig utvecklingsledare. Där jobbar jag med de olika skolformerna med skolutvecklingsfrågor. Mitt specialområde är skolans digitalisering.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg

Maysam Abbas

Jag arbetar som pedagogisk Utvecklare på Förskoleförvaltningen i utbildningsområde C. Min utbildningsbakgrund är förskollärare och Pedagogista. Jag har även master i pedagogik. I teamet arbetar jag framför allt med olika fortbildningar för personal och handledning av arbetslag.

Antal inlägg: 1

Titel:PEDAGOGISK UTVECKLARE

Placering:UTBILDNINGSOMRÅDE C FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN

Se alla inlägg

Jenny Hilborn

Arbetar som skollogoped på Sofielundsskolan.

Antal inlägg: 10

Se alla inlägg

Nina Waldeborn

Jag har utbildning inom media och musik och projektledning. Har frilansat inom dessa områden innan jag började arbeta som mediepedagog i Helsingborg. Nu har jag fokus på digitala lärresurser och musik i ett av de pedagogiska utvecklingsteamen på Förskoleförvaltningen.

Antal inlägg: 1

Titel:Utvecklingspedagog

Placering:Förskoleförvaltningen

Se alla inlägg

Susanna Maier

Jag arbetar som pedagogisk Utvecklare på Förskoleförvaltningen i utbildningsområde C. Min utbildningsbakgrund är bild och medialärare med undervisningsbehörighet från F-klass till Gymnasiet. Jag har även en påbyggnadsutbildning till specialpedagog. I teamet arbetar jag framför allt med olika fortbildningar för personal och handledning av arbetslag. De estetiska lärprocesserna har jag oftast i fokus.

Antal inlägg: 1

Titel:Pedagogisk utvecklare

Placering:Utbildningsområde C Förskoleförvaltningen

Se alla inlägg

Ulf Malmqvist

Hej! Jag heter Ulf Malmqvist och är språkutvecklare i det pedagogiska utvecklingsteamet Innerstaden. Jag har recenserat barnböcker för Bibliotekstjänst sedan 80-talets början och gav under hösten 2019 ut boken "Förskolebiblioteket flyttar in - om att främja språkutveckling och att stimulera till läsning" (BTJ förlag). Jag vill beskriva mig som en ständigt läsande person, i ett spann som sträcker sig mellan Elsa Beskow och Marcel Proust. I bloggen skriver jag om barn och böcker, om (hög)läsning och jag hoppas även kunna leverera ett och annat boktips. Väl mött!

Antal inlägg: 17

Se alla inlägg

Rebecca Rindhagen

Skollogoped på Sofielundsskolan i Malmö

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg

Julia Gullstrand

Antal inlägg: 1

Titel:Utvecklingssekreterare

Placering:Språkcentralen

Se alla inlägg

Eva Hörnblad

Jag heter Eva Hörnblad och jobbar på Kryddgårdsskolan. Jag har tidigare arbetat på Pedagogisk Inspiration Malmö med att innehållsfylla fysiska platser i Malmö stad med lektionsinnehåll utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv i olika ämnen. Det framtagna lektionsmaterialet finns att tillgå både via Malmö Delar och Pedagogiska kartor. Mitt arbete med att utforska och utveckla platsbaserat lärande fortsätter på skolgolvet i samma anda.

Antal inlägg: 83

Se alla inlägg

Nina Svensson

Rektor på Mellersta Förstadsskolan sedan juli 2019 då skolan nystartade. Var tidigare rektor på Rörsjöskolan-Zenith, juni 2016 - juni 2019.

Antal inlägg: 13

Se alla inlägg

Peter Hayes

I am an education consultant, based in Malmö, Sweden, interested in quality teaching and school improvement that leads to higher levels of learning for students and teachers.

Antal inlägg: 12

Se alla inlägg

Tomas Gustavsson

En nyfiken skolpsykolog i Malmö med en fascination för kommunikation och samarbete.

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg

Peter Rosenqvist

Verksamhetsnära IT-pedagog på digitaliseringsenheten Certifierad Google Trainer och Google Innovator Ger stöd till skolor att utvecklas inom det digitala området

Antal inlägg: 14

Titel:Verksamhetsnära IT-pedagog

Placering:Digitaliseringsenheten

Se alla inlägg

Petra Alfe Åslund

Sedan hösten 2020 arbetar jag som utvecklingssekreterare i Språksektionen på PDM. I mitt uppdrag fokuserar jag särskilt på Språk- , Läs- och Skrivutvecklande förhållningssätt i grundskolan, oavsett elevernas språk och bakgrund. Jag har arbetat i många år och flera kommuner som lärare i Sv, SO, SvA och Bild, innan jag anställdes på central nivå dels på Språkcentralens Mottagningsenhet för nyanlända elever, Vägledning & stöd och nu senast på PDM.

Antal inlägg: 3

Se alla inlägg

Malin Malmberg

Utvecklingssekreterare på Pedagogisk Inspiration Processledare inom PRIO.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg

Linda Bengtsson

Arbetar som utvecklingssekreterare med inriktning förskoleklass.

Antal inlägg: 4

Se alla inlägg

Erik Ravn

Mitt namn är Erik Ravn, och jag arbetar som musiklärare och förstelärare på Örtagårdsskolan i Malmö.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg

Maggi Óttarsdóttir

Kultursekreterare på Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration. Arbetar tillsammans med skolor, kulturombud och kulturaktörer för att utveckla kultur i skolan, bland annat genom skapande skola.

Antal inlägg: 32

Se alla inlägg

Åse Ranemyr-Holmberg

Förstelärare i Formativ bedömning och Kollegialt lärande. Arbetar med vuxenutbildning på Komvux.

Antal inlägg: 4

Titel:Förstelärare

Se alla inlägg