Gå direkt till innehållet

Skribenter

Maggi Ottarsdottir.

Maggi Óttarsdóttir

Kultursekreterare på Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration. Arbetar tillsammans med skolor, kulturombud och kulturaktörer för att utveckla kultur i skolan, bland annat genom skapande skola.

Antal inlägg: 36

Se alla inlägg
Avatar photo

Lisa Bolin

Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och mediekommunikation. Jag arbetar som projektledare och språk-, läs- och skrivutvecklare på Pedagogisk inspiration.

Antal inlägg: 9

Se alla inlägg
Avatar photo

Lisa Hamfors

Jag är skolbibliotekarie på Tingdammsskolan i Oxie. Genom att skriva på Pedagog Malmö vill jag visa hur vår skola bedriver skolbiblioteksverksamhet och hur jag som skolbibliotekarie kan stötta lärarna och eleverna i deras arbete. Det är ett fantastiskt roligt uppdrag!

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg

Lisbeth Ahlkvist

Specialpedagog i centrala elevhälsan.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg
Avatar photo

Lisa Lundkvist

Jag arbetar på Språkcentralens Vägledning och stöd med att bistå skolor i arbetet med mottagande, riktlinjer, organisering och undervisning av nyanlända elever. Här bloggar jag om mitt arbete samt nyheter, tankar & reflektioner kring nyanlända elevers förutsättningar för lärande.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg
Lo Söllgård.

Lo Söllgård

Efter ett antal år i bokbranschen undervisar jag nu på S:t Petri skola i svenska och historia. Jag är ämnesansvarig för svenska och koordinator för lärarstudenter. Historiebruk och historieskrivnigen om Förintelsens är två områden som intresserar mig mycket.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg
Avatar photo

Lotta Loven

Jag är rektor på Komvux Malmö Pauli. Tillsammans med några andra skolledare deltar jag i kollegialt lärande. Min grupp kommer att ha sin utgångspunkt i distribuerat ledarskap, något som jag och min kollega, Håkan Wegestål, använder, vill utveckla och förbättra. Jag kommer att dela med mig av mina reflektioner under resans gång här på bloggen.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg
Avatar photo

Louise Wadenhammar

Jag arbetar som en av två central NT-utvecklare på pedagogisk inspiration Malmö.

Antal inlägg: 8

Se alla inlägg
Avatar photo

Magnus Jervill

Hej! Jag heter Magnus Jervill och arbetar som utvecklingssamordnare för fritidshemmen i Malmö stad. Jag har bakgrund som fritidspedagog och även arbetat som skoledare.

Antal inlägg: 3

Se alla inlägg

Maja Söderberg

Antal inlägg: 1

Titel:Utvecklingssekreterare

Placering:Språkcentralen

Se alla inlägg

Gosia Bojkowska

Jag som skriver det här heter Gosia Bojkowska och arbetar som bildlärare i de särskilda undervisningsgrupperna Sakura och Olympen för barn med autism. Jag är även utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och arbetar framförallt med skulptur. Att förena konst med pedagogik är spännande och att arbeta med elever inom autismspektrumet har varit och är en av de mest kreativa processerna jag tagit del av.

Antal inlägg: 6

Se alla inlägg

Malin Malmberg

Utvecklingssekreterare på Pedagogisk Inspiration Processledare inom PRIO.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg
Avatar photo

Maria Lindroth

Bibliotekarie på Pedagogisk Inspiration. Skolbiblioteksutveckling är mitt huvudsakliga arbetsområde.

Antal inlägg: 75

Se alla inlägg
Maria Schedvin.

Maria Schedvin

Jag är Utvecklingssekreterare på Utvecklingsavdelningen, grundskoleförvaltningen och driver processer för att öka likvärdigheten på skolbiblioteken på grundskolorna i Malmö stad. Med mitt bloggande vill jag sätt fokus på hur skolbiblioteksutveckling är en del av skolutveckling.

Antal inlägg: 43

Se alla inlägg
Avatar photo

Per Dahlbeck

Jag är universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap vid Fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola och även anställd vid FoU Malmö-utbildning för att utveckla förskoleverksamhet i Malmö stad. Mina huvudsakliga intressen kretsar kring mediepedagogik, estetisk gestaltning, deltagarkultur och barns o ungas lärande om, och erövrande av, det okända.

Antal inlägg: 20

Se alla inlägg
Avatar photo

Linda Persson

Jag arbetar med drama-, teater- och filmpedagogik samt som pedagogisk samordnare i pedagogteamet på barnkulturenheten, Kulturförvaltningen. Pedagogteamet arbetar bland annat med aktuella teman i förskolan och skolan i nära samarbete med pedagoger för att stärka lärprocessen. Pedagogteamet arrangerar även workshoppar samt fortbildningar för pedagoger.

Antal inlägg: 4

Se alla inlägg
Porträttbild på Tomas Gustavsson.

Tomas Gustavsson

En nyfiken skolpsykolog i Malmö med en fascination för kommunikation och samarbete.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg
Avatar photo

Susanna Sjöstrand

Hej! Jag heter Susanna Sjöstrand och arbetar som förstelärare på Örtagårdsskolan där jag ansvarar för språkutveckling i So-ämnena. Jag älskar drama i alla dess former och integrerar det på olika sätt i min undervisning. Jag kommer att blogga om våra teman identitet, Europa och Sverige. Jag hoppas på att kunna ge er inspiration att arbeta språkutvecklande med drama.

Antal inlägg: 7

Se alla inlägg
Avatar photo

Tamara Sekulic

Samordnande logoped Malmö Stad Centrala elevhälsan Centrala Specialistteamet

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg
Avatar photo

Therese Svensson

Therese heter jag . Arbetar i Malmö stad på Nicke Pings förskola som barnskötare. På förskolan är jag även språkombud och är med och utvecklar barnens språkliga undervisning. Jag är just nu med och deltar i ett projekt som heter Innocarneval där de allra yngsta barnen får ta del av undervisning inom hållbar utveckling och utveckla deras entreprenörskap. Jag vill med min blogg synliggöra och lyfta alla fantastiska berättelser, tankar, läroprocesser med mera som jag får ta del av i min vardag.

Antal inlägg: 3

Se alla inlägg
Avatar photo

Fredrik Thunberg

Huvudredaktör på Pedagog Malmö

Antal inlägg: 229

Se alla inlägg
Avatar photo

Tobias Sonestedt

Administrativ chef på Rosengårdsskolan och Örtagårdsskolan.

Antal inlägg: 232

Se alla inlägg
Avatar photo

Tobias Svärd

Musiklärare & Förstelärare på Valdemarsro Gymnasium. Driver även Youtube-kanalen "Små Sånger För Stora Hjärtan".

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg
Avatar photo

Tomten

Tomten på Pedagog Malmö jobbar framförallt med årets julkalender.

Antal inlägg: 69

Se alla inlägg
Avatar photo

Susan Englund

Hej! Jag arbetar sedan 2010 med intern kommunikation på Komvux Malmö. Lärare i svenska och samhällskunskap på Komvux Malmö 1995-2010. Tidigare journalist. Akademisk examen i statsvetenskap, sociologi och journalistik.

Antal inlägg: 39

Se alla inlägg