Gå direkt till innehållet

Skribenter

Timmy Nilsson

Timmy Nilsson

Lärare i fritidshem på Sundsbroskolan. Mina inlägg kommer att spegla min pedagogiska tro och beröra områden som barns lek och relationsskapande, pedagogiskt förhållningssätt och kvalitet i fritidshemmet.

Antal inlägg: 3

Se alla inlägg

Maja Söderberg

Antal inlägg: 1

Titel:Utvecklingssekreterare

Placering:Språkcentralen

Se alla inlägg
Caroline Ulvsand

Caroline Ulvsand

Kultursekreterare Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration. Arbetar tillsammans med skolor, kulturombud och kulturaktörer för att utveckla kultur i skolan. Ansvarar för Skapande skola.

Antal inlägg: 45

Se alla inlägg
Cristina Nordman

Cristina Nordman

Jag är språk-, läs- och skrivutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö. Jag bloggar om allt som rör språkutveckling på ett eller annat sätt.

Antal inlägg: 68

Se alla inlägg
Maria Simon

Maria Simon

Jag är förste förskollärare på Frövik och Maryhills förskolor i område Öster. I min blogg kommer jag bland annat att skriva om barnens möte med konsten och konstens möte med barnen.

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg
Elizabeth Florez

Elizabeth Florez

Förskollärare, drama- och genuspedagog med många års erfarenhet i arbete med värdegrundsfrågor och skolutveckling.

Antal inlägg: 26

Se alla inlägg

Caroline Söderholm

Jag är organisationspsykolog på Pedagogisk Inspiration och arbetar med chefs- och ledarstöd för skolledare.

Antal inlägg: 37

Se alla inlägg

Birger Emanuelsson

Naturpedagog på Pedagogisk Inspiration. Utbildad biolog och grundskolelärare 4-9. Specialintressen: Fåglar,däggdjur,svampar och biodling

Antal inlägg: 6

Se alla inlägg
Jens Ideland

Jens Ideland

Vetenskaplig utvecklingsledare på Pedagogisk inspiration Malmö.

Antal inlägg: 4

Se alla inlägg
Ida Rosqvist

Ida Rosqvist

Jag heter Ida Rosqvist och arbetar som skollogoped på Rosengårdsskolan. Jag brinner för muntlig och skriftlig språk- och kommunikationsutveckling med koppling till Lgr 11. För tillfället är jag tjänstledig från mitt arbete på Rosengårdsskolan för doktorandtjänst vid Lunds Universitet där min forskning kommer att handla om skapandet av språk- och kommunikationsfrämjande lärmiljöer.

Antal inlägg: 30

Se alla inlägg
Marianne Bomgren

Marianne Bomgren

Jag arbetar med Skoletjenesten Öresund, som är ett samarbete mellan Skoletjenesten på Sjælland, Kulturförvaltningen i Malmö stad och Malmö Högskola. I mina uppgifter ingår att vara kontaktperson för Det utvidgade klassrummet, en kunskapsallians där olika förvaltningar i Malmö ingår, och dess pilotprojekt. Pilotprojektet handlar om språkutveckling, lärande och pedagogiska arenor samt samarbete över förvaltningsgränser - och det ska jag berätta mer om i vår blogg.

Antal inlägg: 30

Se alla inlägg
Ulf Malmqvist

Ulf Malmqvist

Hej! Jag heter Ulf Malmqvist och är språkutvecklare i det pedagogiska utvecklingsteamet Innerstaden. Jag har recenserat barnböcker för Bibliotekstjänst sedan 80-talets början och gav under hösten 2019 ut boken "Förskolebiblioteket flyttar in - om att främja språkutveckling och att stimulera till läsning" (BTJ förlag). Jag vill beskriva mig som en ständigt läsande person, i ett spann som sträcker sig mellan Elsa Beskow och Marcel Proust. I bloggen skriver jag om barn och böcker, om (hög)läsning och jag hoppas även kunna leverera ett och annat boktips. Väl mött!

Antal inlägg: 13

Se alla inlägg

Johanna Söderlund

Efter några år som språk- läs, och skrivutvecklare och utvecklingssekreterare är jag tillbaka innanför skolans väggar. Går det att iscensätta det jag talat så mycket om i min roll från sidan? Jag försöker mig på att jobba med språk- och kunskapsutvecklande undervisning med högstadieelever igen.

Antal inlägg: 27

Se alla inlägg
Marie Sjöblom

Marie Sjöblom

Vetenskaplig utvecklingsledare Pedagogisk Inspiration Malmö

Antal inlägg: 21

Se alla inlägg
Susan Englund

Susan Englund

Jag arbetar som kommunikatör på Komvux Malmö sfi.

Antal inlägg: 38

Se alla inlägg
Elisabet Graci

Elisabet Graci

Specialist ledarskapets psykologi/organisationspsykolog

Antal inlägg: 4

Se alla inlägg

Björn Westerström

Hej, jag är lärare i historia, svenska och religionskunskap på St Petri skola och synnerligen stolt petriot. Jag är stolt mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2013 och utnämnelsen Årets historielärare 2018 samt Sydsveriges bästa lärare 2012. Jag menar att skönlitteratur är underskattat som medel för språklig utveckling och att alla lärare borde fortbilda sig i kognitionsforskning.

Antal inlägg: 19

Se alla inlägg
Ola Nilsson

Ola Nilsson

Jobbar som IKT-pedagog på Lindeborgsskolan och tycker allt som kretsar kring MIK i skolan är viktigt och intressant.

Antal inlägg: 15

Se alla inlägg
Peter Hayes

Peter Hayes

I am an education consultant, based in Malmö, Sweden, interested in quality teaching and school improvement that leads to higher levels of learning for students and teachers.

Antal inlägg: 10

Se alla inlägg
Katarina Hjärpe

Katarina Hjärpe

Jag arbetar som skolbibliotekarie på Örtagårdsskolan och är även ett av skolans kulturombud.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg
Martina Soomro

Martina Soomro

Jag arbetar som verksamhetsnära IT-pedagog på Utvecklingsavdelningen. Inom ramen för statsbidraget för likvärdig skola innebär mina arbetsuppgifter att jag ska ge strukturerat stöd/handledning till personal på det sätt verksamheterna önskar, driva implementering av digitala verktyg, vara ett stöd i arbetet med G Suite for Education i verksamheterna, leda, hålla och eventuellt utveckla utbildningar/föreläsningar inom IKT samt kunna ge viss teknisk support.

Antal inlägg: 17

Se alla inlägg
Tomten

Tomten

Tomten på Pedagog Malmö jobbar framförallt med årets julkalender.

Antal inlägg: 71

Se alla inlägg
Vildana Jugo

Vildana Jugo

Jag heter Vildana Jugo och jag arbetar som förste förskollärare i området Innerstaden 06. Jag är legitimerad förskollärare och jag har vidareutbildat mig till ateljerista och pedagogista. För mig är det viktigt att barnen känner att de är delaktiga i verksamhetsutvecklingen och att de hela tiden befinner sig i meningsfulla sammanhang, där de blir bemötta av nyfikna och engagerade pedagoger som kan utmana dem.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg
Åsa Pettersson

Åsa Pettersson

Välkommen att kika in en stund i mitt lärarliv! Sedan 2001 har jag undervisat i förskola, förskoleklass, grundskola och även jobbat som förskolechef. Idag arbetar jag i förskoleklass på Apelgårdsskolan, Rosengård. Jag brinner för barnlitteratur, lärmiljöer, språkutveckling, forskningsbaserad undervisning och barns inflytande över sin skolgång. Jag tror att jag är viktig för barnen jag möter varje dag, med omsorg, undervisning och framförallt kärlek. Mitt lärarmotto: “The future of the world is in my classroom today”. Kom och förändra världen med mig och alla mina ungar!

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg
Emma Wiking
Jonas Sjölander

Jonas Sjölander

Jag är forskningsledare vid PI. Är historiker bloggar om ämnen som har anknytning till forskning, historia och lärande.

Antal inlägg: 25

Se alla inlägg

Adriana Sturesson

Leg. Gy/Gr lärare i pedagogik, spanska och engelska. Språklärare på Söderkullaskolan Representant för spanska i Språklärarnas riksförbund. Mer om mig: https://adrianasturesson.wordpress.com/about/

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg
Ulrika Wirgin

Ulrika Wirgin

Förstelärare med uppdrag språkutvecklande arbetssätt på Rörsjöskolan-Zenith.

Antal inlägg: 11

Se alla inlägg
Lisa Bolin

Lisa Bolin

Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och mediekommunikation. Jag arbetar som projektledare och språk-, läs- och skrivutvecklare på Pedagogisk inspiration.

Antal inlägg: 8

Se alla inlägg
Lotta Loven

Lotta Loven

Jag är rektor på Komvux Malmö Pauli. Tillsammans med några andra skolledare deltar jag i kollegialt lärande. Min grupp kommer att ha sin utgångspunkt i distribuerat ledarskap, något som jag och min kollega, Håkan Wegestål, använder, vill utveckla och förbättra. Jag kommer att dela med mig av mina reflektioner under resans gång här på bloggen.

Antal inlägg: 5

Se alla inlägg

Eva Henriksson Garatea

Jag arbetar som förstelärare på S:t Petri skola och undervisar framför allt historia men jag har också spanska och religion i min kombination. Just nu handleder jag kollegor i en Learning study undersökning kring historiebruk. Jag jobbar mycket med kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete samt har ett stort intresse för historiedidaktik. Jag arbetar också med att utveckla läromedel i historia.

Antal inlägg: 15

Se alla inlägg

Rebecca Rindhagen

Skollogoped på Sofielundsskolan i Malmö

Antal inlägg: 4

Se alla inlägg
Sanne Cederstam

Sanne Cederstam

Jag arbetar som projektledare för Plugin 2.0, ett projekt vars syfte är att hitta framgångsfaktorer som motverkar avhoppen från gymnasiet. Tidigare har jag arbetat många år som gymnasielärare i ämnen som handlar om media, kommunikation och ekonomi. Jag har också arbetat som kommunikatör och varit redaktör för tidningen Edico. Samtliga jobb har varit för Arbetsmarknads,- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö. Att få arbeta med och för ungdomar är bland det bästa som finns, tycker jag.

Antal inlägg: 3

Se alla inlägg

Matilda Lundahl

Redaktör Pedagog Malmö

Antal inlägg: 44

Se alla inlägg