Gå direkt till innehållet
EU-falgga och texten Erasmus+

Publicerat:

över 100 Malmöpedagoger jobbskuggar under 2 år

…får vi en samlad bild av hur vi gemensamt kan gå vidare. Personal från PI, från styrgruppen, rektorer, pedagoger ,skolsköterskor, elevkoordinatorer bidrar alla med sin syn på hur vi med…

Ulrika Wirgin och Nina Svensson med blomsterkransar i håret.