Publicerat:

Pedagoger i ASL-nätverksgrupper i Malmö stöttar och delar

Nu har alla ASL-nätverksgrupper för läsåret 2015-16 träffats en första gång. Erfarenheter och funderingar delas och diskuteras med kollegor på andra skolor. Det är 28 pedagoger från 12 olika skolor som träffas. De är fördelade i tre olika grupper som var och en träffas vid sex tillfällen under läsåret. Samtliga har i våras deltagit i en… Läs mer

Publicerat:

Inspirerande vinterträffar med ASL nätverksgrupper

Fler och fler saker börjar falla på plats vad gäller arbetet med att låta barnen skriva sig till läsning på dator (ASL), men det uppstår hela tiden nya funderingar och frågor. Under nätverksträffarna får vi även ta del av fina datortexter som barnen gjort. En av nätverksgrupperna för F-klass träffades på Rosengårdsskolan (se bild ovan).… Läs mer

Publicerat:

Tredje nätverksträffen om olika ASL-komponenter

ASL-nätverksgrupper hade under nov-dec sin tredje träff av läsårets sex träffar. Olika frågeställningar och didaktiska ställningstaganden har diskuterats. Upptäckter och erfarenheter har delats. Här är ett axplock: – Anne-Marie på Bulltoftaskolan som har en åk 1 har erfarit hur bra det fungerar med att låta barnen skriva ordlistor. De är enkla att individualisera och går att anknyta till… Läs mer

Publicerat:

Utvärdering ASL-nätverksträffar ht13-vt14

Malmöpedagoger som har börjat arbeta med ‘Att Skriva sig till Läsning’ (ASL) i elevernas skriv- och läsutveckling har under läsåret haft möjlighet att delta i nätverksträffar. I ett enkät har de fått berätta hur de har upplevt nätverksträffarna. En generell upplevelse vi processtödjare har är att de sex träffarna har varit mycket uppskattade och att… Läs mer

Publicerat:

Avslut för läsårets ASL-nätverksgrupper

Att som pedagog börja med ‘Att Skriva sig till Läsning’ (ASL) som strategi i elevernas skriv- och läslärande är att förändra sitt arbetssätt. Detta kan jämföras med att lära sig jonglera. I början är det många bollar att hålla reda på och inte alltid helt lätt.  Vi processtödjare upplevde en del stress och frustration i början… Läs mer

Publicerat:

ASL-nätverksträffar - från bildskapande till genrepedagogik.

Under mars månad träffades de fem ASL-nätverksgrupperna för femte gången. Diskussionerna går allt mer från praktiskt-organisatoriska frågor till didaktiska funderingar. ASL-illustrationer I en grupp kom samtalet att handla om illustrationernas betydelse. När vi har besökt varandras klassrum har vi sett illustrationer som barnen har lagt mycket möda och omsorg på. Bilder som är både detaljrika och färgstarka.… Läs mer

Publicerat:

Avstämning i ASL-nätverksgrupper

  Under vårterminens första träff gjorde ASL-nätverksgrupper en avstämning. Deltagarna fick fundera över var de just nu befinner sig i arbetet med att låta sina elever ‘Skriva Sig till Läsning’ på dator. Vad har vi gjort som har fungerat bra? (gula lappar) Vad känns svårt? Vad behöver vi utveckla? (rosa lappar) När vi satte upp lapparna (se… Läs mer

Publicerat:

Elevers samarbete i fokus på ASL-nätverksträffar

Är det nödvändigt att eleverna samarbetar kring textskapandet på dator? Det är svårt att få samarbetet mellan skrivparen att fungera. Några elever kan inte samarbeta alls och det finns elever som hellre skriver själva. Får eleverna skriva individuellt när de arbetar med ‘Att Skriva sig till Läsning’ (ASL)? Ett återkommande ämne i de sex nätverksgrupperna… Läs mer