Publicerat:

Vi lär av varandra

Svenska barnläkarföreningen bjöd in till konferens med tema ”Hållbar utveckling” och ”Global hälsa”, där hälsoaspekter kring barn på flykt särskilt uppmärksammades. Konferensen inleddes med att elever från en förberedelseklass i Östersund hälsade välkomna, berättade om sin skola och bjöd oss att lyssna på några fina välkomstsånger. Kören utstrålade kraft och gemenskap och vi lät oss… Läs mer

Publicerat:

Elevassistenten - Med fokus på elevens bästa

Stöd i klassrummet, motiveringssamtal, förtroendebygge, studieverkstad och frivillig läxhjälpsverksamhet. En elevassistent på gymnasiet har många strängar på sin lyra. Ett arbete som kräver medvetenhet, kunskap och fortbildning om både funktionsnedsättningar och skolämnen. – Vår huvuduppgift är att följa, stötta och motivera elever på lektioner. Vi har elever som är knutna till oss utifrån behov, men vi… Läs mer

Publicerat:

Trängsel hos skolledarna

Mitt namn är Anders Lindmark och jag är utvecklingssamordnare I Grundskoleförvaltningen på Pedagogisk inspiration och jag, tillsammans med mina fyra organisationspsykologkollegor, arbetar med skolledare. Min första blogg kommer att handla om trängsel. Trängsel betyder alltför många på litet utrymme.  Det finns trängsel i matkön, trängsel att få något utskrivet, trängsel vid kaffeapparaten, trängsel på motorvägen,… Läs mer

Publicerat:

Go digital

Digitala tankar och praktik är på frammarsch inom Malmö stads utbildningsväsende och en kan riktigt känna hur det sjuder och bubblar informations- och kommunikationsteknik, kopplat till styrdokument och planer. Förskoleförvaltningen har tagit fram en pedagogisk IKT-plan som beskriver hur förskolorna ska kunna arbeta med IKT som pedagogiskt verktyg i den dagliga verksamheten. Pedagogisk Inspiration Malmö… Läs mer

Publicerat:

Nytt bokningssystem för event genom Pedagogisk Inspiration Malmö

Pedagogisk Inspiration Malmö har nytt bokningssystem för bokningsbara event. Bokningssystemet är kopplat till Pedagog Malmös kalendarium och innefattar både föreläsningar och seminarium. För att kunna boka ett event krävs att en först skapar ett konto. Därefter är det inloggning som gäller för att kunna boka önskat event. Vid seminarium registrerar en sig först för seminarium… Läs mer

Publicerat:

Inspirationsdag för Skapande skola

Skapande skola väntar runt hörnet, redo att ta sig an Malmös skolor med kreativitet och skaparanda. För att sprida inspiration och väcka tankar kring vad ett Skapande skolaarbete kan innebära anonordnades nyligen en inspirationsdag för barn och vuxna inom grundskoleförvaltningen. Kulturombud i sällskap med elever samlades på Malmö Live för att möta och stöta idéer… Läs mer

Publicerat:

Biblioteket i skolan - en plats för möten

På alla skolor finns det rum som är speciella för elever, som individ eller som grupp. Ett klassrum, en rasthall, en matsal, ett grupprum eller ett skolbibliotek, Rummets status och besökare varierar beroende på vilka behov rummet fyller för den enskilda individen. I rummet sker möten, elever utmanas och utvecklas, ämnen som upplevs tråkiga får… Läs mer

Publicerat:

Förskoleklasskör skapar möten

250 barnröster på en och samma gång var tydliga i sitt budskap; vänner är viktigt! Inför fullsatt publik och under ledning av Annika Josefsson från Barnkulturenheten, uppträdde förskoleklasskören 2015 den 15 december på Malmö Live. Sångerna sprungna ur berättelser från förskoleklassens vardag och arbete var tonsatta och tolkade av välkända malmömusiker som Jens Ulvsand, Gitte… Läs mer