Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Förskoleklasskör skapar möten

250 barnröster på en och samma gång var tydliga i sitt budskap; vänner är viktigt! Inför fullsatt publik och under ledning av Annika Josefsson från Barnkulturenheten, uppträdde förskoleklasskören 2015 den 15 december på Malmö Live. Sångerna sprungna ur berättelser från förskoleklassens vardag och arbete var tonsatta och tolkade av välkända malmömusiker som Jens Ulvsand, Gitte…

Publicerat:

Ungas religiösa identitet i skolan

Ungdom Mot Rasism, Fryshuset och Pedagogisk Inspiration Malmö bjöd in till en heldag med Det antirasistiska skolnätverket i Malmö. Temat var religionen i klassummet och deltog gjorde skolpersonal och pedagoger från alla skolformer i hela Malmö. Dagen handlade om ungas religiösa identitet som en resurs och rättighet i skolan, samt metoder för att gå från debatt…

Publicerat:

Stöd för utveckling och lärande på fritidshem

Magnus Jervill och Jörgen Ekberg arbetar sedan höstterminens början som utvecklingssamordnare för fritidshem på Pedagogisk Inspiration Malmö. Deras uppdrag är att stötta utveckling av fritidshemsverksamheter i Malmö stad. – Vårt uppdrag består av flera olika delar men i första hand handlar det om att möta fritidshemmens behov, berättar Magnus. Magnus och Jörgen har båda lång erfarenhet…

Örtagåredsskolans exteriör.

Publicerat:

Rektors pedagogiska ledarskap

Jag är rektor. Mitt huvuduppdrag är att leda utvecklingen av skolans kärnprocessundervisning. För att göra det krävs en förståelse av vardagspraktiken och de dilemman som mina medarbetare ställs inför. Dessutom behöver jag veta hur eleverna upplever sin skola och undervisning. Ett sätt att leda min verksamhet är att använda andra personers spetskompetens för att skapa…

placeholder bild

Publicerat:

Vem jobbar med matematikutveckling på PI Malmö?

Vi är 6 personer som arbetar med matematikutveckling på PI Malmö, dock med lite olika procentfördelning. Tillsammans representerar vi alla skolans stadier och diverse kompetensområden inom det matematikdidaktiska fältet. Ni är varmt välkomna att kontakta oss!   Angelina Briggner, matematikutvecklare Angelina är utbildad och legitimerad ämneslärare i Matematik, NO-ämnena och Teknik för årskurs 4-9. Hon…

Publicerat:

Språkfestival avslutade förskolornas språkvecka

Med språket i fokus och med barnen på plats avslutades årets språkvecka med en språkfestival för Malmö stads förskolor. Mötesplatsen för evenemanget var Folkets park och under en hel förmiddag sprudlade parken av glada barnröster och engagerade pedagoger. Språkfestivalen avslutade den språkvecka som under en hel vecka hade pågått runt om på Malmös förskolor och…

Publicerat:

Kom-i-gång med ASL, del 3 - kurs vt15

Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL (’Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg). Del 1. Teknik samt logistik och teknisk handhavande. Del 2. Grunden för ASL och barns tidiga skriv- och läslärande. Del 3. Organisation av ASL-arbetet Del…