Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Att Skriva sig till Läsning

Att Skriva sig till Läsning (ASL) är ett strategi för barn och ungas skriv- och läslärande där datorn används som skrivverktyg. Det inkluderar även ett explicit språkutvecklande arbete i ett sociokulturellt sammanhang samt ett formativt förhållningssätt. Arne Trageton, norsk forskare och pedagog står bakom arbetssättet. Syftet med denna blogg är berätta om arrangemang och ASL-arbete i Malmö. Vi har även bloggen http://asl-tips.blogspot.se/

Antal inlägg: 59

Forskning: Datorn som skrivverktyg kan fungera som hävstång för lärande

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

En forskningsstudie visar att elever som från åk 1 har fått skriva sig till lärande med datorn som skrivverktyg, har höjt sina resultat med 19 procentenheter i de nationella proven i svenska och matematik för åk 3. Resultaten visar på större inkludering, en minskad klyfta mellan pojkar och flickor, och att de lägst presterande elever når…

Läs- och skrivutveckling på nya arenor med STL-modellen

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Användning av STL-modellen i elevernas läs- och skrivutveckling med datorn som skrivverktyg, ger pedagoger stöd att kombinera digital teknik med formativ återkoppling och social interaktion för elevernas lärande och utveckling. I Sollentuna kommun har ‘Skriva sig Till Lärande’-modellen haft märkbar effekt på elevernas resultat. Läs om forskningsstudien i annan artikel på Pedagog Malmö. Den 29…

Pedagoger i ASL-nätverksgrupper i Malmö stöttar och delar

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Nu har alla ASL-nätverksgrupper för läsåret 2015-16 träffats en första gång. Erfarenheter och funderingar delas och diskuteras med kollegor på andra skolor. Det är 28 pedagoger från 12 olika skolor som träffas. De är fördelade i tre olika grupper som var och en träffas vid sex tillfällen under läsåret. Samtliga har i våras deltagit i en…

ASL-nyfikna pedagoger från Island besökte Kommunikationsskolan

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Den 24 september besökte pedagoger från Klettaskóla på Island en av kommunikationsklasserna som finns på Söderkullaskolan. Pedagogerna var särskilt intresserade av att titta på ”Att Skriva sig Till Läsning” för elever med funktionsnedsättning. Klettaskóla i Reykjavik är en skola för elever med särskilda behov. Skolans elever kommer från hela Island. Klettaskóla har även i uppdrag att ge råd till…

Utbildningsministern tog del av "ASL i Malmö stad"

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

När utbildningsminister Gustav Fridolin kom till Malmö för ett dialogmöte med skolaktörer från sydvästra Skåne gavs möjligheten att berätta om ’Att Skriva sig till Läsning’ i Malmö stad. Den största delen av dialogmötet den 28 september ägnade utbildningsministern åt att presentera och diskutera den svenska skolans utveckling och det gemensamma ansvaret för att stärka svensk skola. Bland…

Allt hänger ihop i ASL-arbetet på Rosengårdsskolan

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Det märks att det är mycket språkande i förskoleklasserna på Rosengårdsskolan. Väggarna är täckta av bilder och texter som barnen har skapat. Det är tydligt att de har sitt ursprung från upplevelser och litteratur. Estela Garcia & Bozena Kondrat är förskollärare på Rosengårdsskolan. De båda har lång erfarenhet av att arbeta språkutvecklande. Detta eftersom majoriteten av skolans…

Kom-i-gång med ASL, del 4 - kurs vt15

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL (‘Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg). Del 1. Teknik samt logistik och teknisk handhavande. Del 2. Grunden för ASL och barns tidiga skriv- och läslärande. Del 3. Organisation av ASL-arbetet Del…

Kom-i-gång med ASL, del 3 - kurs vt15

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL (’Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg). Del 1. Teknik samt logistik och teknisk handhavande. Del 2. Grunden för ASL och barns tidiga skriv- och läslärande. Del 3. Organisation av ASL-arbetet Del…

Kom-i-gång med ASL, del 2 - kurs vt15

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL (’Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg). Kursens innehåll: Del 1. Teknik samt logistik och teknisk handhavande. Del 2. Grunden för ASL och barns tidiga skriv- och läslärande Del 3. Organisation av…

Kom-i-gång med ASL, del 1 - kurs vt15

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Under våren förbereder sig ett antal Malmöpedagoger  inför höstens skolstart genom att delta i en kurs om ’Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg. Kursens Innehåll: Del 1. Teknik samt logistik och tekniskt handhavande. Del 2. Grunden för ASL och barns tidiga skriv- och läslärande. Del 3. Organisation av ASL-arbetet Del 4….

ASL inspirationscafé i ett klassrum där tiden inte har stått stilla

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Vi som har kommit till ett ASL-inspirationscafé på Bulltoftaskolan får ta del av skrivprocesser på datorn, genrepedagogik med cirkelmodellen som stöd, bloggen som pedagogiskt verktyg och massor av språkutvecklande arbete i allmänhet. Anne-Marie Johansson arbetar i en åk 1 på Bulltoftaskolan.  I inledningen berättar hon att hon har arbetat på en samma skola i över…