Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Att Skriva sig till Läsning

Att Skriva sig till Läsning (ASL) är ett strategi för barn och ungas skriv- och läslärande där datorn används som skrivverktyg. Det inkluderar även ett explicit språkutvecklande arbete i ett sociokulturellt sammanhang samt ett formativt förhållningssätt. Arne Trageton, norsk forskare och pedagog står bakom arbetssättet. Syftet med denna blogg är berätta om arrangemang och ASL-arbete i Malmö. Vi har även bloggen http://asl-tips.blogspot.se/

Antal inlägg: 59

Publicerat:

Kom-i-gång med ASL, del 3 - kurs vt15

Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL (’Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg). Del 1. Teknik samt logistik och teknisk handhavande. Del 2. Grunden för ASL och barns tidiga skriv- och läslärande. Del 3. Organisation av ASL-arbetet Del…

Publicerat:

Kom-i-gång med ASL, del 2 - kurs vt15

Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL (’Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg). Kursens innehåll: Del 1. Teknik samt logistik och teknisk handhavande. Del 2. Grunden för ASL och barns tidiga skriv- och läslärande Del 3. Organisation av…

Publicerat:

Kom-i-gång med ASL, del 1 - kurs vt15

Under våren förbereder sig ett antal Malmöpedagoger  inför höstens skolstart genom att delta i en kurs om ’Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg. Kursens Innehåll: Del 1. Teknik samt logistik och tekniskt handhavande. Del 2. Grunden för ASL och barns tidiga skriv- och läslärande. Del 3. Organisation av ASL-arbetet Del 4….

Publicerat:

ASL inspirationscafé i ett klassrum där tiden inte har stått stilla.

Vi som har kommit till ett ASL-inspirationscafé på Bulltoftaskolan får ta del av skrivprocesser på datorn, genrepedagogik med cirkelmodellen som stöd, bloggen som pedagogiskt verktyg och massor av språkutvecklande arbete i allmänhet. Anne-Marie Johansson arbetar i en åk 1 på Bulltoftaskolan.  I inledningen berättar hon att hon har arbetat på en samma skola i över…

Publicerat:

Inspirerande vinterträffar med ASL nätverksgrupper

Fler och fler saker börjar falla på plats vad gäller arbetet med att låta barnen skriva sig till läsning på dator (ASL), men det uppstår hela tiden nya funderingar och frågor. Under nätverksträffarna får vi även ta del av fina datortexter som barnen gjort. En av nätverksgrupperna för F-klass träffades på Rosengårdsskolan (se bild ovan)….

Publicerat:

Tredje nätverksträffen om olika ASL-komponenter

ASL-nätverksgrupper hade under nov-dec sin tredje träff av läsårets sex träffar. Olika frågeställningar och didaktiska ställningstaganden har diskuterats. Upptäckter och erfarenheter har delats. Här är ett axplock: – Anne-Marie på Bulltoftaskolan som har en åk 1 har erfarit hur bra det fungerar med att låta barnen skriva ordlistor. De är enkla att individualisera och går att anknyta till…

Publicerat:

Program ASL i Malmö stad, vt 15

Det är den 5:e terminen som vi erbjuder pedagoger i Malmö stad fortbildning i skriv- och läslärandestrategin ‘Att skriva sig till läsning’ med dator som skrivverktyg (ASL). Den här våren satsar vi särskilt på ”Kom-i-gång-kurser” för de pedagoger som vill börja med ASL inför skolstarten till höstterminen 2015. Utöver skrivande på dator är ASL ett sätt att…

Publicerat:

ASL inspirationscafé: Lust och motivation är bränsle för skrivandet!

På ett ASL inspirationscafé berättar Anna Cederpil om den dag då hennes elever i åk 1 upptäcker att bord och stolar är omkullvälta i deras klassrum. Mitt i röran hittar barnen ett stort gyllene ägg. Detta är inledningen till flera veckors intensivt arbete med ‘Att Skriva sig till Läsning’ med iPads som skrivverktyg. Vid ägget…