Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Att Skriva sig till Läsning

Att Skriva sig till Läsning (ASL) är ett strategi för barn och ungas skriv- och läslärande där datorn används som skrivverktyg. Det inkluderar även ett explicit språkutvecklande arbete i ett sociokulturellt sammanhang samt ett formativt förhållningssätt. Arne Trageton, norsk forskare och pedagog står bakom arbetssättet. Syftet med denna blogg är berätta om arrangemang och ASL-arbete i Malmö. Vi har även bloggen http://asl-tips.blogspot.se/

Antal inlägg: 59

Publicerat:

Inspirerande vinterträffar med ASL nätverksgrupper

Fler och fler saker börjar falla på plats vad gäller arbetet med att låta barnen skriva sig till läsning på dator (ASL), men det uppstår hela tiden nya funderingar och frågor. Under nätverksträffarna får vi även ta del av fina datortexter som barnen gjort. En av nätverksgrupperna för F-klass träffades på Rosengårdsskolan (se bild ovan)….

Publicerat:

Tredje nätverksträffen om olika ASL-komponenter

ASL-nätverksgrupper hade under nov-dec sin tredje träff av läsårets sex träffar. Olika frågeställningar och didaktiska ställningstaganden har diskuterats. Upptäckter och erfarenheter har delats. Här är ett axplock: – Anne-Marie på Bulltoftaskolan som har en åk 1 har erfarit hur bra det fungerar med att låta barnen skriva ordlistor. De är enkla att individualisera och går att anknyta till…

Publicerat:

Program ASL i Malmö stad, vt 15

Det är den 5:e terminen som vi erbjuder pedagoger i Malmö stad fortbildning i skriv- och läslärandestrategin ‘Att skriva sig till läsning’ med dator som skrivverktyg (ASL). Den här våren satsar vi särskilt på “Kom-i-gång-kurser” för de pedagoger som vill börja med ASL inför skolstarten till höstterminen 2015. Utöver skrivande på dator är ASL ett sätt att…

Publicerat:

ASL inspirationscafé: Lust och motivation är bränsle för skrivandet!

På ett ASL inspirationscafé berättar Anna Cederpil om den dag då hennes elever i åk 1 upptäcker att bord och stolar är omkullvälta i deras klassrum. Mitt i röran hittar barnen ett stort gyllene ägg. Detta är inledningen till flera veckors intensivt arbete med ‘Att Skriva sig till Läsning’ med iPads som skrivverktyg. Vid ägget…

Publicerat:

ASL-inspirationscafé F-klass Kulladalsskolan

I Kulladalsskolans förskoleklasser är språkutveckling och ‘Att Skriva sig till Läsning’ (ASL) en del av temat – och temat är en del av ASL och språkutveckling. Under ett inspirationscafé berättade Carina Ljunggren, Åsa Olsson och Jeanette Nilsson på Kulladalsskolan hur det går till när deras elever i förskoleklass får skriva sig till läsning på dator. Tematiskt…

Publicerat:

Nya nätverksgrupper för kollegialt lärande kring ASL

  Detta läsår har nya nätverksgrupper kring ‘Att Skriva sig till Läsning’ (ASL) kört igång. Under september hölls den första träffen av läsårets sex träffar.  Det är 50 pedagoger från 16 olika skolor fördelat på fem grupper. Under ASL nätverksträffar delas erfarenheter och funderingar kring ASL-arbetet i de egna elevgrupperna. En processtödjare finns med i varje grupp för…

Publicerat:

Att Skriva sig till Läsning - men sen då?

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali, tidigare kollegor på Kirsebergsskolan, hur genrepedagogiken för dem…

Publicerat:

ASL handlar om att ge varje elev vad den behöver

Det är den 11 september. Ett nytt läsår har just börjat och pedagoger i Malmö har samlats för att lyssna på en föreläsning om skriv- och läslärande med datorn som skrivverktyg. Föreläsare är Erica Lövgren, lärare samt läs- och skrivutvecklare i Piteå. Erica Lövgren berättar att när hon 2006 skulle ta emot en ny etta fick…

Publicerat:

Sammanställningen av "ASL i Malmö stad" läsåret 13-14

  “ASL i Malmö stad” erbjuder pedagoger i Malmö stad en rad aktiviteter för kompetensutveckling inom arbetssättet ‘Att skriva sig till Läsning’ med datorn som skrivverktyg.  “ASL i Malmö stad” samordnas av Pedagogisk Inspiration Malmö. Läsåret 2013-14 har varit fullt av aktiviteter i Malmö stad. Inspirationsseminarier och föreläsningar har finansierats av Skolsatsning 2012. Här är en visuell sammanställning…

Publicerat:

Utvärdering ASL-nätverksträffar ht13-vt14

Malmöpedagoger som har börjat arbeta med ‘Att Skriva sig till Läsning’ (ASL) i elevernas skriv- och läsutveckling har under läsåret haft möjlighet att delta i nätverksträffar. I ett enkät har de fått berätta hur de har upplevt nätverksträffarna. En generell upplevelse vi processtödjare har är att de sex träffarna har varit mycket uppskattade och att…

Publicerat:

I startgroparna med ASL efter Kom-i-gång-kurs

Till hösten är det åtminstone 40 Malmöpedagoger som tänker börja med ‘Att Skriva sig till Läsning’ som en strategi i elevernas skriv- och läslärande. En del av deras förberedelser var att delta i kursen “Kom-i-gång med ASL”. Pedagoger i förskoleklass och åk 1 har under våren deltagit på någon av de två kurser som arrangerades…