Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Att Skriva sig till Läsning

Att Skriva sig till Läsning (ASL) är ett strategi för barn och ungas skriv- och läslärande där datorn används som skrivverktyg. Det inkluderar även ett explicit språkutvecklande arbete i ett sociokulturellt sammanhang samt ett formativt förhållningssätt. Arne Trageton, norsk forskare och pedagog står bakom arbetssättet. Syftet med denna blogg är berätta om arrangemang och ASL-arbete i Malmö. Vi har även bloggen http://asl-tips.blogspot.se/

Antal inlägg: 59

Publicerat:

Program ASL i Malmö stad Ht 2014

För fjärde terminen presenterar vi ett flertal arrangemang för de pedagoger i Malmö som vill lära dig mer om skriv- och läslärandestrategin ‘Att skriva sig till läsning’ på dator (ASL) ASL är ett språkutvecklande arbetssätt för barns skriv- och läslärande. Arne Trageton, norsk forskare och pedagog, är upphovsman till ASL. Arbetssättet har fokus på barnens berättarlust och språkutveckling. Pedagogen…

Publicerat:

ASL-nätverksträffar - från bildskapande till genrepedagogik.

Under mars månad träffades de fem ASL-nätverksgrupperna för femte gången. Diskussionerna går allt mer från praktiskt-organisatoriska frågor till didaktiska funderingar. ASL-illustrationer I en grupp kom samtalet att handla om illustrationernas betydelse. När vi har besökt varandras klassrum har vi sett illustrationer som barnen har lagt mycket möda och omsorg på. Bilder som är både detaljrika och färgstarka….

Publicerat:

Äventyrspedagogik för språkande och lärande

Fröken Vår har skickat ett brev till barnen i klass 1g på Bulltoftaskolan. Hon ber barnen om hjälp att rädda våren. Fröken Vår förklarar att den magiska vårteckensand som sätter fart på våren har stulits av Gubben Vinter. Gubben Vinter är sur för att vintern blev alldeles för kort och inte tillräckligt vintrig. Nu har…

Publicerat:

ASL med Edubuntu på Kryddgårdsskolan

Att Skriva sig till Läsning (ASL) är en språkutvecklande strategi för elevers skriv- och läslärande där datorn är det huvudsakliga skrivverktyget. Men vad gör man som lärare om man vill arbeta med ASL men datorer saknas? En möjlighet är att använda sig av Edubuntodatorer. När Ann Falkbo på Kryddgårdsskolan  inför ht13 skulle ta emot nya 1:or ville hon…

Publicerat:

Forskning: Hur gör barn när de skriver?

Carina Hermansson, universitetslektor på lärarutbildningen, Malmö Högskola har i många år ägnat sig åt barns tidiga språkutveckling i tal, läsande och skrivande. Trots det hade hon inget bra svar på frågan ‘Hur gör barn när de skriver?’ Carina Hermansson bestämde sig för att studera hur 6- och 7-åringar gör när de skriver. Den forskning som finns…

Publicerat:

Avstämning i ASL-nätverksgrupper

Under vårterminens första träff gjorde ASL-nätverksgrupper en avstämning. Deltagarna fick fundera över var de just nu befinner sig i arbetet med att låta sina elever ‘Skriva Sig till Läsning’ på dator. Vad har vi gjort som har fungerat bra? (gula lappar) Vad känns svårt? Vad behöver vi utveckla? (rosa lappar) När vi satte upp lapparna (se bildspel…

Publicerat:

"Kan man ..." skriva sig till läsning på Örtagårdsskolan?

Under ett ASL-inspirationscafé på Örtagårdsskolan i Malmö den 23 januari delade Anneli Hill och Paula Pinto Da Silva med sig av sina erfarenheter av att arbeta med ‘Att Skriva sig till Läsning’ i åk 1. Framför allt gav de många exempel på hur datorn tillsammans med upplevelser i omvärld, natur och kultur ger eleverna lust…

Publicerat:

Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan

Jenny Olsson Mohammad-Ali och Anette Liuzzi är klasslärare för en stor årskurs 2 på Kirsebergsskolan i Malmö. Båda undervisar språkutvecklande i alla ämnen med hjälp av genrepedagogik. Men det är fler saker som de senaste åren har hamnat i deras metod- och verktygslåda. Anette och Jenny är båda grundskollärare med inriktning på svenska och svenska som andraspråk….

Publicerat:

Elevers samarbete i fokus på ASL-nätverksträffar

Är det nödvändigt att eleverna samarbetar kring textskapandet på dator? Det är svårt att få samarbetet mellan skrivparen att fungera. Några elever kan inte samarbeta alls och det finns elever som hellre skriver själva. Får eleverna skriva individuellt när de arbetar med ‘Att Skriva sig till Läsning’ (ASL)? Ett återkommande ämne i de sex nätverksgrupperna…

Publicerat:

Föreläsning: ASL fullt ut i alla klasser och i alla ämnen

Johanna Hallberg är lärare på Rutsborgsskolan i Bjärred. På Johannas skola arbetar alla pedagoger i F-3 med ‘Att Skriva sig till Läsning’ (ASL). Den 26 november delade Johanna med sig av sitt och skolans ASL-arbete för pedagoger i Malmö. År 2010 började pedagogerna på Rutsborgskolan i Lomma kommun intressera sig för att använda datorn som skrivverktyg…

Publicerat:

Program ASL i Malmö stad vt 2014

Nu är det den tredje terminen som vi presenterar ett flertal arrangemang för pedagoger i Malmö som vill lära dig mer om skriv- och läslärandestrategin ‘Att skriva sig till läsning’ på dator (ASL) ASL är ett språkutvecklande arbetssätt för barns skriv- och läslärande. Arne Trageton, norsk forskare och pedagog, är upphovsman till ASL. Arbetssättet har fokus på barnens berättarlust…