Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Bedömning för lärande (BFL) i Malmö Stad

Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till kunskap och lärande där syftet är att främja elevens lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om undervisningens effektivitet och kvalitet där lärare och elev aktivt använder bedömningen som ett redskap under tiden lärandeprocessen pågår. För läraren innebär detta förhållningssätt att synliggöra elevernas kunskaper, under arbetets gång, samt ge riktad feedback, i rätt tid; samtidigt som läraren får återkoppling på sin undervisningen och anpassar den efter eleverna. Inom bedömning för lärande, BFL, kan man arbeta systematiskt utifrån följande tre frågor: Var befinner eleven sig, dvs. vad kan eleven? Vad är målet? Hur ska eleven göra för att ta sig till målet? ...och med detta i åtanke fundera kring hur undervisningen kan bedrivas. Detta är centrala delar i den pedagogiska planeringen. Vi som bloggar här är BFL-utvecklare på Pedagogisk Inspiration i Malmö Stad.

Antal inlägg: 18
Logotyp för dag om BFL.

Publicerat:

Programmet till BFL-konferensen 6 september

Den 6 september arrangerar vi tillsammans med Helsingborgs stads skolor en lärandekonferens på Sundspärlan i Helsingborg. Programmet är nu klart! Vi är otroligt glada över innehållet och tror att 6 september kommer bli en väldigt intressant och lärorik dag. Är du nyfiken på hur BFL kan bidra till att stödja elevers lärande och hur BFL…

Klocka där det står att det är dags för feedback.

Publicerat:

Återkoppling som för lärandet framåt och 6 tankar till dig som vill arbeta medvetet med återkoppling i undervisningen.

”När elever söker, eller åtminstone är öppna för, återkoppling från eleverna om vad eleverna vet, vad det förstår , vad de gör för misstag, när de missuppfattar, när de inte är engagerade  –  då kan undervisning och inlärning synkroniseras och bli effektiva” (Hattie, 2009) Nyckelstrategi 3 handlar om feedback/återkoppling som för lärandet framåt. Studier visar…

Tre barn sitter på golvet och jobbar med ipad.

Publicerat:

Att synliggöra lärandet i förskoleklass

Vi har under en lång tid arbetat med BFL på Husieskolan. Nu har vårt arbete även utökats till lärarna i förskoleklassen. I dagarna har vi varit på besök i förskoleklasserna. Lärarna har börjat använda sig av Kahoot för att synliggöra elevernas lärande, som är ett uppskattat och engagerande verktyg för eleverna. Att skapa en medvetenhet hos eleverna…

placeholder bild

Publicerat:

Sambedömning för ökad likvärdighet kring bedömning och betygssättning

Såhär i nationella prov-tider genomförs också mycket sambedömningar runt om i vårt land. Sambedömningar gör vi ju för att öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning och det har visat sig att sambedömningar i första hand fungerar som ett långsiktigt sätt att uppnå samsyn och likvärdighet. Bra, tycker vi! I vårt betygssystem förväntas lärarnas bedömning och…

Logotyp för lärandekonferens om BFL.

Publicerat:

Lärandekonferens - BFL

Är du nyfiken på hur BFL kan bidra till att stödja elevers lärande och hur BFL kan användas som en del av skolutvecklingen? I september anordnar vi, tillsammans med Helsingborgsstads skolor, en lärandekonferens för pedagoger och skolledare i grundskolan, grund- och gymnasiesärskola, gymnasiet och vuxenutbildningen som tillhör Malmö stad eller Helsingborgs stads skolor. På konferensen…

placeholder bild

Publicerat:

BFL, TLC, Dweck och givande samtal

Veckorna går och BFL-arbetet i Malmö stad pågår för fullt. Just nu stöttar vi 23 grundskolor i denna satsning. Fler grundskolor ligger i startgroparna och till hösten startar vi även arbetet på en gymnasieskola (mer om detta senare). En kortfattad beskrivning av arbetet är att varje skola utser x antal samtalsledare som sedan leder varsin…

placeholder bild

Publicerat:

Nytt år, nya utmaningar och ett nytt tillskott

Då var 2017 här. Ja, egentligen är vi ju snart halvvägs in i januari månad, men vårterminen 2017 drog i alla fall igång ordentligt i måndags. Det har än så länge varit en väldigt händelserik vecka med mycket spännande på agendan. BFL-kickoff i form av föreläsning/workshop på två skolor, två andra skolor har haft workshop…

placeholder bild

Publicerat:

Att vara igång

                            Denna termin kör vi igång BFL-arbetet på ett flertal skolor i Malmö. Vi har tidigare haft kickoff på de berörda skolorna, men igår startade arbetet verkligen på riktigt för fyra av skolorna. Eller i alla fall för de som kommer att…