Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Bedömning för lärande (BFL) i Malmö Stad

Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till kunskap och lärande där syftet är att främja elevens lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om undervisningens effektivitet och kvalitet där lärare och elev aktivt använder bedömningen som ett redskap under tiden lärandeprocessen pågår. För läraren innebär detta förhållningssätt att synliggöra elevernas kunskaper, under arbetets gång, samt ge riktad feedback, i rätt tid; samtidigt som läraren får återkoppling på sin undervisningen och anpassar den efter eleverna. Inom bedömning för lärande, BFL, kan man arbeta systematiskt utifrån följande tre frågor: Var befinner eleven sig, dvs. vad kan eleven? Vad är målet? Hur ska eleven göra för att ta sig till målet? ...och med detta i åtanke fundera kring hur undervisningen kan bedrivas. Detta är centrala delar i den pedagogiska planeringen. Vi som bloggar här är BFL-utvecklare på Pedagogisk Inspiration i Malmö Stad.

Antal inlägg: 18
Man föreläser framför projicerad presentation.

Publicerat:

Att rivstarta ett långsiktigt arbete

Det är fredag eftermiddag och den första veckan med lärarna tillbaka på skolorna är snart till ända. Vilken intensiv, men faktiskt rolig och inspirerande vecka det har varit. Som ny på Pedagogisk inspiration, men också inom Malmö stad, ser jag tillbaka på en vecka full av möten med nya människor både i form av fantastiska lärare…

Publicerat:

Anna utvecklar Bedömning för lärande

Anna Gullberg arbetar med att utveckla Bedömning för lärande, BFL, i Malmös skolor. Hennes arbete bygger på ett utökat kollegialt lärande på skolorna. Det kollegiala samtalet står i fokus. Hon vill att lärarna och även skolledningen ska mötas, diskutera, analysera och dela erfarenheter. – En gång i månaden träffas personalen i grupper och diskuterar bedömning,…