Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Det komplexa genuspusslet

Personal från olika skolor (med olika yrkes- och ämneskompetenser) ges i kursen "Det Komplexa Genuspusslet" möjlighet att tillsammans lära sig mer om genusmedveten pedagogik, utbyta idéer och erfarenheter samt utveckla sin genuskompetens. I den här bloggen kommer ni att kunna följa genuspiloternas arbete och ta del av deras erfarenheter från skolan och klassrummet.

Antal inlägg: 15

Elever sätter Malmö på världskartan inför EU Code Week

Publicerat: Skribent: Annie Bergh

Varje år deltar cirka 2,5 miljoner människor över hela världen i Code Week. I år inträffar EU Code Week mellan den 9 oktober och den 24 oktober då tusentals programmeringsevent kommer att föra samman barn, unga och vuxna från inte bara Europa utan hela världen. I år startas Code Week upp med en kick-off den…

Vad innebär det när vi säger att ”ta plats”?

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Det komplexa Genuspusslets nätverk kliver in och ut i komplexiteten och reflekterar tillsammans kring begreppet ”att ta plats”. Vi – som leder nätverket av genuspiloter från gymnasieskolorna – har skapat ett koncept kring temat ”att ta plats” som genomfördes för första gången igår på Pedagogisk Inspiration Malmö. Vi såg den underbara och mycket tänkvärda pjäsen ”Och ingen ska…

Kommunikation med eftertanke

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Under de senaste åren har över femtio genuspiloter utbildats i syfte att verka för ett normkritiskt förhållningssätt ute på våra gymnasieskolor. Genuspiloterna träffas regelbundet för att fortbildas och byta tankar, idéer och erfarenheter. På senaste träffen pratade vi om normkritisk kommunikation och fick mycket bra inspiration och tips av Aila Partanen och Anna Gustafsson som…

Nätverk för genuspiloter som fortsätter utmana normer

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Maskulinitet och samlad erfarenhet är två av punkterna på schemat när det är kick-off för genuspiloterna på Malmö stads kommunala gymnasieskolor . 20 genuspiloter av 30 i nätverket GEP (Det komplexa genuspusslet) är på plats för att ventilera tankar och känslor inför sitt uppdrag. Kick-offen är en nystart för nätverket som under några månader av olika anledningar…

Måndagen den 9/6 var en stor dag på Pauli!

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Denna förmiddag anordnas av Pauliskolans likabehandlingselevgrupp Onorma  Malmö med normkritik som fokus. Aulan fylldes av omkring 200 elever och personal. Det blev fantastiska möten! Publiken fångades av talarna som var enormt engagerade och inspirerande och stundvis gick det att ta på stämningen i luften. Vanessa Marco talade om vikten för att samtala om tunga ämnen som normkritik, jämställdhet,…

Vågar du gå utanför ramen?

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Uppdraget för oss genuspiloter, att fortbilda resterande personal på Bellevue Gymnasium, är i full gång. Som beskrivet i tidigare blogg började vi med en halv studiedag för all personal, där även Elizabeth Florez, en av vår handledare, medverkade. Där tog vi upp de centrala begreppen för utbildningen ”Det komplexa genuspusslet” och genom några praktiska värderingsövningar fick vi…

Hur kan teater synliggöra våra fördomar samt inkludera alla på skolan?

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Det fick vi lära oss torsdagen den 13 mars när vi hade nöjet att träffa Monica Wigren, bild- och filmlärare från Gotland. Monica arbetar i ett filmgymnasium med ungdomar som går på det individuella programmet. Vi började med en skrivövning där vi skulle hitta på en egen berättelse efter någon annans påhittade karaktär. Vi skulle…

Elevinflytande på riktigt!

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

I torsdags var det äntligen dags för Elizabeths och Karins dröm att gå i uppfyllelse! Vi genuspiloter hade fått i uppdrag att ta med oss varsin elev till vår träff. Många var vi som var skeptiska till att lyckas hitta elever vilka är tillräckligt engagerade i jämställdhet, genus och intersektionalitet. Vilka ungdomar skulle vilja följa med en…

Åk2-enkäten? Den är väl inget nytt? Vi har gjort den massor av gånger!

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Idag, måndagen den 27 januari är det dags igen. Då skickas länken till åk2-enkäten ut till samtliga utbildningschefer på de kommunala gymnasieskolorna i Malmö, för vidare befordran till mentorer och elever. Det är ingenting revolutionerande med det, den här enkäten har gått ut till våra 2:or vartannat år så länge kollegorna och jag kan minnas….

Det goda mötet!

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Alldeles mot slutet av året, hade jag glädjen att träffa Elizabeth och Karin och höra dem berätta om sitt arbete med att stödja våra skolor i att utveckla genuspedagogiken. Jag fick ta del av flera berättelser från ett engagerat arbete med lärare och skolledare. Det här med att ”tänka” genus ter sig så självklart, men…

Inspirationsdagen på Bellevue Gymnasium

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Vi, Frida Dahlström och Victoria Dorup, arbetar på Bellevue Gymnasium, och har vid ett flertal tillfällen fått lyssna till våra kollegor, Linda och Lida, som berättat om sin GEP (Det komplexa Genuspussletutbildning. Så när vår rektor Annette Lawesson tidigt under höstterminen frågade om det var fler på skolan som var intresserade av denna utbildning var vi…